GeneratieMix

GeneratieMix is een workshop die zorgt voor een productieve mix van samenwerkende generaties op de werkvloer. Vier generaties, die zij aan zij werken, maar zijn opgegroeid binnen een andere sociale context, met verschillende perspectieven, wensen, ambities, werkstijlen en manieren van communiceren.

Op de werkvloer kan dit leiden tot onbegrip, frustratie, inefficiëntie, werkdruk en uitval. Die, als ze niet worden voorkomen of opgepakt, kunnen resulteren in problemen in de communicatie, samenwerking en bedrijfsvoering. In deze workshop ontstaat ruimte voor verandering, vernieuwing en leren van elkaar. Deze unieke aanpak creëert bewustwording, begrip, kennis en borging.

Resultaten

De monologen en gesprekken over de kwaliteiten en verschillen tussen generaties, leiden tot (wederzijds) begrip en inzicht in wat van invloed is op generatie-typische werk(druk)beleving.

Je verlaat de workshop met verrijkte inzichten over een productieve mix van generaties binnen je organisatie. Die je in kunt zetten om binnen je afdeling of organisatie het gesprek en de ontwikkeling van een productieve generatiemix verder te brengen.

Denk daarbij aan:

 • Waardoor worden generaties gemotiveerd? Waar krijgen ze energie van?
 • Wat zijn leidende waarden? Wat vinden ze belangrijk?
 • Waar zijn ze goed in? Wat zijn kwaliteiten waar je rekening mee kunt houden?
 • Wat zijn valkuilen? Waar kunnen ze minder goed mee omgaan?
 • Welke communicatiestijl past bij verschillende generaties?
 • Welke leiderschapsstijl spreekt hen aan? Welke stijl overheerst als ze zelf leiding geven?
 • Wat is hun bijdrage in samenwerking? In teams? In vergaderingen?
 • Wat kunnen ze betekenen voor andere generaties? Waar lopen ze in voor? Welke rol past daarbij?

Medewerkers leren elkaar kennen en krijgen meer begrip voor elkaar. Hierdoor verbetert de communicatie en leert men naar sterke punten kijken.

Dit zorgt voor minder ruis in de communicatie, minder misverstanden en minder werkdruk die hierdoor wordt veroorzaakt. Het vertrouwen groeit, de productiviteit neemt toe en de samenwerking verbetert.

Inhoud

In de workshop verkennen we samen manieren van werken, communiceren en leidinggeven die het beste passen bij verschillende generaties; die van de Babyboomers en de generaties X, Y en Z. Doel: (wederzijds) begrip én inzicht kweken in wat van invloed is op generatie-typische werk(druk)beleving.

Deze workshop bestaat uit twee delen:

Begrip
In deel 1 laten we je via rake monologen in de huid kruipen van iemand die is opgegroeid in een ander tijdsgewricht. Je gaat invoelen hoe bepaalde omstandigheden een zeker gedrag oproepen, hoe een en ander inslijt en hoe de werk(druk)beleving zich ontwikkelt. Kortom, de uitdagingen die horen bij generatiemanagement ga je echt voor je zien!

Verdieping
In deel 2 verdiep je je samen met een aantal deelnemers in relevante thema’s en hoe je daar mee om zou kunnen gaan. Bijvoorbeeld de toenemende administratieve belasting, digitalisering, overleg, samenwerking en zelfsturing. Ook onderzoeken we wat mensen binnen een generatie bindt en waarin generaties onderling verschillen.

Verloop

 • Je neemt deel aan een workshop van 3 uur, bestaand uit de generatiemonologen en verdieping in werkgroepen.
 • Aansluitend kunnen vervolgworkshops worden ingezet, gericht op het versterken van vaardigheden als plannen en organiseren, communiceren en samenwerken. Maar ook op ondersteuning en begeleiding voor zelfsturende teams of leidinggevenden.

Investering

Investering

De prijs voor de workshop Werken aan een productieve GeneratieMix bedraagt € 2.500,- voor een groep van maximaal 15 personen. Bij meer personen maken we de workshop ook beschikbaar in theateruitvoering, met afhankelijk van de groepsgrootte twee (tot 50 personen) tot vijf (tot 250 personen) acteurs.

Totaal: € 2.500,- (vaste groepsprijs maximaal 15 deelnemers)

Aanvragen Ga terug naar trainingen

Daarom CiEP

Er zijn diverse factoren, waardoor je met de CiEP Methodiek goede resultaten behaalt.

Een CiEP-coachingsprogramma:

 • vindt meestal daar plaats waar het individu en het werk zijn
 • is gebaseerd op universele en functionele waarden
 • verbindt persoonlijke waarden met professionele waarden
 • is praktisch, actief en resultaatgericht
 • zorgt voor verbinding tussen denken–voelen–doen
 • wordt begeleid door gespecialiseerde coaches
 • is concreet, toetsbaar en niet vrijblijvend
 • leidt tot meetbaar, zichtbaar en voelbaar resultaat
 • biedt mogelijkheden tot borging