U bevindt zich hier: Home » Nieuws » Tijd voor teamhygiene

Tijd voor teamhygiene

Tijd voor teamhygiene

De manager: “Ze komen nooit met ideeën of initiatieven.” De medewerkers: “Hier zitten ze echt niet te wachten op je inbreng.” Twee tegengestelde uitspraken, maar gehoord binnen één team. Samen duiden zij in een en dezelfde richting: problemen met de teamhygiëne.. een term die relatief onbekend is. Maar de situaties waarmee de term te maken heeft zijn wel herkenbaar. Vrijwel iedereen kent persoonlijk of uit de eerste hand de onvrede van mensen, die niet (meer) het gevoel hebben te mogen samenwerken, maar dit vooral te moeten. Moeten vanwege het salaris of –vanuit een ander perspectief– omdat er zo gauw geen “betere” mensen te krijgen zijn.

Verschillende drijfveren

Persoonlijk perspectief is de rode draad in teamhygiëne. Dat zie je ook aan de teleurgestelde verbazing, die er over en weer kan heersen. Hoe kúnnen zij altijd zo zeuren over gebrek aan inbreng? Terwijl zij alle gelegenheid hebben om hun bijdrage te leveren, maar daar geen gebruik van maken. Of deze: Waarom worden wij steeds aangesproken op te weinig resultaten, terwijl de manager zelf niet duidelijk is over wat hij precies verwacht. Ja, hullie en hij daar doen zulke dingen soms. En eigenlijk is dat niet zo raar ook. Want de deelnemers aan het werkproces hebben allemaal verschillende drijfveren, allergieën en valkuilen. De ene mens hecht vooral aan prestatie, de ander aan relatie, de een aan de procedure en weer een ander aan ontplooiing en vernieuwing.

Duidelijkheid

Juist die mix aan drijfveren kan een team heel sterk maken. Maar dan moet er wel erkenning en respect zijn voor het feit dat teamleden er verschillend in kunnen zitten. Wat niet betekent dat iedereen volledig zijn gang kan gaan. In een krachtig team heerst er duidelijkheid over de mate waarin iemand zijn eigen dominante drijfveer kan volgen. Gaat iemand daarin over een grens, dan krijgt diegene dat snel te horen: “Ik merk dat je de stukken voor de vergadering niet hebt voorbereid. Dat verstoort de voortgang en maakt mij boos.” Echter, zo verfrissend kan onderling alleen worden gesproken als er een fundament van wederzijds vertrouwen is waarbinnen de betrokkenen weten dat de werkrelaties dit aankunnen.  

Preventief onderhoud

Meer dan eens wordt gedacht dat de werkrelaties niet bestand zijn tegen het bespreekbaar maken van hoe elke deelnemer het gedrag van anderen beleeft. Ergernissen over houding, gedrag en prestaties komen dan niet aan bod. Over en weer vermijdt men om concreet te worden over gezamenlijke ambities en behaalde resultaten. Ongeveer zoals soms een machine niet meer uit elkaar wordt gehaald voor onderhoud. Want wie weet wat je allemaal tegenkomt; het ding is zo vervuild. Juist als er zo over de machine gedacht wordt, is ingrijpend onderhoud geboden. Maar beter nog dan ingrijpend onderhoud is preventief onderhoud.

Werkrelaties zuiver houden

Vertaald naar team- of organisatieniveau zou iemand er dus op moeten toezien, dat de werkrelaties zuiver blijven. Iemand die er voor zorgt dat er in alle rust en vriendelijkheid periodiek ruimte is om knelpunten bespreekbaar te maken en op te lossen, constructieve feedback te geven en te ontvangen en daar iets mee te doen. Zodat onuitgesproken verwachtingen, teleurstellingen en aannames niet ophopen en een eigen leven gaan leiden. Vervuiling in werkrelaties ontstaat door kortaf zijn, niet-delen van informatie, ongeduld, onbedoeld op elkaars tenen staan of te lange tenen hebben, vergeten van schouderklopjes, taboebehandeling van ongewenste resultaten… genoeg te doen dus qua onderhoud. Vraag: wie zorgt ervoor dat dit gebeurt? Bij voorkeur iemand die zich makkelijk verplaatst in verschillende drijfveren en die zonder oordeel ieders gedrag kan belichten. Sommige organisaties zijn al gezegend met leidinggevenden die hier goed in zijn. Voor leidinggevenden, die begrijpen dat preventief onderhoud niet hun sterke punt is, is er goed nieuws: teamhygiëne kan je laten faciliteren.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Ga terug naar nieuwsoverzicht

Beoordelingen

Royal Reesink

Ik ga bewuster om met het beoordelen en inplannen van nieuwe taken. Ik plan reëel en geef ook aan wanneer iets niet kan. Ik werk minder ad hoc.

Application Specialist

Leger des Heils

Vooral meer rust en overzicht en hele concrete handvatten waar ik snel resultaat mee kon boeken. Hele praktische en reële insteek waardoor verwachtingen klopten met resultaat.

Jeugdbeschermer

Arcadis Nederland B.V.

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.

Operator GEO

PGGM N.V.

Door enthousiast te CiEPen krijg ik meer overzicht in mijn werk, wat de kwaliteit van mijn werk verhoogt en me een mate van rust geeft.

Corporate trainee

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Toen ik organisatorisch aan het verdrinken was in mijn eigen werk heeft CiEP mij handvatten gegeven om de regie terug te kunnen nemen.

Analist C

Dichterbij Gennep

Meer balans in energie tussen werk en thuis betere communicatie.

Secretaresse

Universiteit Utrecht

Ik heb meer grip op mijn taken en doelen, dat geeft rust in mijn eigen werk, maar ook in contacten met collega's.

Beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

Meer structuur en overzicht verkregen in mijn werkzaamheden en daarmee tijdwinst bereikt. Dit alles geeft een voldaan gevoel.

Casemanager BBZ/WIK

Nederlandse Publieke Omroep

Meer inzicht in je werk, minder stress.

Eerste redacteur

Dow Benelux B.V. Attn. Engineering Solutions

CiEP heeft mij geholpen om mijn werk beter georganiseerd en overzichtelijk uit te voeren.

PCE Engineer

Immigratie en Naturalisatiedienst

Bewust zijn en effectief handelen, effectieve structuur aanbrengen/ regie in het werk.

Administratief medewerker

Rabobank

Het geeft vele handvatten. Ik vind het een toffe benadering die goed bij mij aansluit.

Projectmedewerker

Hoge Raad der Nederlanden

Meer bewustwording van het uitvoeren van werkzaamheden, efficiënter werken en beter omgaan met ad-hoc situaties.

Medewerker dossierbehandeling civiel

Gemeente Utrecht

Door CiEP heb ik de puntjes op de i weten te zetten en zijn verbeterpunten zichtbaar geworden voor mij, collega's en het team.

Officemanager

Gemeente Dalfsen

De combinatie van ondersteuning in zowel een groep als persoonlijk met voldoende tijd om het geleerde ook daadwerkelijk te implementeren.

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Nuac Accountants & adviseurs

Van grote stapels en schrikken van dingen die af hadden moeten zijn naar overzicht en rust.

Directeur

N.T.R.

Structuur in en rondom de computer aangebracht. Meer een team geworden. Meer de koe bij de horens gaan vatten.

Managementassistente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

CiEP heeft me handvatten gegeven om met mijn valkuilen om te gaan. Hierdoor werk ik efficiënter en effectiever, wat leidt tot ontspannen werken.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Sint Maartenskliniek

Meer inzicht in waar ik mijn tijd aan besteed en hoe ik dat doe. Daarmee ook inzicht gekregen in waar ik iets aan kan veranderen, waar ik winst kan boeken om efficiënter met mijn tijd om te gaan.

Managementsecretaresse

Gemeente Medemblik

Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt en alleen al door het lezen van het CiEP boek werd ik weer enorm geïnspireerd en kreeg ik weer energie!

Senior medewerker Bestuurssecretariaat

Telenet

Perfect voor de 'chaos mens'!

Webmaster
web-monitoring-ok