U bevindt zich hier: Home » Over Ons » Missie en visie

Missie en visie

Wat werkt, wat geeft energie?

Steeds vaker zijn er veranderingen binnen organisaties als reactie op wijzigende omstandigheden. Mensen zijn voortdurend op zoek naar houvast en zingeving in deze situaties. Wat zet medewerkers er toe aan om hun energie in hun werk te blijven steken of juist niet? CiEP ondersteunt het verkrijgen van focus, draagvlak, gemeenschappelijke taal, gedeelde waarden en eigenaarschap van veranderdoelen. CiEP leert leidinggevenden en medewerkers om blijvend te zorgen voor de verbinding van het individuele aan het collectief, de vertaling van visie naar gedrag en resultaat. Daardoor neemt niet alleen de productiviteit, maar ook de kwaliteit van de beleving en zingeving van werken toe.

CiEP stimuleert mensen te werken vanuit het bewustzijn van hun toegevoegde waarde en stelt ze in staat om effectief te sturen op het realiseren van deze toegevoegde waarde. De meeste van onze programma’s worden in-company gefaciliteerd.

Voorbeeldgedrag

Om effectief te zijn in het realiseren van inspirerende resultaten is voorbeeldgedrag van het management cruciaal. Door zelf transparant, consistent en zorgvuldig te handelen en te communiceren, te demonstreren hoe zaken die niet werken worden opgepakt en hersteld en aanspreekbaar te zijn op CiEP-sturingscriteria, laat het management in de praktijk zien wat functionele waarden zijn, met als effect dat medewerkers daarin willen volgen. 

Als CiEP start op medewerkersniveau, roept dat het management in actie, want er wordt zichtbaar wat de aspecten zijn die buiten de invloed van de medewerkers liggen maar die voor hen wel voorwaarde zijn om zich blijvend in te zetten voor het realiseren van CiEP-resultaten en deze ook verder te ontwikkelen.

Onze aanpak

Wij staan bekend om onze systematische en persoonsgerichte aanpak. Gestandaardiseerd voor die elementen die aantoonbaar bijdragen aan gewenste resultaten; op maat voor de onderdelen die in de praktijk geleerd worden en waar naast professionele ontwikkeling ook begeleiding van de persoonlijke ontwikkeling benodigd is.

 

Onderdeel van onze visie op leren is dat al onze programma’s een combinatie zijn van theorie en praktijk, van inzicht naar actie, van willen naar doen, van voordoen naar samen doen naar zelf doen. Een programma bestaat altijd uit een combinatie van formeel leren, sociaal leren en informeel leren, met het zwaartepunt bij het laatste. De doorlooptijd omvat altijd een langere periode omdat mensen nu eenmaal tijd nodig hebben om zich iets nieuws eigen te maken. De leervormen, intensiteit van de begeleiding en of die begeleiding intern of extern wordt georganiseerd, kan variëren.

Onze kijk op borging

CiEP-resultaten borgen vraagt om leiderschap en om verbinding van de waarde van wat bereikt is met wat organisatiewaarden zijn of wat intenties zijn op het gebied van organisatieontwikkeling. Zodat duidelijk wordt waarom het belangrijk is dat mensen blijven doen wat zij geleerd hebben, wat de afspraken zijn die erover gemaakt worden, wat de minimale criteria zijn die van een ieder verlangd worden en hoe dat geintegreerd wordt in resultaatafspraken, P-cyclus en in de organisatiestructuur.

Om ervoor te zorgen dat bereikte resultaten blijvend worden gerealiseerd, is er een structuur nodig voor ondersteuning. Enerzijds kan het individu daar zelf voor zorgen, maar ook op leidinggevend niveau is er ondersteuning nodig. Zowel in het levend houden van de waarde van de bereikte resultaten, als in de randvoorwaarden die ervoor zorgen dat mensen het realiseren ervan kunnen en willen blijven volhouden. De meeste mensen hebben er moeite mee om effectieve werkgewoonten vanuit eigen kracht vol te houden. Daar is minimaal voor nodig dat ze eraan gehouden worden en dat zij voorbeeldgedrag om zich heen zien en horen dat ervan getuigt dat het belangrijk wordt gevonden om het werken met de CiEP-principes vol te houden. Niet omdat het moet, maar omdat het werkt!

Internationaal

Met zo’n 35 coaches bedienen wij organisaties die hun voordeel willen doen met CiEP ook internationaal. Ons CiEP Online serviceplatform, de e-learning modules van CiEP en de coaching op afstand kan zowel in het Nederlands als ook in Frans, Duits of Engels beschikbaar worden gemaakt.

Beoordelingen

CNV Jongeren

CiEP heeft me niet alleen laten inzien hoe ik efficiënter kan werken, maar ook mijn eigen waarde als werknemer laten inzien.

Projectmedewerker

CNV Jongeren

Ik heb veel praktische tips en toepasbare handvatten gekregen, die ervoor zorgen dat ik met meer rust en energie mijn werk kan doen.

Projectmedewerker

The Hague University of Applied Sciences

Thank you very much for the training. Your training equipped me with practical skills that I have already started applying in my day to day work.

Lecturer

Royal Reesink

Ik ga bewuster om met het beoordelen en inplannen van nieuwe taken. Ik plan reëel en geef ook aan wanneer iets niet kan. Ik werk minder ad hoc.

Application Specialist

Leger des Heils

Vooral meer rust en overzicht en hele concrete handvatten waar ik snel resultaat mee kon boeken. Hele praktische en reële insteek waardoor verwachtingen klopten met resultaat.

Jeugdbeschermer

Arcadis Nederland B.V.

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.

Operator GEO

PGGM N.V.

Door enthousiast te CiEPen krijg ik meer overzicht in mijn werk, wat de kwaliteit van mijn werk verhoogt en me een mate van rust geeft.

Corporate trainee

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Toen ik organisatorisch aan het verdrinken was in mijn eigen werk heeft CiEP mij handvatten gegeven om de regie terug te kunnen nemen.

Analist C

Dichterbij Gennep

Meer balans in energie tussen werk en thuis betere communicatie.

Secretaresse

Universiteit Utrecht

Ik heb meer grip op mijn taken en doelen, dat geeft rust in mijn eigen werk, maar ook in contacten met collega's.

Beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

Meer structuur en overzicht verkregen in mijn werkzaamheden en daarmee tijdwinst bereikt. Dit alles geeft een voldaan gevoel.

Casemanager BBZ/WIK

Nederlandse Publieke Omroep

Meer inzicht in je werk, minder stress.

Eerste redacteur

Dow Benelux B.V. Attn. Engineering Solutions

CiEP heeft mij geholpen om mijn werk beter georganiseerd en overzichtelijk uit te voeren.

PCE Engineer

Immigratie en Naturalisatiedienst

Bewust zijn en effectief handelen, effectieve structuur aanbrengen/ regie in het werk.

Administratief medewerker

Rabobank

Het geeft vele handvatten. Ik vind het een toffe benadering die goed bij mij aansluit.

Projectmedewerker

Hoge Raad der Nederlanden

Meer bewustwording van het uitvoeren van werkzaamheden, efficiënter werken en beter omgaan met ad-hoc situaties.

Medewerker dossierbehandeling civiel

Gemeente Utrecht

Door CiEP heb ik de puntjes op de i weten te zetten en zijn verbeterpunten zichtbaar geworden voor mij, collega's en het team.

Officemanager

Gemeente Dalfsen

De combinatie van ondersteuning in zowel een groep als persoonlijk met voldoende tijd om het geleerde ook daadwerkelijk te implementeren.

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Nuac Accountants & adviseurs

Van grote stapels en schrikken van dingen die af hadden moeten zijn naar overzicht en rust.

Directeur

N.T.R.

Structuur in en rondom de computer aangebracht. Meer een team geworden. Meer de koe bij de horens gaan vatten.

Managementassistente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

CiEP heeft me handvatten gegeven om met mijn valkuilen om te gaan. Hierdoor werk ik efficiënter en effectiever, wat leidt tot ontspannen werken.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Sint Maartenskliniek

Meer inzicht in waar ik mijn tijd aan besteed en hoe ik dat doe. Daarmee ook inzicht gekregen in waar ik iets aan kan veranderen, waar ik winst kan boeken om efficiënter met mijn tijd om te gaan.

Managementsecretaresse

Gemeente Medemblik

Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt en alleen al door het lezen van het CiEP boek werd ik weer enorm geïnspireerd en kreeg ik weer energie!

Senior medewerker Bestuurssecretariaat

Telenet

Perfect voor de 'chaos mens'!

Webmaster
web-monitoring-ok