Effectief Vergaderen

Een groot deel van het werk bestaat uit afspraken en vergaderingen met anderen. Er valt veel tijd te winnen door de vergadercyclus en gewoonten te herzien en bewust afspraken te maken over welke teamgesprekken op welk moment met welke deelnemers gevoerd moeten worden. In de workshop Effectief Vergaderen worden de intenties en werkafspraken opnieuw gecreëerd zodat je komt tot efficiënte en energieke vergaderingen.

Resultaten

Dit is wat de workshop Effectief Vergaderen je brengt:

 • Inventarisatie van wat wel en wat niet werkt in de vergadercyclus
 • Randvoorwaarden stellen voor effectieve interactie en vergaderen
 • Nieuwe werkafspraken
 • Omgaan met lastige situaties en discussies
 • Sneller en doelgerichter vergaderen

Inhoud

Tijdens de workshop Effectief Vergaderen wordt geïnventariseerd welke communicatiemomenten er zijn en wie de belanghebbenden zijn. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over wat op welk moment, met welke intentie en met wie besproken wordt en hoe een gezonde samenhang tot stand kan worden gebracht tussen persoonlijke, inhoudelijke en managementbehoeften.

Ook de kwaliteit van vergaderingen en de onderlinge communicatie hierover is onderwerp van gesprek en optimalisatie. Deze workshop kan een onderdeel of een aanvulling zijn op een van de andere CiEP-programma’s.

Investering

Investering

De all-in prijs voor workshop is € 1.750,– per groep excl. BTW en reiskosten van de coach. Dit tarief is gebaseerd op een groepsgrootte van maximaal 10 deelnemers.  

Totaal: € 1.750,-

Aanvragen Ga terug naar trainingen

Daarom CiEP

Wat maakt dat CiEP wérkt?

 • Unieke mix van training en coaching
 • Praktisch aan de slag, actief en resultaatgericht
 • On-the-job, in-company en ‘in-team’
 • Gericht op structuur én softskills
 • Blijvende gedragsverandering
 • Begeleiding door gespecialiseerde coaches
 • Meetbaar, zichtbaar en voelbaar resultaat
 • Ook online, blended en op maat!