U bevindt zich hier: Home » Blog » CiEP-teamdag zorgt voor betere samenwerking

Lees meer interviews
CiEP-teamdag zorgt voor betere samenwerking

CiEP-teamdag zorgt voor betere samenwerking

Interview met Annejet Baas – Consulent – bij Werkleerbedrijf Lucrato

Goede samenwerking. Het is niet vanzelfsprekend dat een team ook echt samenwerkt en elkaar begrijpt.Het komt regelmatig voor dat een team bestaat uit bij elkaar geplaatste individuen, zonder begeleiding om van deze individuen ook echt een team te maken.

Bij Werkleerbedrijf Lucrato team WZD was er sterk de behoefte om de samenwerking te verbeteren.

Zij hadden te maken met het samenvoegen van twee teams tot één team – op de afdeling Unit Werk – en er was de onuitgesproken verwachting dat het nieuw samengestelde team ook echt een team zou vormen. Annejet deelt met ons hoe de CiEP-teamdag onder leiding van CiEP-coach Frank Goddijn haar team nader tot elkaar heeft gebracht.

“We waren wel een team, maar iedereen werkte op zijn eigen eilandje.”

 

Van twee naar één

Door het samenvoegen van twee branche-teams tot één en een aantal nieuwe collega’s was er binnen de afdeling Unit Werk – werkzoekenden dienstverlening – geen sprake meer van echt teamwork. “We waren wel een team, maar iedereen werkte op zijn eigen eilandje en we zochten elkaar ook weinig op in de samenwerking”, aldus Annejet over de situatie voorafgaand aan de teamdag.

Daarnaast werden er niet snel besluiten genomen tijdens de team overleggen, was er ruimte voor ontwikkeling in het geven en ontvangen van feedback en in de samenwerking in het algemeen. Niet alleen door Annejet, maar binnen het hele team werd de behoefte om de samenwerking te verbeteren erkend. Werkleerbedrijf Lucrato vindt het belangrijk om als organisatie te investeren in teamontwikkeling, dus werd de CiEP-teamdag mogelijk gemaakt.

Management Drives

Bij een overleg om ideeën uit te wisselen welke training toepasselijk zou zijn, werd er al over kleurenprofielen gesproken, maar een echte duidelijke richting was er nog niet. Toen op advies van CiEP-coach Frank Goddijn de inzet van Management Drives profielen voorgesteld werd, was iedereen enthousiast.

Management Drives is een methodiek die drijfveren van mensen zichtbaar maakt. Je eigen waarden en drijfveren bepalen voor een belangrijk deel je keuzes in leven en werk. Kennis van wat je beweegt, waar je warm voor loopt en wat je valkuilen en verwerpingen zijn, helpt je om je effectiviteit te vergroten. Met behulp van jouw MD profiel krijg je meer inzicht in jezelf en hoe je kunt omgaan met wat je tegenkomt in je werk, vergaderingen, projecten, of in de samenwerking met anderen.

De methodiek van Management Drives onderscheidt zes drijfveren voor gedrag. De zes kleuren geven elk een betekenis aan iemands potentiële kracht en geven inzicht hoe mensen zich gedragen in normale situaties én onder stress.

Nadat de teamleden van de afdeling werkzoekenden dienstverlening elk hun MD profiel hadden ingevuld werd de teamdag gepland. Iedereen was op voorhand bereid de profielen met elkaar te delen zodat overeenkomsten en verschillen tussen teamleden duidelijk werden . Dit was de eerste stap naar meer wederzijds begrip.

Opbouw

Na het invullen van de MD profielen en de bereidheid binnen het team om profielen met elkaar te delen, kreeg elk teamlid een individueel gesprek over het eigen profiel en coaching over hoe om te gaan met valkuilen en ontwikkelpunten.  Gevolgd door een gezamenlijke teamdag. Door de individuele gesprekken en coaching vooraf werd de teamdag veel laagdrempeliger. CiEP-coach Frank Goddijn heeft een veilige sfeer gecreëerd zowel voorafgaand aan de teamdag als tijdens de teamdag zelf. De teamleden durfden zich open en kwetsbaar op te stellen en leerden elkaar echt kennen.

“Door de individuele coaching vooraf werd de teamdag veel laagdrempeliger.”

 

Inzichten en resultaten

Nadat de individuele profielen zijn ingevuld, kan er een teamprofiel worden opgemaakt. Hierbij worden de profielen samengevoegd en komt er naar voren welke drijfveren het sterkst vertegenwoordigd zijn binnen het team en wordt ook zichtbaar welke van de zes drijfveren het minst aanwezig zijn binnen het team. Doordat het team zich daarvan bewust wordt, ontstaan er ook mogelijkheden om er bewust mee om te gaan. Zo zijn er na aanleiding van het teamprofiel en de teamdag binnen de afdeling werkzoekenden dienstverlening – bij Lucrato werkbedrijf – nieuwe afspraken gemaakt om de samenwerking en de vooruitgang te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is dat er nu een vaste voorzitter aangesteld is om tijdens de teamoverleggen de tijd en agendapunten te bewaken. “Daarnaast wordt er als team meer gestuurd op het nemen van besluiten en zien we in dat we best op een besluit mogen terugkomen. Eerder konden we een aantal teamoverleggen hebben over hetzelfde agendapunt, daar waken we nu voor”, vult Annejet aan.

 

De belangrijkste resultaten die zijn behaald met de teamdag zijn de toegenomen openheid en het vertrouwen dat is ontstaan binnen het team. Teamleden kennen elkaar beter, zijn op de hoogte van elkaars kwaliteiten en ontwikkelpunten en zoeken elkaar meer op om samen te werken. Er is meer wederzijds begrip en ruimte om elkaar aan te spreken en aanspreekbaar te zijn. Annejet: “Als team zijn we echt gegroeid. De communicatie onderling is sterk verbeterd en er is veel meer openheid en vertrouwen naar elkaar toe”.

 

Ook in het teamoverleg is er sprake van verbetering. Het aanspreken op gedrag, teamleden om hulp vragen en elkaars expertise inzetten, zijn resultaten die een gevolg zijn van de CiEP-teamdag. Annejet: “We zitten nu met z’n allen bij elkaar, we zoeken elkaar op, we weten elkaar te vinden, er is een positieve energie op de werkvloer. Mooi om te zien hoe we als team zijn gegroeid ten opzichte van een jaar geleden.”

“Voor ons team heeft de CiEP-teamdag een grote meerwaarde gehad. Het heeft onze samenwerking verbeterd en er is meer vertrouwen onderling. Daar heeft deze teamdag echt aan bijgedragen.”

Ga terug naar blogoverzicht

Beoordelingen

CNV Jongeren

CiEP heeft me niet alleen laten inzien hoe ik efficiënter kan werken, maar ook mijn eigen waarde als werknemer laten inzien.

Projectmedewerker

CNV Jongeren

Ik heb veel praktische tips en toepasbare handvatten gekregen, die ervoor zorgen dat ik met meer rust en energie mijn werk kan doen.

Projectmedewerker

The Hague University of Applied Sciences

Thank you very much for the training. Your training equipped me with practical skills that I have already started applying in my day to day work.

Lecturer

Royal Reesink

Ik ga bewuster om met het beoordelen en inplannen van nieuwe taken. Ik plan reëel en geef ook aan wanneer iets niet kan. Ik werk minder ad hoc.

Application Specialist

Leger des Heils

Vooral meer rust en overzicht en hele concrete handvatten waar ik snel resultaat mee kon boeken. Hele praktische en reële insteek waardoor verwachtingen klopten met resultaat.

Jeugdbeschermer

Arcadis Nederland B.V.

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.

Operator GEO

PGGM N.V.

Door enthousiast te CiEPen krijg ik meer overzicht in mijn werk, wat de kwaliteit van mijn werk verhoogt en me een mate van rust geeft.

Corporate trainee

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Toen ik organisatorisch aan het verdrinken was in mijn eigen werk heeft CiEP mij handvatten gegeven om de regie terug te kunnen nemen.

Analist C

Dichterbij Gennep

Meer balans in energie tussen werk en thuis betere communicatie.

Secretaresse

Universiteit Utrecht

Ik heb meer grip op mijn taken en doelen, dat geeft rust in mijn eigen werk, maar ook in contacten met collega's.

Beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

Meer structuur en overzicht verkregen in mijn werkzaamheden en daarmee tijdwinst bereikt. Dit alles geeft een voldaan gevoel.

Casemanager BBZ/WIK

Nederlandse Publieke Omroep

Meer inzicht in je werk, minder stress.

Eerste redacteur

Dow Benelux B.V. Attn. Engineering Solutions

CiEP heeft mij geholpen om mijn werk beter georganiseerd en overzichtelijk uit te voeren.

PCE Engineer

Immigratie en Naturalisatiedienst

Bewust zijn en effectief handelen, effectieve structuur aanbrengen/ regie in het werk.

Administratief medewerker

Rabobank

Het geeft vele handvatten. Ik vind het een toffe benadering die goed bij mij aansluit.

Projectmedewerker

Hoge Raad der Nederlanden

Meer bewustwording van het uitvoeren van werkzaamheden, efficiënter werken en beter omgaan met ad-hoc situaties.

Medewerker dossierbehandeling civiel

Gemeente Utrecht

Door CiEP heb ik de puntjes op de i weten te zetten en zijn verbeterpunten zichtbaar geworden voor mij, collega's en het team.

Officemanager

Gemeente Dalfsen

De combinatie van ondersteuning in zowel een groep als persoonlijk met voldoende tijd om het geleerde ook daadwerkelijk te implementeren.

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Nuac Accountants & adviseurs

Van grote stapels en schrikken van dingen die af hadden moeten zijn naar overzicht en rust.

Directeur

N.T.R.

Structuur in en rondom de computer aangebracht. Meer een team geworden. Meer de koe bij de horens gaan vatten.

Managementassistente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

CiEP heeft me handvatten gegeven om met mijn valkuilen om te gaan. Hierdoor werk ik efficiënter en effectiever, wat leidt tot ontspannen werken.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Sint Maartenskliniek

Meer inzicht in waar ik mijn tijd aan besteed en hoe ik dat doe. Daarmee ook inzicht gekregen in waar ik iets aan kan veranderen, waar ik winst kan boeken om efficiënter met mijn tijd om te gaan.

Managementsecretaresse

Gemeente Medemblik

Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt en alleen al door het lezen van het CiEP boek werd ik weer enorm geïnspireerd en kreeg ik weer energie!

Senior medewerker Bestuurssecretariaat

Telenet

Perfect voor de 'chaos mens'!

Webmaster
web-monitoring-ok