GeneratieMix

De workshop GeneratieMix is een workshop over hoe je zorgt voor een productieve mix van samenwerkende generaties op de werkvloer. Op dit moment zijn er vier generaties aan het werk, dat kan zelfs binnen je eigen team. Elk van die generaties is opgegroeid binnen een andere sociale context, met verschillende perspectieven, ambities, werkstijlen en manieren van communiceren. In het samenwerken kan dit leiden tot onbegrip, frustratie, inefficiëntie, werkdruk en zelfs uitval. In deze workshop worden generaties zich bewust van wat hen en anderen drijft, wat er werkt in de communicatie en samenwerking en hoe spanning kan worden verminderd. Daarmee ontstaat er ruimte om van elkaar te leren en aan elkaar bij te dragen.

 

Resultaten

De monologen en gesprekken over de kwaliteiten en verschillen tussen generaties, leiden tot (wederzijds) begrip en inzicht in wat van invloed is op generatie-typische werk(druk)beleving.

Medewerkers leren elkaar kennen en krijgen meer begrip voor elkaar. Hierdoor verbetert de communicatie en leert men naar sterke punten kijken.

Dit zorgt voor minder ruis in de communicatie, minder misverstanden en minder werkdruk die hierdoor wordt veroorzaakt. Het vertrouwen groeit, de productiviteit neemt toe en de samenwerking verbetert.

Inhoud

In de workshop verkennen we samen manieren van werken, communiceren en leidinggeven die het beste passen bij verschillende generaties; die van de Babyboomers en de generaties X, Y en Z. Doel: (wederzijds) begrip én inzicht kweken in wat van invloed is op generatie-typische werk(druk)beleving.

Deze workshop bestaat uit twee delen:

Begrip
In deel 1 laten we je via rake monologen in de huid kruipen van iemand die is opgegroeid in een ander tijdsgewricht. Je gaat invoelen hoe bepaalde omstandigheden een zeker gedrag oproepen, hoe een en ander inslijt en hoe de werk(druk)beleving zich ontwikkelt. Kortom, de uitdagingen die horen bij generatiemanagement ga je echt voor je zien!

Verdieping
In deel 2 verdiep je je samen met een aantal deelnemers in relevante thema’s en hoe je daar mee om zou kunnen gaan. Bijvoorbeeld de toenemende administratieve belasting, digitalisering, overleg, samenwerking en zelfsturing. Ook onderzoeken we wat mensen binnen een generatie bindt en waarin generaties onderling verschillen.

Verloop

  • Je neemt deel aan een workshop van 3 uur, bestaand uit de generatiemonologen en verdieping in werkgroepen.
  • Aansluitend kunnen vervolgworkshops worden ingezet, gericht op het versterken van vaardigheden als plannen en organiseren, communiceren en samenwerken. Maar ook op ondersteuning en begeleiding voor zelfsturende teams of leidinggevenden.

Investering

Investering

De prijs voor de workshop Werken aan een productieve GeneratieMix bedraagt € 2.500,- voor een groep van maximaal 15 personen. Bij meer personen kunnen we de workshop ook beschikbaar maken in theateruitvoering, met afhankelijk van de groepsgrootte twee (tot 50 personen) tot vijf (tot 250 personen) acteurs.

Totaal: € 2.500,-

Aanvragen Ga terug naar trainingen

Generatiemonologen

Je verlaat de workshop met verrijkte inzichten over een productieve mix van generaties binnen je organisatie. Die je in kunt zetten om binnen je afdeling of organisatie het gesprek en de ontwikkeling van een productieve generatiemix verder te brengen.

Denk hierbij aan:

  • Waardoor worden generaties gemotiveerd? Waar krijgen ze energie van?
  • Wat zijn leidende waarden? Wat vinden ze belangrijk?
  • Waar zijn ze goed in? Wat zijn kwaliteiten waar je rekening mee kunt houden?
  • Wat zijn valkuilen? Waar kunnen ze minder goed mee omgaan?
  • Welke communicatiestijl past bij verschillende generaties?
  • Welke leiderschapsstijl spreekt hen aan? Welke stijl overheerst als ze zelf leiding geven?
  • Wat is hun bijdrage in samenwerking? In teams? In vergaderingen?
  • Wat kunnen ze betekenen voor andere generaties? Waar lopen ze in voor? Welke rol past daarbij?