Online Samenwerken

Zoek je een praktische manier om de productiviteit en effectiviteit van je team te verbeteren? Overzicht op onderhanden werk? Een heldere communicatiestructuur? Goede planning en voortgangsbewaking? Effectief gebruik maken van de ‘Digital Workingspace’? Dat kan! In de workshop Online Samenwerken wordt de CiEP-methodiek toegepast op samenwerken op afstand, in MS Teams of een andere toepassing. Je leert optimaal gebruik maken van de mogelijkheden om documenten te organiseren, projecten te managen, digitaal vergaderen, werken met taken, status updates en mailflows beheersen. Daarnaast maak je afspraken over verantwoordelijkheden, wie waartoe bevoegd is, over de frequentie en vorm waarin je overleg organiseert, bereikbaarheid en andere onderwerpen die belangrijk zijn om gezamenlijke regie te hebben op het halen van deadlines en bereiken van teamresultaten.

Resultaten

Dit is wat Online Samenwerken je brengt!

 • Optimaal inrichten van de Digital Workingspace
 • Afspraken over verantwoordelijkheden en randvoorwaarden voor samenwerking
 • Managen van (de voortgang van) projecten en besluitvorming
 • Gebruik maken van videoconferencing
 • Effectieve verwerking van mailflows en informatie
 • Heldere mappenstructuur en gebruik van aanwezige systeemfuncties
 • Praktische vaardigheden, tips, do’s en don’ts

Inhoud

In deze webinar komt alles aan bod wat belangrijk is voor effectieve Online Samenwerking.

 • Inrichten van de documentenstructuur
 • Kiezen welke functies wel en niet worden gebruikt
 • Afspraken over wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is
 • Videoconferencing en documentsharing
 • Hoe regel je het workflowmanagement en voortgangsbewaking
 • Hoe houdt je overzicht op onderhanden werk
 • Hoe zorg je voor statusinformatie en besluitvorming
 • Digitale code of conduct en nakomen van afspraken

En omdat de praktijk weerbarstig is:

 • Je weet hoe het niet werkt: multitasken, FOMO, afleiders, uitstellen en meer wat je niet moet doen

Verloop

1.

Voorbereiding

 • Online kennismaken
 • Technische instellingen, geluid en beeld
2.

Online Samenwerken

 • Online workshop (3,5 uur)
 • Inrichten van Digital Workingspace
 • Maken van samenwerkafspraken
 • Oefenen praktische vaardigheden
3.

(Optioneel)

 • Online individuele begeleiding

Investering

Investering

De kosten zijn € 1.500,- excl. BTW per groep van maximaal 10 personen. De workshop kan worden aangevuld met online praktische begeleiding en/of coaching. Ook kan de workshop worden ingezet als onderdeel van een Teamontwikkeltraject.

Inbegrepen

 • Voorbereidende sessie, zodat er bij de online workshop direct kan worden gestart!

 

 

Aanvragen Ga terug naar trainingen

Daarom CiEP

Wat maakt dat CiEP wérkt?

 • Unieke mix van training en coaching
 • Praktisch aan de slag, actief en resultaatgericht
 • On-the-job, in-company en ‘in-team’
 • Gericht op structuur én softskills
 • Blijvende gedragsverandering
 • Begeleiding door gespecialiseerde coaches
 • Meetbaar, zichtbaar en voelbaar resultaat
 • Ook online, blended en op maat!