CiEP Compleet

Met je team werken aan resultaten waar je blij van wordt? Met CiEP Compleet kies je voor een totaalpakket. Je begint met het CiEP Management Drives profiel, om je bewust te worden van je waarden en hoe deze je werkgewoonten beïnvloeden. Vervolgens leer je de CiEP-methode kennen en toepassen, waarmee je je persoonlijke effectiviteit vergroot en kunt zorgen voor overzicht, doorstroming en resultaat. Werken volgens CiEP zorgt voor structuur in je werk, regie op je planning en rust in je hoofd. Omdat elk teamlid met dezelfde uitgangspunten aan de gang gaat en individueel wordt begeleid bij de vertaalslag naar de praktijk, ontstaat er een gemeenschappelijke manier van werken die de basis vormt voor inspirerende resultaten, gezonde werkrelaties en verdere ontwikkeling van de teameffectiviteit.

Met CiEP Compleet kun je de resultaten van het programma borgen door na een jaar gebruik te maken van een opfrismodule en/of verdiepingsworkshop. Ook kun je kiezen voor verlenging van het resultaatcertificaat, waarmee je aantoonbaar werkt volgens CiEP en zorgt voor borging van de behaalde resultaten.

Resultaten

Meetbaar beter

Concrete winst: met CiEP winnen medewerkers veel meer dan alleen tijd. Toch noemen we graag als eerste de tijdwinst die CiEP oplevert. Deze ligt meetbaar tussen de 10% en 20%, oftewel een halve tot een hele werkdag per week.

Zichtbaar beter

 • Overzicht en transparantie in persoonlijke werksystemen
 • Doorstroming in (elektronische) informatie
 • Overdraagbaarheid van informatie en werkvoorraad
 • Structuur in e-mail, proactieve planningen en een opgeruimd humeur

Voelbaar beter

 • Minder werkdruk en stress
 • Meer plezier, voldoening en gemoedsrust
 • Regie over werk en tijdsbesteding
 • Meer balans tussen werk, thuis en jezelf
 • Meer energie en vitaliteit

Inhoud

In dit programma komt alles aan bod wat belangrijk is om je mentale veerkracht te vergroten, regie over je werk te nemen en je balans te herstellen én de resultaten blijvend te borgen.

Denk hierbij aan:

 • aanleren van bewuste en effectieve werkgewoonten
 • (h)erkennen en transformeren van niet-functionele werkgewoonten
 • verminderen van werkdruk, ruis, energieverlies en onduidelijkheid
 • ordening en systematisch management van (elektronische) informatie
 • procesmatig inrichten en gebruiken van de werkplek en beschikbare hulpmiddelen
 • proactief managen van werkvoorraad, tijd, taken en verantwoordelijkheden
 • effectief maken en nakomen van afspraken; met uzelf en met anderen
 • aanspreekbaar zijn, toetsbaar zijn, toetsen en aanspreken
 • proactief en resultaatgericht (bij)sturen
 • vergroten van zelfkennis en zelfbewustzijn

Verloop

1.

Module 1 Basis op orde

 • Plenaire theoriesessie in de ochtend
 • Praktijk en coaching op de werkplek in de middag
 • Invullen vragenlijst CiEP Management Drives profiel
2.

Module 2 Sturen op resultaten

 • 3 tot 4 weken na module 1
 • Plenaire theoriesessie in de ochtend
 • Praktijk en coaching op de werkplek in de middag
3.

Module 3 Regie op je werkgewoonten

 • Circa 6 weken na module 2
 • Individuele coaching op de werkplek, circa 1 uur per persoon
 • Nabespreking CiEP Management Drives profiel
4.

Module 4 Persoonlijke coaching

 • Circa 6 weken na module 3
 • Individuele coaching op de werkplek, circa 1 uur per persoon
5.

Module 5 Teamcoaching en afronding

 • Circa 6 weken na module 4
 • Management Drives teamprofiel en -onderzoek
 • Oefeningen en opdrachten gericht op effectieve samenwerking
6.

Module 6 Borging

 • Circa 1 jaar na module 5
 • Opfrissen en verdieping CiEP-Werkmethodiek
 • Verlengen van CiEP-resultaatcertificaten

 

Investering

Investering

De prijs bedraagt € 1.995,– p.p. excl. BTW en reiskosten bij een groepsgrootte van 7 deelnemers per groep.

Inbegrepen

 • (telefonisch) intakegesprek met de leidinggevende
 • trainingsmateriaal
 • individuele Management Drives profielen en gebruik van MD-app
 • 4 keer individuele coaching van de deelnemers
 • teamcoaching en groepsafronding (dag 4)
 • terugkoppeling aan opdrachtgever per trainingsdag
 • teamdag met MD teamprofiel en teamcoaching (dag 5)
 • opfrissen en verdieping CiEP-Werkmethodiek na circa 1 jaar (dag 6)

Totaal: € 1.995,-

 

Aanvragen Ga terug naar trainingen

Daarom CiEP

Er zijn diverse factoren, waardoor je met de CiEP Methodiek goede resultaten behaalt.

Een CiEP-coachingsprogramma:

 • vindt meestal daar plaats waar het individu en het werk zijn
 • is gebaseerd op universele en functionele waarden
 • verbindt persoonlijke waarden met professionele waarden
 • is praktisch, actief en resultaatgericht
 • zorgt voor verbinding tussen denken–voelen–doen
 • wordt begeleid door gespecialiseerde coaches
 • is concreet, toetsbaar en niet vrijblijvend
 • leidt tot meetbaar, zichtbaar en voelbaar resultaat
 • biedt mogelijkheden tot borging