U bevindt zich hier: Home » Tips waardengedreven werken

Tips waardengedreven werken

Tips waardengedreven werken

 

1. Afstemmen van waarden

Effectief leiderschap vraagt om afstemming van eigen waarden, professionele waarden en organisatiewaarden. Met het realiseren van organisatiewaarden, vervult een leider zowel zijn of haar persoonlijke als professionele waarden. Gevolg: hij ervaart meer plezier, voldoening en betrokkenheid. De fase waarin de leider daardoor als bezielend wordt ervaren, komt daarmee in zicht.

2. Zeggen wat er te zeggen is

Dat is ook voor leiders soms spannend, maar wél enorm bevorderlijk voor werkrelaties en productiviteit. Door een punt bespreekbaar te maken ook al voelt het kwetsbaar en te spreken vanuit intentie, kan de ander er wat mee. Dit houdt werkrelaties zuiver en men kan werken vanuit partnerschap. Hierbij helpt het om vragen te stellen om ruis in de communicatie te verminderen. De kunst is om bij het benoemen van zaken scherp op de inhoud te zijn, maar zorgzaam voor de relatie.

3. Coachbaar & aanspreekbaar

“Doe ik het zo goed?” Als leiders zo’n vraag stellen, vergt moed maar levert óók veel op. Leiders die zich aanspreekbaar opstellen, om hulp durven te vragen of excuses aanbieden als ze merken dat hun gedrag negatieve emoties oproept, geven het goede voorbeeld. Én ze verwerven geloofwaardigheid bij degenen die ze aansturen. Deze leren dat “iets niet goed doen” geen taboe-onderwerp is, maar een omstandigheid die zonder oordeel besproken kan worden. Bij een waardengedreven leider is aangesproken niet aangevallen.

4. Balans tussen mens- en taakgericht

Effectieve leiders hebben het vermogen om een gezonde balans te houden tussen mens- en taakgerichtheid. Zij houden steeds in het oog wat er meetbaar bereikt dient te worden, maar zijn op dagelijkse basis gericht op het continu verbeteren van omstandigheden voor hun mensen om gewenste resultaten te willen en te kunnenbereiken. Zij zorgen ervoor dat de minimale criteria voor succes duidelijk zijn, zijn voldoende beschikbaar voor het bieden van support, demonstreren voorbeeldgedrag, tonen waardering voor wat er bereikt wordt, maar laten ook mensen niet wegkomen met non-kwaliteit of gebrekkig resultaat.

5. Congruentie

Wie inspirerende woorden wijdt aan gezamenlijke waarden, bereikt het meest door deze te onderstrepen met overeenkomstige daden. Daar wordt altijd aan gewerkt. Maar het zal af en toe gebeuren dat medewerkers toch een negatief verschil ervaren tussen de woorden en de daden. Waardengedreven leiders aarzelen niet om zo’n incongruentie in alle openheid te benoemen en te herstellen.

 

Beoordelingen

CNV Jongeren

CiEP heeft me niet alleen laten inzien hoe ik efficiënter kan werken, maar ook mijn eigen waarde als werknemer laten inzien.

Projectmedewerker

CNV Jongeren

Ik heb veel praktische tips en toepasbare handvatten gekregen, die ervoor zorgen dat ik met meer rust en energie mijn werk kan doen.

Projectmedewerker

The Hague University of Applied Sciences

Thank you very much for the training. Your training equipped me with practical skills that I have already started applying in my day to day work.

Lecturer

Royal Reesink

Ik ga bewuster om met het beoordelen en inplannen van nieuwe taken. Ik plan reëel en geef ook aan wanneer iets niet kan. Ik werk minder ad hoc.

Application Specialist

Leger des Heils

Vooral meer rust en overzicht en hele concrete handvatten waar ik snel resultaat mee kon boeken. Hele praktische en reële insteek waardoor verwachtingen klopten met resultaat.

Jeugdbeschermer

Arcadis Nederland B.V.

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.

Operator GEO

PGGM N.V.

Door enthousiast te CiEPen krijg ik meer overzicht in mijn werk, wat de kwaliteit van mijn werk verhoogt en me een mate van rust geeft.

Corporate trainee

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Toen ik organisatorisch aan het verdrinken was in mijn eigen werk heeft CiEP mij handvatten gegeven om de regie terug te kunnen nemen.

Analist C

Dichterbij Gennep

Meer balans in energie tussen werk en thuis betere communicatie.

Secretaresse

Universiteit Utrecht

Ik heb meer grip op mijn taken en doelen, dat geeft rust in mijn eigen werk, maar ook in contacten met collega's.

Beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

Meer structuur en overzicht verkregen in mijn werkzaamheden en daarmee tijdwinst bereikt. Dit alles geeft een voldaan gevoel.

Casemanager BBZ/WIK

Nederlandse Publieke Omroep

Meer inzicht in je werk, minder stress.

Eerste redacteur

Dow Benelux B.V. Attn. Engineering Solutions

CiEP heeft mij geholpen om mijn werk beter georganiseerd en overzichtelijk uit te voeren.

PCE Engineer

Immigratie en Naturalisatiedienst

Bewust zijn en effectief handelen, effectieve structuur aanbrengen/ regie in het werk.

Administratief medewerker

Rabobank

Het geeft vele handvatten. Ik vind het een toffe benadering die goed bij mij aansluit.

Projectmedewerker

Hoge Raad der Nederlanden

Meer bewustwording van het uitvoeren van werkzaamheden, efficiënter werken en beter omgaan met ad-hoc situaties.

Medewerker dossierbehandeling civiel

Gemeente Utrecht

Door CiEP heb ik de puntjes op de i weten te zetten en zijn verbeterpunten zichtbaar geworden voor mij, collega's en het team.

Officemanager

Gemeente Dalfsen

De combinatie van ondersteuning in zowel een groep als persoonlijk met voldoende tijd om het geleerde ook daadwerkelijk te implementeren.

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Nuac Accountants & adviseurs

Van grote stapels en schrikken van dingen die af hadden moeten zijn naar overzicht en rust.

Directeur

N.T.R.

Structuur in en rondom de computer aangebracht. Meer een team geworden. Meer de koe bij de horens gaan vatten.

Managementassistente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

CiEP heeft me handvatten gegeven om met mijn valkuilen om te gaan. Hierdoor werk ik efficiënter en effectiever, wat leidt tot ontspannen werken.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Sint Maartenskliniek

Meer inzicht in waar ik mijn tijd aan besteed en hoe ik dat doe. Daarmee ook inzicht gekregen in waar ik iets aan kan veranderen, waar ik winst kan boeken om efficiënter met mijn tijd om te gaan.

Managementsecretaresse

Gemeente Medemblik

Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt en alleen al door het lezen van het CiEP boek werd ik weer enorm geïnspireerd en kreeg ik weer energie!

Senior medewerker Bestuurssecretariaat

Telenet

Perfect voor de 'chaos mens'!

Webmaster
web-monitoring-ok