U bevindt zich hier: Home » Blog » Generaties in beweging

Lees blogs van Ciep Training & Coaching
Generaties in beweging

Generaties in beweging

De workshop “Generaties in beweging” geeft de deelnemers een aanzet om te komen tot een productieve mix van samenwerkende generaties op de werkvloer.

De vier generaties die nu zij aan zij werken, zijn opgegroeid binnen een andere sociale context, met verschillende perspectieven, wensen, ambities, werkstijlen en manieren van communiceren. Via ‘theatrale’ monologen konden mensen even in een oudere of jongere huid kruipen, en ervaren hoe het tijdsgewricht waarin je opgroeit bepalend is voor je houding, gedrag en communicatie en voor je beleving van werk, werkdruk en samenwerking. Kijk hier voor een korte impressie.

Hoe kun je omgaan met werkdruk die wordt veroorzaakt door toenemende administratieve belasting, wissel- en nachtdiensten, zelfsturing en digitalisering? De verschillende generaties hebben andere behoeften voor wat betreft onderwerpen als de organisatie van het werk, communicatie, de manier waarop leiding wordt gegeven en hoe overleg vorm wordt gegeven. Deelnemers gingen in kleinere groepen aan de slag om mogelijkheden te verkennen om generaties nader tot elkaar te laten komen en gebruik te maken van ieders sterke kanten.

5 vragen aan Mirjam van Santen van Stichting Aveleijn over generaties en werkdruk binnen haar organisatie en hoe zij de workshop heeft ervaren.

1. Wat merk je zelf als het gaat om generaties op de werkvloer en de werkdruk?

In de zorg werk je natuurlijk met mensen en wij zien binnen onze organisatie ook de maatschappelijke ontwikkelingen terug. Het is steeds moeilijker om jonge mensen binnen te halen. Terwijl mensen tegelijkertijd steeds langer blijven werken en dat moet op een gezonde manier. Wij zien in de ziekteverzuim cijfers dat medewerkers steeds jonger uitvallen. Niet alleen omdat het druk is op de werkvloer. Ook de kleine en soms korte contracten, de vraag om flexibiliteit en eventuele zorgtaken thuis zijn zaken die de ervaren werkdruk verhogen.

2. Wat hebben jullie tot nu gedaan om een brug te slaan?

Op de werkvloer wordt vooral gekeken naar praktische mogelijkheden om de ervaren werkdruk te verminderen. Verder zijn wij nog in een onderzoeksfase waarin wij informatie en inspiratie ophalen bij workshops zoals bij LOMOZ. Ook nemen wij deel aan een regionaal OR overleg met verschillende organisaties. Toevallig zitten we eind juni met elkaar om de tafel om met elkaar over het Generatiepact te spreken. Wij vinden het van belang om hier aan deel te nemen omdat we daarmee de kracht van de samenwerking kunnen gebruiken in onze oriëntatie. We kunnen daardoor de mogelijkheden verder onderzoeken en samen aan oplossingen werken.

3. Wat zou er kunnen gebeuren als er geen aandacht besteed wordt aan dit onderwerp?

Wij hebben een Raad van Bestuur die erg alert is op dit onderwerp. Zij zijn zelf al bezig om te kijken hoe wij mensen binnen kunnen halen en behouden. Wij willen graag aan de voorkant staan als het om de oplossing gaat. We zijn één van de beste werkgevers in Nederland en heel vooruitstrevend. Als we niets zouden doen dan krijg je te maken met steeds grotere leegloop en uitval. Wij zijn ons daar zeer bewust van en willen er tijdig op inspelen. De wet- en regelgeving op dit gebied helpt ons daarbij.

4. Je hebt deelgenomen aan de workshop “Generaties op de werkvloer”. Wat hoopte je op te pikken?

Vooral inspiratie en informatie. En om gespiegeld te worden. Ik was geraakt door de workshop en vond het ook een erg leuke manier van aanpak en interactie. Ik ging weg met het idee “Ja, wat leuk om hier wat mee te doen!”.

5. Tijdens de workshop werden de Generatiemonologen voorgelezen. Vanuit elke generatie een perspectief op leven en werken. Wat was daarvan de waarde voor jou?

In de monologen herkende ik heel veel van de tijd van mijn ouders, mijn eigen tijd en natuurlijk van onze eigen kinderen die weer op hun manier in het leven staan. Je ziet dat zij weer op een andere manier keuzes moeten maken, in vergelijking met hoe dat vroeger ging. Je ziet de veranderingen waar we als maatschappij door heen gaan. Het is van belang dat we daar aandacht voor hebben en zorgzaam zijn voor de gezondheid en het welbevinden van alle generaties die samen aan het werk zijn.

Ga terug naar blogoverzicht

Beoordelingen

CNV Jongeren

CiEP heeft me niet alleen laten inzien hoe ik efficiënter kan werken, maar ook mijn eigen waarde als werknemer laten inzien.

Projectmedewerker

CNV Jongeren

Ik heb veel praktische tips en toepasbare handvatten gekregen, die ervoor zorgen dat ik met meer rust en energie mijn werk kan doen.

Projectmedewerker

The Hague University of Applied Sciences

Thank you very much for the training. Your training equipped me with practical skills that I have already started applying in my day to day work.

Lecturer

Royal Reesink

Ik ga bewuster om met het beoordelen en inplannen van nieuwe taken. Ik plan reëel en geef ook aan wanneer iets niet kan. Ik werk minder ad hoc.

Application Specialist

Leger des Heils

Vooral meer rust en overzicht en hele concrete handvatten waar ik snel resultaat mee kon boeken. Hele praktische en reële insteek waardoor verwachtingen klopten met resultaat.

Jeugdbeschermer

Arcadis Nederland B.V.

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.

Operator GEO

PGGM N.V.

Door enthousiast te CiEPen krijg ik meer overzicht in mijn werk, wat de kwaliteit van mijn werk verhoogt en me een mate van rust geeft.

Corporate trainee

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Toen ik organisatorisch aan het verdrinken was in mijn eigen werk heeft CiEP mij handvatten gegeven om de regie terug te kunnen nemen.

Analist C

Dichterbij Gennep

Meer balans in energie tussen werk en thuis betere communicatie.

Secretaresse

Universiteit Utrecht

Ik heb meer grip op mijn taken en doelen, dat geeft rust in mijn eigen werk, maar ook in contacten met collega's.

Beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

Meer structuur en overzicht verkregen in mijn werkzaamheden en daarmee tijdwinst bereikt. Dit alles geeft een voldaan gevoel.

Casemanager BBZ/WIK

Nederlandse Publieke Omroep

Meer inzicht in je werk, minder stress.

Eerste redacteur

Dow Benelux B.V. Attn. Engineering Solutions

CiEP heeft mij geholpen om mijn werk beter georganiseerd en overzichtelijk uit te voeren.

PCE Engineer

Immigratie en Naturalisatiedienst

Bewust zijn en effectief handelen, effectieve structuur aanbrengen/ regie in het werk.

Administratief medewerker

Rabobank

Het geeft vele handvatten. Ik vind het een toffe benadering die goed bij mij aansluit.

Projectmedewerker

Hoge Raad der Nederlanden

Meer bewustwording van het uitvoeren van werkzaamheden, efficiënter werken en beter omgaan met ad-hoc situaties.

Medewerker dossierbehandeling civiel

Gemeente Utrecht

Door CiEP heb ik de puntjes op de i weten te zetten en zijn verbeterpunten zichtbaar geworden voor mij, collega's en het team.

Officemanager

Gemeente Dalfsen

De combinatie van ondersteuning in zowel een groep als persoonlijk met voldoende tijd om het geleerde ook daadwerkelijk te implementeren.

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Nuac Accountants & adviseurs

Van grote stapels en schrikken van dingen die af hadden moeten zijn naar overzicht en rust.

Directeur

N.T.R.

Structuur in en rondom de computer aangebracht. Meer een team geworden. Meer de koe bij de horens gaan vatten.

Managementassistente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

CiEP heeft me handvatten gegeven om met mijn valkuilen om te gaan. Hierdoor werk ik efficiënter en effectiever, wat leidt tot ontspannen werken.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Sint Maartenskliniek

Meer inzicht in waar ik mijn tijd aan besteed en hoe ik dat doe. Daarmee ook inzicht gekregen in waar ik iets aan kan veranderen, waar ik winst kan boeken om efficiënter met mijn tijd om te gaan.

Managementsecretaresse

Gemeente Medemblik

Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt en alleen al door het lezen van het CiEP boek werd ik weer enorm geïnspireerd en kreeg ik weer energie!

Senior medewerker Bestuurssecretariaat

Telenet

Perfect voor de 'chaos mens'!

Webmaster
web-monitoring-ok