U bevindt zich hier: Home » Blog » Werkgever moet burnout voorkomen….

Lees blogs van Ciep Training & Coaching
Werkgever moet burnout voorkomen….

Werkgever moet burnout voorkomen….

Dit is de strekking van een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch in een zaak waarbij een werknemer van een accountantskantoor door een burnout volledig arbeidsongeschikt is geraakt. Zelf ben ik meer dan 20 jaar geleden burnout geweest en daardoor ben ik een jaar uit mijn werk geweest. Ik vraag me af, hoe mijn werkgever van toen dat had kunnen voorkomen. Ja, de werkgever wilde graag goede resultaten en tevreden klanten, en ja er lag een behoorlijke taak op mijn bord. Maar wat was mijn eigen aandeel? Achteraf heb ik ingezien dat ik burnout ben geraakt omdat mijn eigen automatische piloot continu de regie had en ik zelf daar geen verantwoordelijke keuzes in heb gemaakt. Ik wilde vooral alles ‘goed’ doen, indruk maken met mooie resultaten, bewijzen dat ik het kon. Ik wilde vooral niet falen en ik had er alles voor over om dat te voorkomen, inclusief mijn persoonlijke welzijn.

Naar buiten toe was ik er een expert in om net te doen alsof het allemaal geen moeite kostte en kreeg iemand in de gaten dat dat misschien toch niet zo waar was, dan had ik allerlei argumenten om te rechtvaardigen dat mijn manier van werken niet anders kon. En daar had ik ook heel erg gelijk over. Met andere woorden: ik was helemaal niet aanspreekbaar op mijn gedrag en niemand om mij heen had genoeg geduld en commitment aan mij om werkelijk tot me door te dringen. Ik wist iedereen echt wel op afstand te houden. Inmiddels weet ik uit mijn ervaringen als coach met honderden professionals in diverse resultaatgerichte werkomgevingen, zowel profit als non-profit, dat mensen absoluut niet vrij zijn met falen of het niet halen van afgesproken resultaten en dat het vanuit waarden bespreekbaar maken hiervan eigenlijk een taboe is binnen vele organisaties. Leidinggevenden hebben vaak een groter commitment aan het resultaat dan aan de medewerker en de betrokkene zelf zit verstrikt in automatisch gedrag waar hij of zij ook alle ruimte voor krijgt om er mee weg te komen. En n het ontkennen en verbergen hiervan zit pas het echte verlies aan energie en resultaat. Wat te doen? Naar mijn mening zijn zowel werkgever als werknemer er voor verantwoordelijk om een deugdelijk beleid te hebben om overbelasting en burnout te voorkomen.

De werkgever moet er voor zorgen dat er binnen de organisatie randvoorwaarden en criteria zijn aan de hand waarvan bespreekbaar wordt wat niet werkt en waardoor zichtbaar wordt dat iemand zichzelf aan het uitwonen is, zodat er bijgestuurd kan worden. De vraag is, wat zijn dan precies die criteria die van toepassing zouden moeten zijn op persoonlijk niveau, zodat dit inderdaad zichtbaar wordt. Wat mij in de afgelopen 17 jaar is opgevallen is dat er binnen organisaties hoegenaamd nooit werkafspraken zijn over het HOE van werken op persoonlijk niveau. Er wordt vanuit gegaan dat professionals, met soms jarenlange werkervaring en een schat aan kennis en diploma’s, dat toch wel kunnen. Wel nu, dat blijkt niet zo te zijn. Met werken is het al net als met ‘ouder’ zijn of ‘partner’ zijn: mensen leren het door schade en schande en voor velen is de prijs hoog en het resultaat verre van bevredigend. Het is niet voor niets dat één op de drie huwelijken sneuvelt, dat 60 – 80% van alle ziektegevallen stressgerelateerd is, en dat 97% van alle mensen die werken stress als één van de grootste bedreigingen zien voor hun gezondheid. Er is de afgelopen jaren een eenzijdige focus geweest op meetbaar resultaat en hoewel er een beweging gaande is naar een gezondere balans tussen meetbaar, zichtbaar en voelbaar resultaat en in de richting van waardengestuurd werken, is ook duidelijk dat de aandacht voor waardengestuurd werken onder druk is komen te staan door de economische terugval waar we momenteel mee te maken hebben. Het zou al heel wat zijn als binnen organisaties de doelen niet alleen meetbaar worden geformuleerd, maar als er ook zichtbare en voelbare doelstellingen aan gekoppeld zouden worden. Dat zou al een heel ander perspectief zijn van waaruit keuzes worden gemaakt en besluiten worden genomen. Een zichtbare doelstelling zou kunnen zijn dat mensen (aantoonbaar) BIJ zijn met hun werk en dat werkvoorraad zichtbaar en toegankelijk is, ook voor derden. Dit zijn minimumcondities voor het HOE van werken die niet kunnen worden gehaald zonder commitment van elke betrokkene om hier op persoonlijk niveau voor te zorgen. De uitdaging voor leidinggevenden is dan om zelf op persoonlijk niveau ook BIJ te zijn en daardoor inspirerend voorbeeldgedrag te vertonen. Waardoor ze beter in staat zijn hun mensen richting te geven, te ondersteunen en te houden aan wat er wordt afgesproken. Niet omdat het moet, maar simpelweg omdat het werkt. Omdat BIJ zijn met je werk ruimte schept voor nieuwe dingen, waar binnen zoveel organisaties zoveel behoefte aan is.

Ga terug naar blogoverzicht

Beoordelingen

CNV Jongeren

CiEP heeft me niet alleen laten inzien hoe ik efficiënter kan werken, maar ook mijn eigen waarde als werknemer laten inzien.

Projectmedewerker

CNV Jongeren

Ik heb veel praktische tips en toepasbare handvatten gekregen, die ervoor zorgen dat ik met meer rust en energie mijn werk kan doen.

Projectmedewerker

The Hague University of Applied Sciences

Thank you very much for the training. Your training equipped me with practical skills that I have already started applying in my day to day work.

Lecturer

Royal Reesink

Ik ga bewuster om met het beoordelen en inplannen van nieuwe taken. Ik plan reëel en geef ook aan wanneer iets niet kan. Ik werk minder ad hoc.

Application Specialist

Leger des Heils

Vooral meer rust en overzicht en hele concrete handvatten waar ik snel resultaat mee kon boeken. Hele praktische en reële insteek waardoor verwachtingen klopten met resultaat.

Jeugdbeschermer

Arcadis Nederland B.V.

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.

Operator GEO

PGGM N.V.

Door enthousiast te CiEPen krijg ik meer overzicht in mijn werk, wat de kwaliteit van mijn werk verhoogt en me een mate van rust geeft.

Corporate trainee

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Toen ik organisatorisch aan het verdrinken was in mijn eigen werk heeft CiEP mij handvatten gegeven om de regie terug te kunnen nemen.

Analist C

Dichterbij Gennep

Meer balans in energie tussen werk en thuis betere communicatie.

Secretaresse

Universiteit Utrecht

Ik heb meer grip op mijn taken en doelen, dat geeft rust in mijn eigen werk, maar ook in contacten met collega's.

Beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

Meer structuur en overzicht verkregen in mijn werkzaamheden en daarmee tijdwinst bereikt. Dit alles geeft een voldaan gevoel.

Casemanager BBZ/WIK

Nederlandse Publieke Omroep

Meer inzicht in je werk, minder stress.

Eerste redacteur

Dow Benelux B.V. Attn. Engineering Solutions

CiEP heeft mij geholpen om mijn werk beter georganiseerd en overzichtelijk uit te voeren.

PCE Engineer

Immigratie en Naturalisatiedienst

Bewust zijn en effectief handelen, effectieve structuur aanbrengen/ regie in het werk.

Administratief medewerker

Rabobank

Het geeft vele handvatten. Ik vind het een toffe benadering die goed bij mij aansluit.

Projectmedewerker

Hoge Raad der Nederlanden

Meer bewustwording van het uitvoeren van werkzaamheden, efficiënter werken en beter omgaan met ad-hoc situaties.

Medewerker dossierbehandeling civiel

Gemeente Utrecht

Door CiEP heb ik de puntjes op de i weten te zetten en zijn verbeterpunten zichtbaar geworden voor mij, collega's en het team.

Officemanager

Gemeente Dalfsen

De combinatie van ondersteuning in zowel een groep als persoonlijk met voldoende tijd om het geleerde ook daadwerkelijk te implementeren.

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Nuac Accountants & adviseurs

Van grote stapels en schrikken van dingen die af hadden moeten zijn naar overzicht en rust.

Directeur

N.T.R.

Structuur in en rondom de computer aangebracht. Meer een team geworden. Meer de koe bij de horens gaan vatten.

Managementassistente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

CiEP heeft me handvatten gegeven om met mijn valkuilen om te gaan. Hierdoor werk ik efficiënter en effectiever, wat leidt tot ontspannen werken.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Sint Maartenskliniek

Meer inzicht in waar ik mijn tijd aan besteed en hoe ik dat doe. Daarmee ook inzicht gekregen in waar ik iets aan kan veranderen, waar ik winst kan boeken om efficiënter met mijn tijd om te gaan.

Managementsecretaresse

Gemeente Medemblik

Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt en alleen al door het lezen van het CiEP boek werd ik weer enorm geïnspireerd en kreeg ik weer energie!

Senior medewerker Bestuurssecretariaat

Telenet

Perfect voor de 'chaos mens'!

Webmaster
web-monitoring-ok