U bevindt zich hier: Home » Nieuws » Bergen verzetten vanuit de menselijke maat

Bergen verzetten vanuit de menselijke maat

Bergen verzetten vanuit de menselijke maat

In de laatste week van april vindt het Rijnlands Praktijk Festival plaats. Deze bijeenkomst is ook interessant voor mensen, die er niet naar toe gaan. En wel omdat dit festival aandacht vraagt voor een organisatiemodel waarin heel veel professionals zich kunnen vinden. Desondanks ondervindt dit model al een aantal decennia zware druk vanuit de concurrerende filosofie: het Angelsaksische (Amerikaanse) model. De keuze tussen Angelsaksisch of Rijnlands komt –kort door de bocht– neer op deze vraag. Moet een organisatie een middel zijn om geld te verdienen (niet in het minst voor de aandeelhouders) of een werkgemeenschap, waarbij het maken van winst een van de doelen kan zijn? Wereldwijd is de keuze al voor (niet door) veel professionals gemaakt. Met name buiten Scandinavië, Duitsland en Nederland gaan organisaties graag Angelsaksisch te werk. Want in dat model is de sturing van de organisatie veel  overzichtelijker. Althans volgens de managers. Immers met geld als maatstaf wordt alles meetbaar, uitrekenbaar en zo nodig ook afrekenbaar.

Verbonden en trots

Als het gaat om uitstraling en ambitie, lijkt het Angelsaksische model de Porsche te zijn en het Rijnlandse model is meer de Volvo. Maar wie wat verder kijkt, ziet hoe de schijn kan verwarren. Een Porsche is typisch een product, afkomstig uit een Rijnlandse organisatie. Het merk staat voor een onderneming waar de managers én de werkvloer verbonden zijn in een diepgewortelde bedrijfstrots. Men wil bij Porsche kwaliteit. Managers respecteren het vakmanschap van de werkvloer. Het management zou bijvoorbeeld nooit vragen om concessies te doen aan kwaliteit en vakmanschap omdat de kwartaalcijfers even opgepoetst moeten worden. Want ze zijn eerst Porsche en dan pas manager.

Er zijn meer soorten succes

Kijken we naar Silicon Valley. Dit is een hogedrukpan van talent en snel geld die in een Rijnlandse omgeving waarschijnlijk nooit zo spectaculair had kunnen groeien. Welke automerk zie je daar relatief vaak? Inderdaad, Porsche. Wie succes heeft, wil het authentieke hebben. En wie het authentieke zelf vervaardigt, heeft –gek genoeg– niet zo’n zelfde uitstraling van succes. In het Rijnlandse denken wordt deze uitstraling dan ook niet nagejaagd. Men kijkt bewust anders –inhoudelijker– naar definitie van succes. Wie iets maakt waarop hij of zij met recht trots kan zijn, wordt beschouwd als iemand die erbij hoort en die een faire beloning verdient.

Waardengestuurd werken

Het Rijnlandse model manifesteert zich steeds meer als het alternatief voor regelgestuurde en cijfergefocuste organisaties. Daarbij blijft het nodig om de praktische uitdagingen te bespreken, die eigen zijn aan deze benadering van mens en werk. Want vraagstukken over de toedeling van individuele verantwoordelijkheden en rol van de manager lossen zichzelf niet op alleen door het omarmen van waardengestuurd werken. De betrokkenen hebben ook een instrumentarium nodig dat de vorderingen zichtbaar, voelbaar en meetbaar maakt. Alleen dan kan je bergen verzetten vanuit de menselijke maat.

Ga terug naar nieuwsoverzicht

Beoordelingen

Royal Reesink

Ik ga bewuster om met het beoordelen en inplannen van nieuwe taken. Ik plan reëel en geef ook aan wanneer iets niet kan. Ik werk minder ad hoc.

Application Specialist

Leger des Heils

Vooral meer rust en overzicht en hele concrete handvatten waar ik snel resultaat mee kon boeken. Hele praktische en reële insteek waardoor verwachtingen klopten met resultaat.

Jeugdbeschermer

Arcadis Nederland B.V.

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.

Operator GEO

PGGM N.V.

Door enthousiast te CiEPen krijg ik meer overzicht in mijn werk, wat de kwaliteit van mijn werk verhoogt en me een mate van rust geeft.

Corporate trainee

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Toen ik organisatorisch aan het verdrinken was in mijn eigen werk heeft CiEP mij handvatten gegeven om de regie terug te kunnen nemen.

Analist C

Dichterbij Gennep

Meer balans in energie tussen werk en thuis betere communicatie.

Secretaresse

Universiteit Utrecht

Ik heb meer grip op mijn taken en doelen, dat geeft rust in mijn eigen werk, maar ook in contacten met collega's.

Beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

Meer structuur en overzicht verkregen in mijn werkzaamheden en daarmee tijdwinst bereikt. Dit alles geeft een voldaan gevoel.

Casemanager BBZ/WIK

Nederlandse Publieke Omroep

Meer inzicht in je werk, minder stress.

Eerste redacteur

Dow Benelux B.V. Attn. Engineering Solutions

CiEP heeft mij geholpen om mijn werk beter georganiseerd en overzichtelijk uit te voeren.

PCE Engineer

Immigratie en Naturalisatiedienst

Bewust zijn en effectief handelen, effectieve structuur aanbrengen/ regie in het werk.

Administratief medewerker

Rabobank

Het geeft vele handvatten. Ik vind het een toffe benadering die goed bij mij aansluit.

Projectmedewerker

Hoge Raad der Nederlanden

Meer bewustwording van het uitvoeren van werkzaamheden, efficiënter werken en beter omgaan met ad-hoc situaties.

Medewerker dossierbehandeling civiel

Gemeente Utrecht

Door CiEP heb ik de puntjes op de i weten te zetten en zijn verbeterpunten zichtbaar geworden voor mij, collega's en het team.

Officemanager

Gemeente Dalfsen

De combinatie van ondersteuning in zowel een groep als persoonlijk met voldoende tijd om het geleerde ook daadwerkelijk te implementeren.

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Nuac Accountants & adviseurs

Van grote stapels en schrikken van dingen die af hadden moeten zijn naar overzicht en rust.

Directeur

N.T.R.

Structuur in en rondom de computer aangebracht. Meer een team geworden. Meer de koe bij de horens gaan vatten.

Managementassistente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

CiEP heeft me handvatten gegeven om met mijn valkuilen om te gaan. Hierdoor werk ik efficiënter en effectiever, wat leidt tot ontspannen werken.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Sint Maartenskliniek

Meer inzicht in waar ik mijn tijd aan besteed en hoe ik dat doe. Daarmee ook inzicht gekregen in waar ik iets aan kan veranderen, waar ik winst kan boeken om efficiënter met mijn tijd om te gaan.

Managementsecretaresse

Gemeente Medemblik

Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt en alleen al door het lezen van het CiEP boek werd ik weer enorm geïnspireerd en kreeg ik weer energie!

Senior medewerker Bestuurssecretariaat

Telenet

Perfect voor de 'chaos mens'!

Webmaster
web-monitoring-ok