U bevindt zich hier: Home » Blog » Mediation is een onvoorspelbare weg

Lees meer interviews
Mediation is een onvoorspelbare weg

Mediation is een onvoorspelbare weg

Soms loopt een conflict zodanig uit de hand dat de betrokken partijen er samen niet uit kunnen komen. Als ze dat wel graag willen en bereid zijn hiervoor samen een oplossing te zoeken, kan mediation een belangrijke rol spelen.

5 vragen aan CiEP coach en mediator Tom Goddijn

1. Wat is precies jouw taak?

‘Een mediator wordt ingeschakeld op het moment dat partijen er niet uit komen en ze geen juridische weg willen bewandelen. Een mediator behartigt de belangen van beide partijen. Feitelijk ben ik alleen begeleider van het proces. Ik ben de veilige haven en soms is de gedachte dat ik het wel even ga oplossen, maar dat is niet mijn rol. Ik laat de partijen elkaar aankijken en met elkaar praten, ik laat ze zoeken naar het wederzijds belang. Een belangrijke kwaliteit daarin voor de mediator is natuurlijk onpartijdigheid.’

2. Op welke manier vervul jij je rol?

‘Het vertrouwen winnen van de betrokken partijen is geen 1-2-3’tje. Sterker nog, ik denk dat mensen er vaak zitten met de nodige reserves en nog geen geloof hebben in het proces. Ik moet me werkelijk verbinden. Het belangrijkst daarin is misschien wel een soort nederigheid. Je weet niet waarom mensen zich ergens druk over maken. Het is zaak om respect te hebben en open te staan voor waar mensen vandaan komen, niet letterlijk, maar wat ze hebben meegemaakt. Ik krijg mensen niet mee als ik niet op enig moment iets over mezelf deel, hoe ik in het leven sta, of waar ik tegenaan loop. En als dat contact er eenmaal is, dan gaan we op weg. Daarna is het werk aan hen, om te verdiepen en exploreren.’

3. Welke eigenschappen zijn hierbij belangrijk voor een mediator?

‘De kunst is om niet te denken: ik weet al wat er speelt. Nieuwsgierigheid is echt heel belangrijk, blijven onderzoeken. Als je maar ver genoeg doorvraagt, komt het vaak uit bij dat iemand zich niet gehoord of erkend voelt. Maar iedereen gebruikt daar andere woorden voor en het is mijn taak dat te proberen te vertalen voor de ander. Ik moet toetsen of wat ik hoor ook daadwerkelijk bedoeld wordt. Je moet wars zijn van aannames en steeds in verschillende bewoordingen herhalen wat iemand zegt.’ 

4. Hoe kom je tot de kern van het probleem?

‘Negen van de tien keer zit er ruis op de lijn in de vorm van emotie. Mensen zijn op dat moment nog niet in staat in termen van oplossingen te denken, omdat er verongelijktheid, kwaadheid of verdriet zit. Ze voelen zich niet gehoord of erkend. De kunst is eerst dat boven tafel te krijgen en ze te laten ontladen. Ze mogen iets vinden van elkaar, boos of verdrietig zijn. Op het moment dat die rommel op tafel ligt, krijgt het een plek en kun je verder. Alsof we een ui schillen: met zogenaamde schilvragen banen we ons een weg naar de kern. Die vragen stel ik op het moment dat iemand heel stellig is en iets beweert over de ander. Dan begin ik: Wat maakt dat je zo stellig bent? En een volgende vraag kan zijn: Wat is dan het effect op jou? En zo begint het schillen. Pas wanneer duidelijk is wat de emoties veroorzaakt, is het tijd voor de vraag: Wat is belangrijk voor jou?’

5. Wat trekt jou aan in mediation?

‘Het boeiendst vind ik: het is een onvoorspelbare weg. Je hebt geen idee van de geschiedenis, van wat er speelt. De kunst is met de betrokken partijen mee te reizen op de weg waarlangs zij richting zoeken. Dat kan heel spannend zijn.’

 

Ga terug naar blogoverzicht

Beoordelingen

CNV Jongeren

CiEP heeft me niet alleen laten inzien hoe ik efficiënter kan werken, maar ook mijn eigen waarde als werknemer laten inzien.

Projectmedewerker

CNV Jongeren

Ik heb veel praktische tips en toepasbare handvatten gekregen, die ervoor zorgen dat ik met meer rust en energie mijn werk kan doen.

Projectmedewerker

The Hague University of Applied Sciences

Thank you very much for the training. Your training equipped me with practical skills that I have already started applying in my day to day work.

Lecturer

Royal Reesink

Ik ga bewuster om met het beoordelen en inplannen van nieuwe taken. Ik plan reëel en geef ook aan wanneer iets niet kan. Ik werk minder ad hoc.

Application Specialist

Leger des Heils

Vooral meer rust en overzicht en hele concrete handvatten waar ik snel resultaat mee kon boeken. Hele praktische en reële insteek waardoor verwachtingen klopten met resultaat.

Jeugdbeschermer

Arcadis Nederland B.V.

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.

Operator GEO

PGGM N.V.

Door enthousiast te CiEPen krijg ik meer overzicht in mijn werk, wat de kwaliteit van mijn werk verhoogt en me een mate van rust geeft.

Corporate trainee

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Toen ik organisatorisch aan het verdrinken was in mijn eigen werk heeft CiEP mij handvatten gegeven om de regie terug te kunnen nemen.

Analist C

Dichterbij Gennep

Meer balans in energie tussen werk en thuis betere communicatie.

Secretaresse

Universiteit Utrecht

Ik heb meer grip op mijn taken en doelen, dat geeft rust in mijn eigen werk, maar ook in contacten met collega's.

Beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

Meer structuur en overzicht verkregen in mijn werkzaamheden en daarmee tijdwinst bereikt. Dit alles geeft een voldaan gevoel.

Casemanager BBZ/WIK

Nederlandse Publieke Omroep

Meer inzicht in je werk, minder stress.

Eerste redacteur

Dow Benelux B.V. Attn. Engineering Solutions

CiEP heeft mij geholpen om mijn werk beter georganiseerd en overzichtelijk uit te voeren.

PCE Engineer

Immigratie en Naturalisatiedienst

Bewust zijn en effectief handelen, effectieve structuur aanbrengen/ regie in het werk.

Administratief medewerker

Rabobank

Het geeft vele handvatten. Ik vind het een toffe benadering die goed bij mij aansluit.

Projectmedewerker

Hoge Raad der Nederlanden

Meer bewustwording van het uitvoeren van werkzaamheden, efficiënter werken en beter omgaan met ad-hoc situaties.

Medewerker dossierbehandeling civiel

Gemeente Utrecht

Door CiEP heb ik de puntjes op de i weten te zetten en zijn verbeterpunten zichtbaar geworden voor mij, collega's en het team.

Officemanager

Gemeente Dalfsen

De combinatie van ondersteuning in zowel een groep als persoonlijk met voldoende tijd om het geleerde ook daadwerkelijk te implementeren.

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Nuac Accountants & adviseurs

Van grote stapels en schrikken van dingen die af hadden moeten zijn naar overzicht en rust.

Directeur

N.T.R.

Structuur in en rondom de computer aangebracht. Meer een team geworden. Meer de koe bij de horens gaan vatten.

Managementassistente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

CiEP heeft me handvatten gegeven om met mijn valkuilen om te gaan. Hierdoor werk ik efficiënter en effectiever, wat leidt tot ontspannen werken.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Sint Maartenskliniek

Meer inzicht in waar ik mijn tijd aan besteed en hoe ik dat doe. Daarmee ook inzicht gekregen in waar ik iets aan kan veranderen, waar ik winst kan boeken om efficiënter met mijn tijd om te gaan.

Managementsecretaresse

Gemeente Medemblik

Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt en alleen al door het lezen van het CiEP boek werd ik weer enorm geïnspireerd en kreeg ik weer energie!

Senior medewerker Bestuurssecretariaat

Telenet

Perfect voor de 'chaos mens'!

Webmaster
web-monitoring-ok