U bevindt zich hier: Home » Blog » CiEP en het nieuwe werken

Lees blogs van Ciep Training & Coaching
CiEP en het nieuwe werken

CiEP en het nieuwe werken

Door: Gery Groen, oprichter Impulsus/CiEP

Onze klanten zijn in de ban van het nieuwe werken. Er worden diverse nieuwe kantoorgebouwen gebouwd, waarin een nieuw kantoorconcept wordt toegepast, wat op organisatieniveau vaak begint met de wens om huisvestingskosten te verminderen en beschikbare vierkante meters efficiënter en effectiever te benutten.
Het is tevens een fantastische gelegenheid om op automatiseringsgebied een verbeterslag te maken, het papier uit te bannen en over te gaan naar digitaal beheer van informatie, documenten en werkstromen en het gebruik van nieuwe, reistijdbesparende hulpmiddelen beschikbaar te maken. Mensen hebben geen vaste werkplek meer, maar een flexibele; gaan werken vanuit huis of op een regionaal kantoor waar je even ‘invliegt’ en moeten vooraf kiezen of ze alleen en ongestoord willen werken, of op een plek willen zitten waar juist één van de subdoelen is om de interactie tussen medewerkers van verschillende disciplines te bevorderen in de hoop dat er zo een kennisuitwisseling tot stand komt die bijdraagt aan het realiseren van de beoogde resultaten. Daarnaast biedt het nieuwe werken mogelijkheden om flexibeler projectteams te vormen, taakgericht kenniswerkers bij elkaar te brengen en sneller te schakelen al naar gelang de klant of de omstandigheden dat nodig maken.

Al jaren begeleiden we mensen met CiEP van vaste werkplekken naar flexibele werkplekken en van werken op basis van papier naar werken in een digitale werkomgeving met teamleden die zich verspreid over het land, maar soms ook de wereld, bevinden en die in verschillende tijdzones werken en samenwerken. Werk en thuis raken steeds meer met elkaar verweven en in sommige gevallen verstrikt. Hoe modern en vernieuwend de technische hulpmiddelen ook zijn, het met succes benutten van de mogelijkheden staat en valt bij de bereidheid en het vermogen van de medewerker om zelfsturend te zijn, verantwoordelijke keuzes te maken en aan de hand van zijn persoonlijke sturingssysteem  ‘oude’, niet-functionele, werkgewoonten te herkennen en om te zetten in resultaatgerichte acties. Zodat het werkt, niet alleen voor de professional zelf, maar ook voor het management, de klant en thuis.

Mijn ervaring is dat werkgevers geen idee hebben hoe hun medewerkers er thuis bij zitten als ze aan het werk zijn. De één zit in de keuken, de ander in de slaapkamer, weer een ander in een hoekje onder de trap, op zolder of simpelweg op de bank in de woonkamer of aan de eettafel. Het valt mij op dat mensen heel vaak niet nadenken over wat nu precies de optimale randvoorwaarden zijn om succesvol te zijn en daar dus ook niet voor zorgen. Vanuit het perspectief van de werkgever zou ik hier meer aandacht aan besteden. Besteed het uit om mensen thuis te bezoeken en met hen de randvoorwaarden voor succes te checken en zoveel mogelijk tot stand te brengen en geef aandacht aan HOE mensen werken, ook in het concept van het nieuwe werken. Zorg voor heldere criteria en zorg er ook voor dat mensen getoetst worden en gehouden worden aan de principes van waardenbewust werken. Lang niet iedereen kan zelfstandig de stap zetten naar zelfsturing en soms wordt iemand er ook expliciet ongelukkig van.

Ga terug naar blogoverzicht

Beoordelingen

CNV Jongeren

CiEP heeft me niet alleen laten inzien hoe ik efficiënter kan werken, maar ook mijn eigen waarde als werknemer laten inzien.

Projectmedewerker

CNV Jongeren

Ik heb veel praktische tips en toepasbare handvatten gekregen, die ervoor zorgen dat ik met meer rust en energie mijn werk kan doen.

Projectmedewerker

The Hague University of Applied Sciences

Thank you very much for the training. Your training equipped me with practical skills that I have already started applying in my day to day work.

Lecturer

Royal Reesink

Ik ga bewuster om met het beoordelen en inplannen van nieuwe taken. Ik plan reëel en geef ook aan wanneer iets niet kan. Ik werk minder ad hoc.

Application Specialist

Leger des Heils

Vooral meer rust en overzicht en hele concrete handvatten waar ik snel resultaat mee kon boeken. Hele praktische en reële insteek waardoor verwachtingen klopten met resultaat.

Jeugdbeschermer

Arcadis Nederland B.V.

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.

Operator GEO

PGGM N.V.

Door enthousiast te CiEPen krijg ik meer overzicht in mijn werk, wat de kwaliteit van mijn werk verhoogt en me een mate van rust geeft.

Corporate trainee

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Toen ik organisatorisch aan het verdrinken was in mijn eigen werk heeft CiEP mij handvatten gegeven om de regie terug te kunnen nemen.

Analist C

Dichterbij Gennep

Meer balans in energie tussen werk en thuis betere communicatie.

Secretaresse

Universiteit Utrecht

Ik heb meer grip op mijn taken en doelen, dat geeft rust in mijn eigen werk, maar ook in contacten met collega's.

Beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

Meer structuur en overzicht verkregen in mijn werkzaamheden en daarmee tijdwinst bereikt. Dit alles geeft een voldaan gevoel.

Casemanager BBZ/WIK

Nederlandse Publieke Omroep

Meer inzicht in je werk, minder stress.

Eerste redacteur

Dow Benelux B.V. Attn. Engineering Solutions

CiEP heeft mij geholpen om mijn werk beter georganiseerd en overzichtelijk uit te voeren.

PCE Engineer

Immigratie en Naturalisatiedienst

Bewust zijn en effectief handelen, effectieve structuur aanbrengen/ regie in het werk.

Administratief medewerker

Rabobank

Het geeft vele handvatten. Ik vind het een toffe benadering die goed bij mij aansluit.

Projectmedewerker

Hoge Raad der Nederlanden

Meer bewustwording van het uitvoeren van werkzaamheden, efficiënter werken en beter omgaan met ad-hoc situaties.

Medewerker dossierbehandeling civiel

Gemeente Utrecht

Door CiEP heb ik de puntjes op de i weten te zetten en zijn verbeterpunten zichtbaar geworden voor mij, collega's en het team.

Officemanager

Gemeente Dalfsen

De combinatie van ondersteuning in zowel een groep als persoonlijk met voldoende tijd om het geleerde ook daadwerkelijk te implementeren.

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Nuac Accountants & adviseurs

Van grote stapels en schrikken van dingen die af hadden moeten zijn naar overzicht en rust.

Directeur

N.T.R.

Structuur in en rondom de computer aangebracht. Meer een team geworden. Meer de koe bij de horens gaan vatten.

Managementassistente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

CiEP heeft me handvatten gegeven om met mijn valkuilen om te gaan. Hierdoor werk ik efficiënter en effectiever, wat leidt tot ontspannen werken.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Sint Maartenskliniek

Meer inzicht in waar ik mijn tijd aan besteed en hoe ik dat doe. Daarmee ook inzicht gekregen in waar ik iets aan kan veranderen, waar ik winst kan boeken om efficiënter met mijn tijd om te gaan.

Managementsecretaresse

Gemeente Medemblik

Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt en alleen al door het lezen van het CiEP boek werd ik weer enorm geïnspireerd en kreeg ik weer energie!

Senior medewerker Bestuurssecretariaat

Telenet

Perfect voor de 'chaos mens'!

Webmaster
web-monitoring-ok