U bevindt zich hier: Home » Klanten over CiEP » SNV

SNV

SNV

SNV biedt sinds 1970 capaciteitsontwikkelingsdiensten aan lokale instellingen en organisaties in Burkina Faso. Afgestemd op de nationale strategieën voor armoedebestrijding bieden zij innovatieve oplossingen via projectimplementatie om problemen op te lossen. SNV richt zich op landbouw, energie en water, sanitatie en hygiëne.

 

WAT WAS ER AAN DE HAND?

Overal waar mensen zich verantwoordelijk voelen, doen zich problemen voor met tijd te kort of werk te veel. Zo ook bij de plaatselijke vestiging van SNV in Burkina Faso. De medewerkers van deze ontwikkelingsorganisatie worstelden met het stellen van prioriteiten in hun volle agenda’s. De directeur van “landenkantoor Ouagadougou”, Jeanette de Regt, had tijdens haar werk in Oeganda al ervaren hoeveel CiEP hierin kan betekenen.

In Burkina Faso –en tot op zekere hoogte in heel Afrika– speelt een aantal culturele factoren, die veroorzaken dat een agenda snel verstopt kan raken. Allereerst heeft een lokale medewerker veel meer familieverplichtingen. Mensen voelen sowieso een vrij hoge drempel om nee te zeggen. En nee zeggen tegen iemand die ouder is of hoger in de hiërarchie is extra lastig. Dit alles neemt niet weg, dat het stellen van prioriteiten een universeel efficiëntie- principe is. Ook in Burkina Faso is aan de werk- of sociale omgeving uit te leggen, waarom je ervoor kiest om iets niet, nog niet of met een tijdlimiet te doen.

 

WAT IS HET GEWENSTE RESULTAAT?

Jeanette de Regt: “De methodiek van CiEP is cultureel aanpasbaar.” Ethnische verschillen staan een succesvolle toepassing niet in de weg. Veel belangrijker is de rol van de directie in een cultuurtraject als dit. Het is absoluut nodig dat de directie voorgaat in de verandering, zowel in woorden en als in daden. De Regt: “Als directeur moet je medewerkers er duidelijk in bevestigen dat hun tijd een kostbaar goed is. Ook als de baas erom vraagt. Alleen dan kunnen mensen beter toekomen aan hun kerntaken en aan de nodige rustmomenten.”

 

WAAR IS AAN GEWERKT?

Maar er is wel training en coaching nodig om de regie te nemen over de agenda met overtuiging én zorg voor de relaties. Dit veranderingstraject vertrouwde Jeanette toe aan CiEP-coach Renée Osté. “Zij is geheel vertrouwd met de Afrikaanse verhoudingen en de SNV-way, de werkcultuur binnen SNV.” De deelnemers aan de CiEP-training wisten dat de coach de culturele gevoeligheden goed begreep. Anderzijds kon Renée de deelnemers ook wijzen op de bestaande ruimte voor eigen verantwoordelijkheid; bij SNV is deze groter dan bij de andere NGO’s.

 

IS HET RESULTAAT GEHAALD?

Het proces van de omslag in werken binnen het kantoor van SNV-Burkina Faso is nog in volle gang. Het vraagt veel moed en doorzettingsvermogen om diep ingesleten gewoonten aan te pakken. Een deel van de medewerkers heeft CiEP volledig geïntegreerd in hun werk én thuis. Zij vormen een inspiratiebron voor de anderen. Voldoende tijd voor thuis, gemakkelijker deadlines halen, meer duidelijkheid in communicatie… samen geeft dat meer rust en plezier. Dat wil iedereen, overal ter wereld!

Beoordelingen

CNV Jongeren

CiEP heeft me niet alleen laten inzien hoe ik efficiënter kan werken, maar ook mijn eigen waarde als werknemer laten inzien.

Projectmedewerker

CNV Jongeren

Ik heb veel praktische tips en toepasbare handvatten gekregen, die ervoor zorgen dat ik met meer rust en energie mijn werk kan doen.

Projectmedewerker

The Hague University of Applied Sciences

Thank you very much for the training. Your training equipped me with practical skills that I have already started applying in my day to day work.

Lecturer

Royal Reesink

Ik ga bewuster om met het beoordelen en inplannen van nieuwe taken. Ik plan reëel en geef ook aan wanneer iets niet kan. Ik werk minder ad hoc.

Application Specialist

Leger des Heils

Vooral meer rust en overzicht en hele concrete handvatten waar ik snel resultaat mee kon boeken. Hele praktische en reële insteek waardoor verwachtingen klopten met resultaat.

Jeugdbeschermer

Arcadis Nederland B.V.

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.

Operator GEO

PGGM N.V.

Door enthousiast te CiEPen krijg ik meer overzicht in mijn werk, wat de kwaliteit van mijn werk verhoogt en me een mate van rust geeft.

Corporate trainee

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Toen ik organisatorisch aan het verdrinken was in mijn eigen werk heeft CiEP mij handvatten gegeven om de regie terug te kunnen nemen.

Analist C

Dichterbij Gennep

Meer balans in energie tussen werk en thuis betere communicatie.

Secretaresse

Universiteit Utrecht

Ik heb meer grip op mijn taken en doelen, dat geeft rust in mijn eigen werk, maar ook in contacten met collega's.

Beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

Meer structuur en overzicht verkregen in mijn werkzaamheden en daarmee tijdwinst bereikt. Dit alles geeft een voldaan gevoel.

Casemanager BBZ/WIK

Nederlandse Publieke Omroep

Meer inzicht in je werk, minder stress.

Eerste redacteur

Dow Benelux B.V. Attn. Engineering Solutions

CiEP heeft mij geholpen om mijn werk beter georganiseerd en overzichtelijk uit te voeren.

PCE Engineer

Immigratie en Naturalisatiedienst

Bewust zijn en effectief handelen, effectieve structuur aanbrengen/ regie in het werk.

Administratief medewerker

Rabobank

Het geeft vele handvatten. Ik vind het een toffe benadering die goed bij mij aansluit.

Projectmedewerker

Hoge Raad der Nederlanden

Meer bewustwording van het uitvoeren van werkzaamheden, efficiënter werken en beter omgaan met ad-hoc situaties.

Medewerker dossierbehandeling civiel

Gemeente Utrecht

Door CiEP heb ik de puntjes op de i weten te zetten en zijn verbeterpunten zichtbaar geworden voor mij, collega's en het team.

Officemanager

Gemeente Dalfsen

De combinatie van ondersteuning in zowel een groep als persoonlijk met voldoende tijd om het geleerde ook daadwerkelijk te implementeren.

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Nuac Accountants & adviseurs

Van grote stapels en schrikken van dingen die af hadden moeten zijn naar overzicht en rust.

Directeur

N.T.R.

Structuur in en rondom de computer aangebracht. Meer een team geworden. Meer de koe bij de horens gaan vatten.

Managementassistente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

CiEP heeft me handvatten gegeven om met mijn valkuilen om te gaan. Hierdoor werk ik efficiënter en effectiever, wat leidt tot ontspannen werken.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Sint Maartenskliniek

Meer inzicht in waar ik mijn tijd aan besteed en hoe ik dat doe. Daarmee ook inzicht gekregen in waar ik iets aan kan veranderen, waar ik winst kan boeken om efficiënter met mijn tijd om te gaan.

Managementsecretaresse

Gemeente Medemblik

Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt en alleen al door het lezen van het CiEP boek werd ik weer enorm geïnspireerd en kreeg ik weer energie!

Senior medewerker Bestuurssecretariaat

Telenet

Perfect voor de 'chaos mens'!

Webmaster
web-monitoring-ok