U bevindt zich hier: Home » Tips over empathie

Tips over empathie

Tips over empathie

 

1. Neem de tijd

Empathie begint bij tijd en aandacht voor de ander. Alleen door actief te luisteren en vragen te stellen, kom je erachter wat iemand droomt, kan, wil en durft. Wat inspireert? Wat wil iemand bereiken? Ervaart hij belemmeringen? Beschikt hij over voldoende kennis en vaardigheden? Is er bereidheid om aan de slag te gaan met wat er gevraagd wordt? Is er voldoende input? Durft hij lastige zaken bespreekbaar te maken? In een empathische (werk)relatie toon je interesse en begrip. Je zet een ander aan het denken over wat hij belangrijk vindt en wat hij nodig heeft. Dit kan tot inzichten leiden waar iemand zelf actie op kan nemen. Kom pas met tips of advies als iemand daar zelf om vraagt. Hiermee bevorder je het zelfsturend vermogen.

2. Indenken of invoelen

Waar we het hebben over empathie, bestaat al de kans dat gesprekspartners elkaar verkeerd begrijpen. Hoe dat komt? Vaak verwarren we twee zaken. Moeite hebben met het doorgronden van de bedoelingen of standpunten van een ander heeft te maken met je cognitieve empathie. Begrip hebben voor de gevoelens van een ander, het vermogen om mee te voelen met een ander als iemand iets overkomt en daar uiting aan geven, is een teken van affectieve empathie. De meeste mensen hebben allebei in voldoende mate om sociaal acceptabel te functioneren. Merk je dat je af en toe de plank misslaat in het onderlinge verkeer? Ga bij jezelf na waar het euvel zit. Om een ander effect te bereiken, zul je eerst moeten weten waar je wat aan wilt doen!

3. Vaardigheid ontwikkelen

Kun je lastig met andere mensen meevoelen? Dat kan voelen als een gemis of zelfs een belemmering bij het aangaan van langdurige (werk)relaties. Een begin om inlevingsvermogen te ontwikkelen is om te oefenen met een vaardigheid, zoals actief luisteren. Je traint jezelf erin om een ander zijn verhaal te laten doen, terwijl je hem laat uitspreken en hem aankijkt en ‘humt’ gaandeweg het verhaal. Gaat dat je goed af dan zijn volgende stappen om begrijpende vragen te stellen en feedback te leren geven en ontvangen. Als je eraan toe bent kun je proberen de gevoelens van de ander te verwoorden. Deze gevoelsreflecties creëren bij de ander het gevoel begrepen te worden en dat is precies wat nodig is om een relatie betekenisvol te laten zijn.

4. Wat is het patroon?

Hoe we met elkaar omgaan ligt meestal vast in ongeschreven regels. Je laat anderen uitpraten. Je praat niet met je mond vol. Je behandelt mensen met respect. Dit lijkt voor de hand te liggen, maar dat doet het vaak niet. Neem een vergadering. We herkennen allemaal wel de situatie dat iemand aan het woord is, terwijl je zelf wat wilt zeggen. Je weet dat je iemand hoort uit te laten praten en pas daarna je eigen standpunt naar voren te brengen. Daarom wacht je tot de ander stopt, voordat je wat zegt. Waarop je krijgt toegevoegd ‘dat het wel zo netjes is om een ander eerst te laten uitpraten’. Huh? Wat ging hier mis? Je hebt niet gemerkt dat de ander alleen maar adem wilde halen, of even een pauze in zijn betoog liet vallen. Hier kun je jezelf in trainen, door bewust te leren waar je wel op kunt letten. Gebruik hierbij al je zintuigen; vraag je af wat je kunt zien, horen, ruiken, voelen om een situatie te kunnen inschatten. Ademhaling, de kijkrichting van anderen, stopwoorden, zinsbuigingen, etc.

5. Hulp vragen

Het kan ook zijn dat je prima weet hoe het werkt. Om in het voorbeeld van hierboven te blijven: je ziet feilloos wanneer iemand is uitgesproken. Echter, als je zelf deel uitmaakt van een gesprek, komt er veel meer informatie tegelijk binnen en kan je waarneming hopeloos in de war raken. Het is niet dat je het niet weet, je ziet het alleen op dat moment niet meer of je merkt de signalen gewoonweg niet op. Als je dit bij jezelf herkent, heb je waarschijnlijk ook al gemerkt dat hier geen tip of cursus tegen helpt. Wat je wel kunt doen is de gevolgen beperken door je omgeving om hulp te vragen. Je kunt afspreken dat ze je onderbreken als je een misrekening maakt. Dat vraagt vertrouwen, dat wel. Maak je krijgt de kans om sorry te zeggen en je fout te herstellen. En daar krijg je weer krediet voor terug.

 

Beoordelingen

CNV Jongeren

CiEP heeft me niet alleen laten inzien hoe ik efficiënter kan werken, maar ook mijn eigen waarde als werknemer laten inzien.

Projectmedewerker

CNV Jongeren

Ik heb veel praktische tips en toepasbare handvatten gekregen, die ervoor zorgen dat ik met meer rust en energie mijn werk kan doen.

Projectmedewerker

The Hague University of Applied Sciences

Thank you very much for the training. Your training equipped me with practical skills that I have already started applying in my day to day work.

Lecturer

Royal Reesink

Ik ga bewuster om met het beoordelen en inplannen van nieuwe taken. Ik plan reëel en geef ook aan wanneer iets niet kan. Ik werk minder ad hoc.

Application Specialist

Leger des Heils

Vooral meer rust en overzicht en hele concrete handvatten waar ik snel resultaat mee kon boeken. Hele praktische en reële insteek waardoor verwachtingen klopten met resultaat.

Jeugdbeschermer

Arcadis Nederland B.V.

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.

Operator GEO

PGGM N.V.

Door enthousiast te CiEPen krijg ik meer overzicht in mijn werk, wat de kwaliteit van mijn werk verhoogt en me een mate van rust geeft.

Corporate trainee

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Toen ik organisatorisch aan het verdrinken was in mijn eigen werk heeft CiEP mij handvatten gegeven om de regie terug te kunnen nemen.

Analist C

Dichterbij Gennep

Meer balans in energie tussen werk en thuis betere communicatie.

Secretaresse

Universiteit Utrecht

Ik heb meer grip op mijn taken en doelen, dat geeft rust in mijn eigen werk, maar ook in contacten met collega's.

Beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

Meer structuur en overzicht verkregen in mijn werkzaamheden en daarmee tijdwinst bereikt. Dit alles geeft een voldaan gevoel.

Casemanager BBZ/WIK

Nederlandse Publieke Omroep

Meer inzicht in je werk, minder stress.

Eerste redacteur

Dow Benelux B.V. Attn. Engineering Solutions

CiEP heeft mij geholpen om mijn werk beter georganiseerd en overzichtelijk uit te voeren.

PCE Engineer

Immigratie en Naturalisatiedienst

Bewust zijn en effectief handelen, effectieve structuur aanbrengen/ regie in het werk.

Administratief medewerker

Rabobank

Het geeft vele handvatten. Ik vind het een toffe benadering die goed bij mij aansluit.

Projectmedewerker

Hoge Raad der Nederlanden

Meer bewustwording van het uitvoeren van werkzaamheden, efficiënter werken en beter omgaan met ad-hoc situaties.

Medewerker dossierbehandeling civiel

Gemeente Utrecht

Door CiEP heb ik de puntjes op de i weten te zetten en zijn verbeterpunten zichtbaar geworden voor mij, collega's en het team.

Officemanager

Gemeente Dalfsen

De combinatie van ondersteuning in zowel een groep als persoonlijk met voldoende tijd om het geleerde ook daadwerkelijk te implementeren.

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Nuac Accountants & adviseurs

Van grote stapels en schrikken van dingen die af hadden moeten zijn naar overzicht en rust.

Directeur

N.T.R.

Structuur in en rondom de computer aangebracht. Meer een team geworden. Meer de koe bij de horens gaan vatten.

Managementassistente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

CiEP heeft me handvatten gegeven om met mijn valkuilen om te gaan. Hierdoor werk ik efficiënter en effectiever, wat leidt tot ontspannen werken.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Sint Maartenskliniek

Meer inzicht in waar ik mijn tijd aan besteed en hoe ik dat doe. Daarmee ook inzicht gekregen in waar ik iets aan kan veranderen, waar ik winst kan boeken om efficiënter met mijn tijd om te gaan.

Managementsecretaresse

Gemeente Medemblik

Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt en alleen al door het lezen van het CiEP boek werd ik weer enorm geïnspireerd en kreeg ik weer energie!

Senior medewerker Bestuurssecretariaat

Telenet

Perfect voor de 'chaos mens'!

Webmaster
web-monitoring-ok