U bevindt zich hier: Home » Tips voor zelfsturende teams

Tips voor zelfsturende teams

Tips voor zelfsturende teams

 

1. Niet te snel van start

Volgens een veel voorkomende misvatting zijn taakvolwassen professionals automatisch in staat om samen een zelfsturend team te vormen. Omgaan met regelvrijheid en beslissingsbevoegdheid is kennelijk zoiets als leren lopen; het gaat vanzelf. Helaas, onze instincten zijn niet feilloos ingericht op het functioneren in de moderne samenleving. Daarbij komt dat goed leren lopen ook heel wat tijd neemt. Heldere doelen en werkafspraken zorgen voor de structuur waarlangs een team haar evenwicht kan vinden. En die structuur moet uitgebreid getest worden vóór de startdatum van zelfsturing. Ruim dus voldoende tijd in om met elkaar de kaders helder te krijgen voor het uur Z.

2. Zorg voor duidelijke besluitvormingsstructuur

Zelfsturing betekent niet dat er acht kapiteins aan het roer staan. Continu willen voldoen aan acht visies, dat is streven naar middelmatigheid, vertraging en frustratie. Teamleden moeten ervoor zorgen dat draagvlak zich kan vormen. Daarvoor is het nodig dat elk teamlid mentale ruimte creëert voor oplossingen die niet de zijne of hare zijn. Verder is er duidelijkheid nodig over de omgang met toekomstige scenario’s. Wat spreken we af voor voorspelbare situaties? Wie hakt de knoop door in uitzonderlijke gevallen en bij calamiteiten? Hoe komen we aan de informatie om dubbelzinnigheid te elimineren?

3. Investeer in gespreksvaardigheden

Verandering van rol en verantwoordelijkheden vraagt ánders luisteren naar elkaar. Voorheen zorgde de manager of teamleider voor de nodige helicopterview op een vraagstuk of conflict. Nu wordt er wat gevraagd van de teamleden: neutraal waarnemen, vragen stellen zonder zelf het antwoord in te vullen, constructief feedback geven, anderen aanspreken op hun verantwoordelijkheden en zelf aanspreekbaar zijn. Het team ontwikkelt als het ware een nieuwe taal, een die ontspringt uit de situatie waarvan iedereen deel uitmaakt. Dat schept saamhorigheid en biedt een basis om op terug te vallen bij ongemakkelijke situaties of dreigende conflicten.

4. Wijs een mentor aan

Vaak werkt het als een team een vast aanspreekpunt heeft. Een mentor, waar men met onopgeloste kwesties aan kan kloppen voor advies. Dit kan iemand zijn van binnen of van buiten de organisatie. Een coach met specifieke ervaring in de overgang naar zelfsturing is zeer geschikt, bekend als hij of zij is met de valkuilen bij dat proces. Bijvoorbeeld de neiging om beslissingen die voorheen genomen werden door de leidinggevende, nu neer te leggen bij de mentor. Daarmee gaat het team het zetten van eigen stappen richting volwassenheid uit de weg. Het is de taak van de mentor om het team te steunen in het zelf oplossen van de eigen problemen. Deze rol is per definitie tijdelijk. Daarom is het goed om van tevoren af te spreken wanneer de rol eindigt.  

5. Ontwikkel de competentie zelfsturing

Ook voor een zelfsturend team geldt dat het zo sterk is als de zwakste schakel. Verantwoordelijkheid, resultaatgerichtheid, open communicatie, overzicht en planmatigheid vormen de lijm die zorgt voor sterke onderlinge verhoudingen en voor inspirerende kwaliteit en resultaten. Effectieve samenwerking begint met een effectieve interne dialoog, die je helpt om je werkgewoonten te onderscheiden en acties te nemen die het gezamenlijk resultaat vooruithelpen.

Een effectief zelfsturend team kent minimaal twee sleutels voor succes: teamleden die samen het algemeen belang van het gehele team nastreven én individueel over de daarvoor benodigde vaardigheden beschikken.

 

Beoordelingen

CNV Jongeren

CiEP heeft me niet alleen laten inzien hoe ik efficiënter kan werken, maar ook mijn eigen waarde als werknemer laten inzien.

Projectmedewerker

CNV Jongeren

Ik heb veel praktische tips en toepasbare handvatten gekregen, die ervoor zorgen dat ik met meer rust en energie mijn werk kan doen.

Projectmedewerker

The Hague University of Applied Sciences

Thank you very much for the training. Your training equipped me with practical skills that I have already started applying in my day to day work.

Lecturer

Royal Reesink

Ik ga bewuster om met het beoordelen en inplannen van nieuwe taken. Ik plan reëel en geef ook aan wanneer iets niet kan. Ik werk minder ad hoc.

Application Specialist

Leger des Heils

Vooral meer rust en overzicht en hele concrete handvatten waar ik snel resultaat mee kon boeken. Hele praktische en reële insteek waardoor verwachtingen klopten met resultaat.

Jeugdbeschermer

Arcadis Nederland B.V.

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.

Operator GEO

PGGM N.V.

Door enthousiast te CiEPen krijg ik meer overzicht in mijn werk, wat de kwaliteit van mijn werk verhoogt en me een mate van rust geeft.

Corporate trainee

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Toen ik organisatorisch aan het verdrinken was in mijn eigen werk heeft CiEP mij handvatten gegeven om de regie terug te kunnen nemen.

Analist C

Dichterbij Gennep

Meer balans in energie tussen werk en thuis betere communicatie.

Secretaresse

Universiteit Utrecht

Ik heb meer grip op mijn taken en doelen, dat geeft rust in mijn eigen werk, maar ook in contacten met collega's.

Beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

Meer structuur en overzicht verkregen in mijn werkzaamheden en daarmee tijdwinst bereikt. Dit alles geeft een voldaan gevoel.

Casemanager BBZ/WIK

Nederlandse Publieke Omroep

Meer inzicht in je werk, minder stress.

Eerste redacteur

Dow Benelux B.V. Attn. Engineering Solutions

CiEP heeft mij geholpen om mijn werk beter georganiseerd en overzichtelijk uit te voeren.

PCE Engineer

Immigratie en Naturalisatiedienst

Bewust zijn en effectief handelen, effectieve structuur aanbrengen/ regie in het werk.

Administratief medewerker

Rabobank

Het geeft vele handvatten. Ik vind het een toffe benadering die goed bij mij aansluit.

Projectmedewerker

Hoge Raad der Nederlanden

Meer bewustwording van het uitvoeren van werkzaamheden, efficiënter werken en beter omgaan met ad-hoc situaties.

Medewerker dossierbehandeling civiel

Gemeente Utrecht

Door CiEP heb ik de puntjes op de i weten te zetten en zijn verbeterpunten zichtbaar geworden voor mij, collega's en het team.

Officemanager

Gemeente Dalfsen

De combinatie van ondersteuning in zowel een groep als persoonlijk met voldoende tijd om het geleerde ook daadwerkelijk te implementeren.

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Nuac Accountants & adviseurs

Van grote stapels en schrikken van dingen die af hadden moeten zijn naar overzicht en rust.

Directeur

N.T.R.

Structuur in en rondom de computer aangebracht. Meer een team geworden. Meer de koe bij de horens gaan vatten.

Managementassistente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

CiEP heeft me handvatten gegeven om met mijn valkuilen om te gaan. Hierdoor werk ik efficiënter en effectiever, wat leidt tot ontspannen werken.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Sint Maartenskliniek

Meer inzicht in waar ik mijn tijd aan besteed en hoe ik dat doe. Daarmee ook inzicht gekregen in waar ik iets aan kan veranderen, waar ik winst kan boeken om efficiënter met mijn tijd om te gaan.

Managementsecretaresse

Gemeente Medemblik

Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt en alleen al door het lezen van het CiEP boek werd ik weer enorm geïnspireerd en kreeg ik weer energie!

Senior medewerker Bestuurssecretariaat

Telenet

Perfect voor de 'chaos mens'!

Webmaster
web-monitoring-ok