U bevindt zich hier: Home » Nieuws » Waarden en normen

Waarden en normen

Waarden en normen

“WAARDEN EN NORMEN GAAN NIET OVER WAT ANDEREN FOUT DOEN, MAAR OVER WAT WE ALLEMAAL BELANGRIJK EN WENSELIJK VINDEN.”

Vrijwel dagelijks kom je op het werk in aanraking met normen. Met concrete gedragsregels waaraan je de ander of jezelf mag houden. Het gaat er dus niet over of je er zin in hebt of niet. Een simpel voorbeeld: de keuze om op tijd bij een vergadering te zijn, om dagelijks je inkomende mail weg te werken of een collega aan te spreken op het niet nakomen van een afspraak. Wat brengt iemand tot de keuze om het wel te doen? De overtuiging dat hij daarmee een resultaat bereikt, dat hij graag hebben wil. En waarom wil hij dat resultaat? Omdat daarmee de realisering dichterbij komt van een waarde waar hij zich voor in wil zetten en voor wil zorgen, zoals kwaliteit, partnerschap, succes, overzicht, regie, noem maar op.

Waarden zijn geen normen

Het gaat dus in wezen om de waarden. En de normen? Dat zijn niet meer dan ijkpunten aan de hand waarvan je vaststelt in hoeverre de waarden zijn gediend. Is het ijkpunt gehaald, dan kan je daarmee blij zijn. Is het niet gehaald, dan ga je (samen) kijken hoe het wel gehaald kan worden. Zo simpel kan het zijn. Maar zo simpel doen we doorgaans niet. Om de normen hangt een mantel van heiligheid. “De normen zijn geschonden” wordt regelmatig gezegd. Tja, áls er iets geschonden is, dan toch zeker eerder de waarde, dan de norm. Het is belangrijk die twee uit elkaar te houden. En als ze per se samen genoemd moeten worden dan in de juiste volgorde: waarden en normen. Zet waarden voorop, want die inspireren, die geven betekenis, die kunnen mensen verder brengen.

Normen en verontwaardiging     

Indirect kunnen normen dat ook. Maar regelmatig inspireren normen juist niet. Bijvoorbeeld wanneer ze opgelegd worden, van mensen iets vragen waar ze geen zin in hebben of waar ze het niet mee eens zijn. Veel mensen hebben dan problemen met de normen en vinden het dan gerechtvaardigd om er niet aan te voldoen. Dit maakt iets duidelijk, wat kennelijk niet openlijk bespreekbaar mag worden. Echter, dingen die verborgen blijven, krijgen vaak extra aandacht en wel in de vorm van verontwaardiging. Zo belandt het vergrootglas op gedrag (vooral van de ander) dat beneden de norm en waarde is. Maar hetgeen waar behoefte aan is, komt niet ter sprake. En in plaats van een verhelderende dialoog, ontstaat er een discussie over hoe het mogelijk is dat de werknemer, de minister, de manager, de wethouder, dermate tekort is geschoten? Het antwoord hierop verschilt van geval tot geval. Maar vaak blijkt dat het vooruitzicht van de verontwaardigde reacties, de verwachte verwijten, de mate van tekortschieten juist erger heeft gemaakt. Bang voor verontwaardiging aarzelde men met herstel, omdat herstelwerk bewijst dat er iets niet goed werd gedaan…

Constructief gebruik

Er leeft anno 2017 veel verontwaardiging in de maatschappij. Links en rechts is er een broeiend verlangen om eens flink met elkaar af te rekenen. “Normen en waarden” (in die onlogische volgorde) worden daarbij gepresenteerd als fakkel en bijl. Maar waarden en normen gaan niet over wat anderen fout doen. Waarden gaan over wat we allemaal belangrijk en wenselijk vinden. Ze roepen op tot keuzes en commitment aan resultaten die elk redelijk mens (en dat zijn er heel veel) graag wil hebben. Daarnaast hebben we normen om de afstand tot het gewenste resultaat inzichtelijk te maken. Laten we ophouden met waarden en normen te gebruiken om de ander op zijn plaats te zetten. Allebei zijn ze bedoeld voor constructief gebruik. In het licht hiervan sluit ik af met een stemadvies: wat je ook kiest, kies vóór iets. In en buiten het stemhokje.

Naar het overzicht van alle trainingen.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Ga terug naar nieuwsoverzicht

Beoordelingen

CNV Jongeren

CiEP heeft me niet alleen laten inzien hoe ik efficiënter kan werken, maar ook mijn eigen waarde als werknemer laten inzien.

Projectmedewerker

CNV Jongeren

Ik heb veel praktische tips en toepasbare handvatten gekregen, die ervoor zorgen dat ik met meer rust en energie mijn werk kan doen.

Projectmedewerker

The Hague University of Applied Sciences

Thank you very much for the training. Your training equipped me with practical skills that I have already started applying in my day to day work.

Lecturer

Royal Reesink

Ik ga bewuster om met het beoordelen en inplannen van nieuwe taken. Ik plan reëel en geef ook aan wanneer iets niet kan. Ik werk minder ad hoc.

Application Specialist

Leger des Heils

Vooral meer rust en overzicht en hele concrete handvatten waar ik snel resultaat mee kon boeken. Hele praktische en reële insteek waardoor verwachtingen klopten met resultaat.

Jeugdbeschermer

Arcadis Nederland B.V.

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.

Operator GEO

PGGM N.V.

Door enthousiast te CiEPen krijg ik meer overzicht in mijn werk, wat de kwaliteit van mijn werk verhoogt en me een mate van rust geeft.

Corporate trainee

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Toen ik organisatorisch aan het verdrinken was in mijn eigen werk heeft CiEP mij handvatten gegeven om de regie terug te kunnen nemen.

Analist C

Dichterbij Gennep

Meer balans in energie tussen werk en thuis betere communicatie.

Secretaresse

Universiteit Utrecht

Ik heb meer grip op mijn taken en doelen, dat geeft rust in mijn eigen werk, maar ook in contacten met collega's.

Beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

Meer structuur en overzicht verkregen in mijn werkzaamheden en daarmee tijdwinst bereikt. Dit alles geeft een voldaan gevoel.

Casemanager BBZ/WIK

Nederlandse Publieke Omroep

Meer inzicht in je werk, minder stress.

Eerste redacteur

Dow Benelux B.V. Attn. Engineering Solutions

CiEP heeft mij geholpen om mijn werk beter georganiseerd en overzichtelijk uit te voeren.

PCE Engineer

Immigratie en Naturalisatiedienst

Bewust zijn en effectief handelen, effectieve structuur aanbrengen/ regie in het werk.

Administratief medewerker

Rabobank

Het geeft vele handvatten. Ik vind het een toffe benadering die goed bij mij aansluit.

Projectmedewerker

Hoge Raad der Nederlanden

Meer bewustwording van het uitvoeren van werkzaamheden, efficiënter werken en beter omgaan met ad-hoc situaties.

Medewerker dossierbehandeling civiel

Gemeente Utrecht

Door CiEP heb ik de puntjes op de i weten te zetten en zijn verbeterpunten zichtbaar geworden voor mij, collega's en het team.

Officemanager

Gemeente Dalfsen

De combinatie van ondersteuning in zowel een groep als persoonlijk met voldoende tijd om het geleerde ook daadwerkelijk te implementeren.

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Nuac Accountants & adviseurs

Van grote stapels en schrikken van dingen die af hadden moeten zijn naar overzicht en rust.

Directeur

N.T.R.

Structuur in en rondom de computer aangebracht. Meer een team geworden. Meer de koe bij de horens gaan vatten.

Managementassistente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

CiEP heeft me handvatten gegeven om met mijn valkuilen om te gaan. Hierdoor werk ik efficiënter en effectiever, wat leidt tot ontspannen werken.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Sint Maartenskliniek

Meer inzicht in waar ik mijn tijd aan besteed en hoe ik dat doe. Daarmee ook inzicht gekregen in waar ik iets aan kan veranderen, waar ik winst kan boeken om efficiënter met mijn tijd om te gaan.

Managementsecretaresse

Gemeente Medemblik

Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt en alleen al door het lezen van het CiEP boek werd ik weer enorm geïnspireerd en kreeg ik weer energie!

Senior medewerker Bestuurssecretariaat

Telenet

Perfect voor de 'chaos mens'!

Webmaster
web-monitoring-ok