U bevindt zich hier: Home » Nieuws » Verandering? Exit!

Verandering? Exit!

Verandering? Exit!

Mensen zijn gewoontedieren en dus niet zo dol op veranderingen. Ook organisaties, als het ware levende systemen, zijn gericht op het behoud van de status quo. Resultaten worden vooral bepaald door patronen. En doorbreken van het patroon wordt zeer snel gezien als het bedreigen van resultaten. Daarom heeft een verandering aankondigen alleen zin als er een diepgevoelde wens leeft of als de noodzaak helder is. Wordt er geen urgentie gevoeld? Dan blijft het hele systeem gericht op een terugkeer naar hoe het was. 
Soms járenlang!

Weerstand vergroten

De tegenkrachten bij een verandering zijn dus niet gering. Gek genoeg doen de leidinggevenden in een verandering er vaak van alles aan om die krachten nog groter te maken. Hieronder enkele manieren om verandering minder kans van slagen te geven.

Vaag blijven

In de eerste fase van de verandering veel vragen oproepen en geen antwoorden geven op vragen als: Wanneer gaat de verandering precies van start? Wat houdt deze dan concreet in? Wat zal je ervan merken en in welke functies vooral? Zeg niets en dit is wat men gaat denken: ze hebben niet eens goed over de verandering nagedacht.

Nadelen verzwijgen

Verandering brengt meestal gevoel van verlies met zich mee: zelfbeschikking, vrijheid, onzichtbaarheid, comfort, eigenheid… Veranderaars die dat verlies niet benoemen of terzijde schuiven, versterken de tegenbeweging. Om het vertrouwde te kunnen loslaten, moet er erkenning zijn voor de pijn die dat doet. Alleen dan komt het gevoelsmatig aan, dat er geen andere optie is.

Critici isoleren

Het is verleidelijk om de pilots, task forces en voorhoedes uitsluitend te bemensen met enthousiaste, ingewijde mensen. Dat verhoogt hun succes. Maar ook de weerstand tegen verandering. Want veranderaars die medewerkers met een kritische instelling erbuiten houden, kunnen nooit meer reageren op hun lastige maar ook vaak nuttige inbreng. Die is alleen nog “ondergronds” bij het koffiezetapparaat te horen.

Niet sturen op nieuw gedrag

Akkoord zijn met een verandering en het nut ervan begrijpen is niet hetzelfde als daarbij horend gedrag vertonen. Dat wordt nogal eens vergeten. In de afsluitende fase van een veranderingstraject moet expliciete sturing op het gebruik van nieuwe procedures en routines plaatsvinden. Een verandering is compleet als de omslag naar bijbehorende werkgewoonten ook gemaakt is.      

De vergelijking met Brexit gaat slechts ten dele op. Maar er is wel een parallel als je kijkt naar weerstandsfactoren als vaagheid, verzwijgen van nadelen en het in de hoek zetten van critici. Mede hierdoor kon een instituut als de EU –voor Groot-Brittannië al sinds 1973 een realiteit– decennia lang een ongewilde verandering blijven.

Ga terug naar nieuwsoverzicht

Beoordelingen

CNV Jongeren

CiEP heeft me niet alleen laten inzien hoe ik efficiënter kan werken, maar ook mijn eigen waarde als werknemer laten inzien.

Projectmedewerker

CNV Jongeren

Ik heb veel praktische tips en toepasbare handvatten gekregen, die ervoor zorgen dat ik met meer rust en energie mijn werk kan doen.

Projectmedewerker

The Hague University of Applied Sciences

Thank you very much for the training. Your training equipped me with practical skills that I have already started applying in my day to day work.

Lecturer

Royal Reesink

Ik ga bewuster om met het beoordelen en inplannen van nieuwe taken. Ik plan reëel en geef ook aan wanneer iets niet kan. Ik werk minder ad hoc.

Application Specialist

Leger des Heils

Vooral meer rust en overzicht en hele concrete handvatten waar ik snel resultaat mee kon boeken. Hele praktische en reële insteek waardoor verwachtingen klopten met resultaat.

Jeugdbeschermer

Arcadis Nederland B.V.

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.

Operator GEO

PGGM N.V.

Door enthousiast te CiEPen krijg ik meer overzicht in mijn werk, wat de kwaliteit van mijn werk verhoogt en me een mate van rust geeft.

Corporate trainee

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Toen ik organisatorisch aan het verdrinken was in mijn eigen werk heeft CiEP mij handvatten gegeven om de regie terug te kunnen nemen.

Analist C

Dichterbij Gennep

Meer balans in energie tussen werk en thuis betere communicatie.

Secretaresse

Universiteit Utrecht

Ik heb meer grip op mijn taken en doelen, dat geeft rust in mijn eigen werk, maar ook in contacten met collega's.

Beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

Meer structuur en overzicht verkregen in mijn werkzaamheden en daarmee tijdwinst bereikt. Dit alles geeft een voldaan gevoel.

Casemanager BBZ/WIK

Nederlandse Publieke Omroep

Meer inzicht in je werk, minder stress.

Eerste redacteur

Dow Benelux B.V. Attn. Engineering Solutions

CiEP heeft mij geholpen om mijn werk beter georganiseerd en overzichtelijk uit te voeren.

PCE Engineer

Immigratie en Naturalisatiedienst

Bewust zijn en effectief handelen, effectieve structuur aanbrengen/ regie in het werk.

Administratief medewerker

Rabobank

Het geeft vele handvatten. Ik vind het een toffe benadering die goed bij mij aansluit.

Projectmedewerker

Hoge Raad der Nederlanden

Meer bewustwording van het uitvoeren van werkzaamheden, efficiënter werken en beter omgaan met ad-hoc situaties.

Medewerker dossierbehandeling civiel

Gemeente Utrecht

Door CiEP heb ik de puntjes op de i weten te zetten en zijn verbeterpunten zichtbaar geworden voor mij, collega's en het team.

Officemanager

Gemeente Dalfsen

De combinatie van ondersteuning in zowel een groep als persoonlijk met voldoende tijd om het geleerde ook daadwerkelijk te implementeren.

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Nuac Accountants & adviseurs

Van grote stapels en schrikken van dingen die af hadden moeten zijn naar overzicht en rust.

Directeur

N.T.R.

Structuur in en rondom de computer aangebracht. Meer een team geworden. Meer de koe bij de horens gaan vatten.

Managementassistente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

CiEP heeft me handvatten gegeven om met mijn valkuilen om te gaan. Hierdoor werk ik efficiënter en effectiever, wat leidt tot ontspannen werken.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Sint Maartenskliniek

Meer inzicht in waar ik mijn tijd aan besteed en hoe ik dat doe. Daarmee ook inzicht gekregen in waar ik iets aan kan veranderen, waar ik winst kan boeken om efficiënter met mijn tijd om te gaan.

Managementsecretaresse

Gemeente Medemblik

Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt en alleen al door het lezen van het CiEP boek werd ik weer enorm geïnspireerd en kreeg ik weer energie!

Senior medewerker Bestuurssecretariaat

Telenet

Perfect voor de 'chaos mens'!

Webmaster
web-monitoring-ok