Teameffectiviteit Analyse

Teamwerk is niet te koop en kan niet worden afgedwongen. Het vergt een mate van moed, discipline en emotionele energie die zelfs de meest gedreven teams niet altijd bezitten. De Teameffectiviteit Analyse onderzoekt de mate van onderling vertrouwen, angst voor conflicten, commitment en aandacht voor resultaten. Op deze wijze wordt zichtbaar en bespreekbaar welke stappen er nodig zijn om de teameffectiviteit te optimaliseren.

Resultaten

De Teameffectiveit Analyse biedt inzicht in de vraag welke stappen er nodig zijn om de teameffectiviteit naar een hoger plan te brengen. De dialoog daarover vergroot de focus op de te bereiken resultaten.

Verloop

1.

Intakegesprek

Het toesturen van de vragenlijst wordt vooraf gegaan door een intakegesprek met de initiatiefnemer, waarbij we inventariseren wat de intentie is van het doen van het onderzoek, zodat de deelnemers ook adequaat kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen.

2.

Analyse

De analyse vindt plaats aan de hand van een digitale vragenlijst die door alle teamleden wordt ingevuld. Het invullen duurt circa 15 minuten.

3.

Eindrapportage en advies

De uitkomst bestaat uit een korte rapportage die de input vormt voor het kiezen en bespreken van vervolgstappen.

Investering

Dit betreft een maatwerkprogramma. Voor meer informatie of het maken van een afspraak over de mogelijkheden van dit programma voor uw team of teams binnen uw organisatie klikt u op aanvragen.

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op, na het ontvangen van uw gegevens. En afhankelijk van de specifieke behoefte en de groepsgrootte maken wij graag een voorstel op maat.

Aanvragen Ga terug naar trainingen

Daarom CiEP

Er zijn diverse factoren, waardoor je met de CiEP Methodiek goede resultaten behaalt.

Een CiEP-coachingsprogramma:

  • vindt meestal daar plaats waar het individu en het werk zijn
  • is gebaseerd op universele en functionele waarden
  • verbindt persoonlijke waarden met professionele waarden
  • is praktisch, actief en resultaatgericht
  • zorgt voor verbinding tussen denken–voelen–doen
  • wordt begeleid door gespecialiseerde coaches
  • is concreet, toetsbaar en niet vrijblijvend
  • leidt tot meetbaar, zichtbaar en voelbaar resultaat
  • biedt mogelijkheden tot borging