U bevindt zich hier: Home » Nieuws » Invloed op succes

Invloed op succes

Invloed op succes

Wat we kunnen leren van de Olympische shorttrackploeg

We hebben nogal wat medailles gewonnen op de Olympische Spelen deze winter. Vooral bij het shorttrack schaatsen waren er verrassingen. Althans: voor ons als publiek. Voor de shorttrackers, de bondscoach en de technische staf niet. Zij hebben zeker meer dan 4 jaar planmatig toegewerkt naar dit resultaat. Ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid. En ja, het heeft veel medailles opgeleverd maar soms ook grote teleurstelling omdat een griep de conditie ondermijnde of de schaats net even verkeerd neer werd gezet en de schaatser uitgleed.

Teamwerk

De shorttrack schaatsers zijn uiteindelijk de mensen die op het podium staan. Daar komen zij terecht door jarenlang dag in dag uit te trainen op alles wat nodig is om “een goede shorttracker” te worden. Om het team van shorttrackers heen staat een groep mensen die ieder vanuit zijn of haar eigen professie bijdraagt aan dat succes. Een bondscoach, een assistent bondscoach, wetenschappers voor techniek- en materiaalontwikkeling, voedingsdeskundigen, krachttrainers, coaches voor de mentale begeleiding en vast nog veel meer mensen. Na de laatste Spelen in 2014 is er geëvalueerd en zijn de plannen voor de Spelen in 2018 vastgesteld op Bondsniveau. De schaatsers maken op persoonlijk niveau plannen voor de toekomst en samen met de diverse teams worden de plannen stap voor stap uitgevoerd, geëvalueerd en keer op keer bijgestuurd. De bondscoach heeft hierin een verbindende rol. Hij laat iedereen op het juiste moment de beste bijdrage leveren om optimaal succes te krijgen. Hij spreekt mensen aan op het niet nakomen van gemaakte afspraken. Hij is aanspreekbaar als hij zelf zijn afspraken niet nakomt. Hij stimuleert en motiveert ook als er tegenslag is door bijvoorbeeld een blessure. Met als uiteindelijk resultaat: 4 medailles en tweede op de Olympische ranglijst na de Koreanen die heer en meester zijn in deze sport. Hoe kunnen we deze aanpak vertalen naar ons werk?

Invloed op succes

Hoewel we op het werk niet de competitie met elkaar aangaan, is er wel een vergelijking te trekken met het shorttrack succes. Die vergelijking gaat dan over de vraag hoe we planmatig toewerken naar het behalen van onze gewenste resultaten. Die resultaten kunnen dan gaan om het behalen van een bepaalde omzet maar ook over het aantrekken van nieuwe klanten, het zo efficiënt mogelijk verzorgen van patiënten, een klanttevredenheid van 8 punten, het opzetten van een nieuw digitaal programma of het in de markt zetten van een nieuw product. Deze resultaten worden behaald door de mensen die er aan (samen)werken. Belangrijk hierbij is dat er een gezamenlijk doel wordt bepaald waar mensen zich aan kunnen committeren. Het liefst een SMART gesteld doel waar elke medewerker vanuit zijn of haar eigen kennis, ervaring en specialiteit een bijdrage aan kan leveren. 

Een SMART gesteld doel vraagt om een plan van aanpak op organisatie-, team- en persoonlijk niveau. Een leidinggevende heeft in dit hele plan een eigen opdracht: de grote lijn in de gaten houden, medewerkers begeleiden in het behalen van hun persoonlijke doelen, het team begeleiden in het samenwerken en het geheel weer afstemmen op de andere organisatie onderdelen. Een leidinggevende kan je zien als de bondscoach. De medewerker is dan de shorttracker. Om een medewerker zo goed mogelijk te laten functioneren, zal een leidinggevende het gesprek aangaan over wat de medewerker nodig heeft om zo succesvol mogelijk te zijn. Hij kan dan allerlei technieken inzetten om dit gesprek mogelijk te maken en beweging in de voortgang te houden. De medewerker zal op zijn beurt aangeven waar hij tegen aanloopt en wat hij denkt dat nodig is om te doen wat is afgesproken en samen met collega’s de stappen te zetten die nodig zijn om het resultaat te halen.

De succesvolle leidinggevende

Zoals de bondscoach een gereedschapskist heeft om te sturen en bij te sturen op de opdracht en de gemaakte afspraken, zo heeft de leidinggevende die ook nodig. Een gereedschapskist is onder meer gevuld met kennis van zaken, ervaring in het werk en leidinggevende vaardigheden. Daarnaast zijn coachingsgvaardigheden belangrijk en zouden ook deel uit moeten maken van je gereedschapskist. Je beschikt dan over vaardigheden om jezelf als middel in te zetten om je medewerkers te stimuleren het beste uit zichzelf te halen, om bij te dragen aan het succes. Met die vaardigheden leer je weten wie jij bent, zien wat het effect is van jouw manier van leidinggeven, zien dat er een gewenst effect is en weten wat jij anders kunt doen als het resultaat net iets anders is dan je wilt. Een succesvolle leidinggevende is bereid om zijn of haar eigen functioneren met regelmaat tegen het licht te houden.

De succesvolle medewerker

Zoals de shorttrackers jaar in jaar uit hard getraind hebben om het succes afgelopen winter binnen te halen, zo werken de medewerkers dag in dag uit aan de opdrachten en resultaten. Zij putten uit hun eigen gereedschapskist. Onder andere gevuld met opleiding, kennis, ervaring en techniek. Weten wie jezelf bent en wat je nodig hebt om optimaal te kunnen functioneren is een belangrijke randvoorwaarde voor succes. Als jij als medewerker je bewust bent van hoe jij “in elkaar steekt” dan kun jij dit inzetten om je werk zo goed en optimaal mogelijk te doen. Dus niet wachten met nadenken over wat jij zou willen doen of tot je leidinggevende dat vraagt, maar zelf reflecteren en nadenken over wat jij wilt en dan in actie komen. Want actie is de brandstof tot succes!

Samen succes maakbaar maken

Het mag duidelijk zijn dat succes gemaakt wordt door mensen die (samen)werken. Mensen die weten waar ze voor staan, wat ze kunnen, wat ze willen leren en wat ze nodig hebben om “fit” te blijven. Dat geldt voor leidinggevenden én medewerkers zoals dat ook voor de bondscoach en de shorttrackers en al die anderen in hun omgeving geldt. Jezelf én elkaar scherp houden zodat het geplande succes stap voor stap, mijlpaal voor mijlpaal binnengehaald kan worden. En ja, je hebt ook veerkracht nodig om te kunnen omgaan met tegenslagen die zeker voorbij zullen komen. Wie ben jij in deze opdracht? Wat zou jij willen leren over jezelf? Over je sterke kanten en je valkuilen? En hoe ga je dat aanpakken zodat je dat succes kunt behalen? Misschien ontmoeten wij je bij onze opleiding Resultaatgericht Coachen.

Ga terug naar nieuwsoverzicht

Beoordelingen

CNV Jongeren

CiEP heeft me niet alleen laten inzien hoe ik efficiënter kan werken, maar ook mijn eigen waarde als werknemer laten inzien.

Projectmedewerker

CNV Jongeren

Ik heb veel praktische tips en toepasbare handvatten gekregen, die ervoor zorgen dat ik met meer rust en energie mijn werk kan doen.

Projectmedewerker

The Hague University of Applied Sciences

Thank you very much for the training. Your training equipped me with practical skills that I have already started applying in my day to day work.

Lecturer

Royal Reesink

Ik ga bewuster om met het beoordelen en inplannen van nieuwe taken. Ik plan reëel en geef ook aan wanneer iets niet kan. Ik werk minder ad hoc.

Application Specialist

Leger des Heils

Vooral meer rust en overzicht en hele concrete handvatten waar ik snel resultaat mee kon boeken. Hele praktische en reële insteek waardoor verwachtingen klopten met resultaat.

Jeugdbeschermer

Arcadis Nederland B.V.

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.

Operator GEO

PGGM N.V.

Door enthousiast te CiEPen krijg ik meer overzicht in mijn werk, wat de kwaliteit van mijn werk verhoogt en me een mate van rust geeft.

Corporate trainee

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Toen ik organisatorisch aan het verdrinken was in mijn eigen werk heeft CiEP mij handvatten gegeven om de regie terug te kunnen nemen.

Analist C

Dichterbij Gennep

Meer balans in energie tussen werk en thuis betere communicatie.

Secretaresse

Universiteit Utrecht

Ik heb meer grip op mijn taken en doelen, dat geeft rust in mijn eigen werk, maar ook in contacten met collega's.

Beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

Meer structuur en overzicht verkregen in mijn werkzaamheden en daarmee tijdwinst bereikt. Dit alles geeft een voldaan gevoel.

Casemanager BBZ/WIK

Nederlandse Publieke Omroep

Meer inzicht in je werk, minder stress.

Eerste redacteur

Dow Benelux B.V. Attn. Engineering Solutions

CiEP heeft mij geholpen om mijn werk beter georganiseerd en overzichtelijk uit te voeren.

PCE Engineer

Immigratie en Naturalisatiedienst

Bewust zijn en effectief handelen, effectieve structuur aanbrengen/ regie in het werk.

Administratief medewerker

Rabobank

Het geeft vele handvatten. Ik vind het een toffe benadering die goed bij mij aansluit.

Projectmedewerker

Hoge Raad der Nederlanden

Meer bewustwording van het uitvoeren van werkzaamheden, efficiënter werken en beter omgaan met ad-hoc situaties.

Medewerker dossierbehandeling civiel

Gemeente Utrecht

Door CiEP heb ik de puntjes op de i weten te zetten en zijn verbeterpunten zichtbaar geworden voor mij, collega's en het team.

Officemanager

Gemeente Dalfsen

De combinatie van ondersteuning in zowel een groep als persoonlijk met voldoende tijd om het geleerde ook daadwerkelijk te implementeren.

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Nuac Accountants & adviseurs

Van grote stapels en schrikken van dingen die af hadden moeten zijn naar overzicht en rust.

Directeur

N.T.R.

Structuur in en rondom de computer aangebracht. Meer een team geworden. Meer de koe bij de horens gaan vatten.

Managementassistente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

CiEP heeft me handvatten gegeven om met mijn valkuilen om te gaan. Hierdoor werk ik efficiënter en effectiever, wat leidt tot ontspannen werken.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Sint Maartenskliniek

Meer inzicht in waar ik mijn tijd aan besteed en hoe ik dat doe. Daarmee ook inzicht gekregen in waar ik iets aan kan veranderen, waar ik winst kan boeken om efficiënter met mijn tijd om te gaan.

Managementsecretaresse

Gemeente Medemblik

Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt en alleen al door het lezen van het CiEP boek werd ik weer enorm geïnspireerd en kreeg ik weer energie!

Senior medewerker Bestuurssecretariaat

Telenet

Perfect voor de 'chaos mens'!

Webmaster
web-monitoring-ok