U bevindt zich hier: Home » Blog » CiEP voor Teams

CiEP voor Teams

CiEP voor Teams

In een complexe buitenwereld is een goed en sterk functionerend team van cruciaal belang voor organisaties. Maar wat is dat, een goed functionerend team? Accepteren we middelmatigheid of willen we een team dat topprestaties levert? Veel van onze opdrachtgevers beseffen dat het gaat om het laatste.

Als ik leidinggevenden vraag hoe ze sturen op een team dat topprestaties levert, krijg ik veelal hetzelfde antwoord: “als ik maar zorg voor het stellen van de juiste doelen, concreet en realistisch geformuleerd en mijn medewerkers snappen wat er moet gebeuren, dan komt het onder mijn leiding wel voor elkaar…” Vaak lijkt dat inderdaad waar. Maar als een team duurzaam topprestaties moet leveren, is er meer nodig dan heldere jaarafspraken en het schetsen van een duidelijke lijn.

(H)erkennen disfuncties in een team

Met CiEP voor Teams – waarin het gedachtegoed van Patrick Lencioni geïntegreerd is in de CiEP-filosofie – wordt er gewerkt aan de verschillende disfuncties die een team kan hebben. Ik start dus met de aanname dat er in ieder team wel één of meer disfuncties aanwezig zijn. Het onderzoek dat we met de teamleden doen, bevestigt dit in bijna alle gevallen. Voorbeelden van disfuncties zijn een gebrek aan vertrouwen, het in stand houden van de kunstmatige harmonie of het ontbreken van commitment, verantwoordelijkheid of gemeenschappelijke focus. Dit zijn thema’s die er op de langere termijn voor kunnen zorgen dat mensen zich niet meer op hun plek voelen in een team, dat de samenwerking stagneert en dat het team steeds minder effectief wordt.

De groepscultuur wordt vanaf de eerste teamsessie bespreekbaar gemaakt, zodat teamleden ervaren wat de impact is voor henzelf, voor elkaar, voor de samenwerking en voor de teamresultaten. Het krachtige van CiEP voor Teams is dat we individuele waarden en de teamcultuur objectief kunnen meten. Deelnemers vullen gevalideerde vragenlijsten in waarmee individuele Waardenprofielen en een Team Waardenprofiel wordt verkregen. Daarmee wordt de eigen invloed op het bereiken van de gezamenlijke doelen exact zichtbaar.

Een beweging van goed naar beter

Persoonlijk ervaar ik het werken met teams elke keer weer als het bewegen van goed naar beter! Het fascineert mij wanneer mensen zien dat er een andere manier bestaat om als professionals samen te werken en wat de kracht is van het stroomlijnen van gedrag op bewust en onbewust niveau. Als teamleden in hun kracht staan en ook kwetsbaar durven te zijn, staat het team ook sterk. Het is adembenemend wanneer de kracht van een team wordt gemobiliseerd; ik ben er nog lang niet mee klaar!

Ga terug naar blogoverzicht
Lees blogs van Dirk Bader

Beoordelingen

RVO

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.
Adviseur

Arcadis Nederland B.V.

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.
Operator GEO

PGGM N.V.

Door enthousiast te CiEPen krijg ik meer overzicht in mijn werk, wat de kwaliteit van mijn werk verhoogt en me een mate van rust geeft.
Corporate trainee

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Toen ik organisatorisch aan het verdrinken was in mijn eigen werk heeft CiEP mij handvatten gegeven om de regie terug te kunnen nemen.
Analist C

Dichterbij Gennep

Meer balans in energie tussen werk en thuis betere communicatie.
Secretaresse

Universiteit Utrecht

Ik heb meer grip op mijn taken en doelen, dat geeft rust in mijn eigen werk, maar ook in contacten met collega's.

Beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

Meer structuur en overzicht verkregen in mijn werkzaamheden en daarmee tijdwinst bereikt. Dit alles geeft een voldaan gevoel.
Casemanager BBZ/WIK

Gemeente Woudenberg

Meer overzicht gekregen en meer regie.
Klantmanager

Nederlandse Publieke Omroep

Meer inzicht in je werk, minder stress.
Eerste redacteur

Dow Benelux B.V. Attn. Engineering Solutions

CiEP heeft mij geholpen om mijn werk beter georganiseerd en overzichtelijk uit te voeren.
PCE Engineer

Immigratie en Naturalisatiedienst

Bewust zijn en effectief handelen, effectieve structuur aanbrengen/ regie in het werk.
Administratief medewerker

Rabobank

Het geeft vele handvatten. Ik vind het een toffe benadering die goed bij mij aansluit.
Projectmedewerker

Hoge Raad der Nederlanden

Meer bewustwording van het uitvoeren van werkzaamheden, efficiënter werken en beter omgaan met ad-hoc situaties.
Medewerker dossierbehandeling civiel

Gemeente Utrecht

Door CiEP heb ik de puntjes op de i weten te zetten en zijn verbeterpunten zichtbaar geworden voor mij, collega's en het team.
Officemanager

Gemeente Dalfsen

De combinatie van ondersteuning in zowel een groep als persoonlijk met voldoende tijd om het geleerde ook daadwerkelijk te implementeren.
Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Nuac Accountants & adviseurs

Van grote stapels en schrikken van dingen die af hadden moeten zijn naar overzicht en rust.
Directeur

N.T.R.

Structuur in en rondom de computer aangebracht. Meer een team geworden. Meer de koe bij de horens gaan vatten.
Managementassistente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

CiEP heeft me handvatten gegeven om met mijn valkuilen om te gaan. Hierdoor werk ik efficiënter en effectiever, wat leidt tot ontspannen werken.
Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Sint Maartenskliniek

Meer inzicht in waar ik mijn tijd aan besteed en hoe ik dat doe. Daarmee ook inzicht gekregen in waar ik iets aan kan veranderen, waar ik winst kan boeken om efficiënter met mijn tijd om te gaan.

Managementsecretaresse

Gemeente Medemblik

Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt en alleen al door het lezen van het CiEP boek werd ik weer enorm geïnspireerd en kreeg ik weer energie!
Senior medewerker Bestuurssecretariaat

Telenet

Perfect voor de 'chaos mens'!
Webmaster

Meld je aan voor onze nieuwsbrief