CiEP Borging

Duurzaam resultaat van uw investering in CiEP, daar gaat het om bij het programma CiEP Borging. U wilt blijvend kunnen beschikken over de inspirerende resultaten, die het gevolg zijn van werken op basis van de CiEP-principes en methodiek. Met dit traject schept en onderhoudt u de randvoorwaarden voor een gezonde samenhang tussen cultuur, structuur en resultaten. Een cultuurprocedure zorgt voor duidelijkheid en transparantie over de werkafspraken over het HOE van werken binnen uw organisatie. CiEP Borging betekent verankering in houding, gedrag en communicatie  en dat zorgt blijvend voor energie en verbinding met de waarden van uw organisatie. Zodat het succes zich kan blijven herhalen.

Resultaten

 • vorm en inhoud geven aan een bewust gekozen cultuur
 • structureel voorkomen van verlies van energie en resultaat
 • helderheid over structuur en werkafspraken
 • integratie van cultuur, structuur en resultaten
 • systematische verbetering, ontwikkeling en vernieuwing
 • verbinding van persoonlijke waarden en gedrag met organisatiewaarden
 • congruent leiderschap en voorbeeldgedrag
 • optimalisatie van het zelfsturend en corrigerend vermogen op alle niveaus
 • focus op waardengestuurd werken, aantrekkelijke werkomgeving en aantrekkelijk werkgeverschap

 

Inhoud

Met CiEP Borging (Verankering in houding, gedrag en communicatie) zorgt u blijvend voor energie en verbinding met de waarden van uw organisatie. Zodat het succes zich kan blijven herhalen.

Denk hierbij aan:

 • erkennen en transformeren van niet-functionele werkgewoonten
 • verminderen van werkdruk, ruis, energieverlies en onduidelijkheid
 • ordening en systematisch management van (elektronische) informatie
 • procesmatig inrichten en gebruiken van de werkplek en beschikbare hulpmiddelen
 • proactief managen van werkvoorraad, tijd, taken en verantwoordelijkheden
 • effectief maken en nakomen van afspraken; met uzelf en met anderen
 • aanspreekbaar zijn, toetsbaar zijn, toetsen en aanspreken
 • proactief en resultaatgericht (bij)sturen
 • vergroten van zelfkennis en zelfbewustzijn

Investering

Voor meer informatie of een adviesgesprek over het borgen van de CiEP Methodiek klikt u op aanvragen.

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op, na het ontvangen van uw gegevens. Afhankelijk van de specifieke behoefte en de groepsgrootte maken wij graag een voorstel op maat.

Aanvragen Ga terug naar trainingen

Daarom CiEP

Er zijn diverse factoren, waardoor je met de CiEP Methodiek goede resultaten behaalt.

Een CiEP-coachingsprogramma:

 • vindt meestal daar plaats waar het individu en het werk zijn
 • is gebaseerd op universele en functionele waarden
 • verbindt persoonlijke waarden met professionele waarden
 • is praktisch, actief en resultaatgericht
 • zorgt voor verbinding tussen denken–voelen–doen
 • wordt begeleid door gespecialiseerde coaches
 • is concreet, toetsbaar en niet vrijblijvend
 • leidt tot meetbaar, zichtbaar en voelbaar resultaat
 • biedt mogelijkheden tot borging