U bevindt zich hier: Home » Blog » (Opnieuw) verbinden

Lees blogs van Ciep Training & Coaching
(Opnieuw) verbinden

(Opnieuw) verbinden

Teams die beslissingen en het afspreken van duidelijke criteria ondersteunen, doen dat omdat ze weten hoe ze twee verschillende – maar verwante waarden – kunnen verwezenlijken: duidelijkheid en draagvlak. Duidelijkheid is: het elimineren van aannames en dubbelzinnigheid tot waar verbinding voor wordt gevraagd. Draagvlak is het verkrijgen van eerlijke, emotionele support voor wat er wordt besloten, ook van degene die oorspronkelijk een andere mening had. 

Vertrouwen

Om verbinding met hogere doelen en met elkaar te ervaren is er op persoonlijk niveau vertrouwen nodig. Is nodig dat teamleden bereid zijn om zich kwetsbaar op te stellen en zich serieus genomen voelen als zij delen over wat hen bezighoudt of waar zij behoefte aan hebben. Als dat bespreekbaar is in een team, dan spreken teamleden vanuit “ik” en niet vanuit “jij” of “zij”. Door tijd en ruimte te nemen om elkaar te horen en te begrijpen, ontstaat er ruimte om te verbinden. Mensen kunnen dan gemakkelijker kiezen vanuit waarden en mogelijkheden om vervolgens de gemaakte keuze daadwerkelijk te verbinden met actie!

Formatie

Het langdurig ontbreken van verbinding was terug te zien bij de kabinetsformatie. Dat het zo lang heeft geduurd, lag aan het gebrek aan vertrouwen op persoonlijk niveau. Er werd doorlopend gesproken in de vorm van verwijten, oordeel en klachten. Alles lag aan de ander en er was geen verbinding met waarden of een hoger doel.  Het vasthouden aan persoonlijke meningen en eigen gelijk over anderen en het gebrek aan bereidheid om te verbinden met een hoger doel, heeft voor de grootste vertraging gezorgd. Pas toen er urgentie kwam omdat er vervroegde verkiezingen dreigden als er geen beweging kwam, koos men een houding van bereidheid om elkaar te vinden en dus te gaan spreken vanuit “ik” in plaats vanuit “hij” en “zij”. In CiEP-termen: de automatische piloot had de regie bij alle betrokkenen.

Stilstaan

Hoewel velen liefst gewoon de draad oppakken en doorgaan, zal er in vele teams aandacht nodig zijn om relationeel de tijd van voór corona naar nú te overbruggen en een nieuw vertrekpunt te creëren. Neem dus de tijd om stil te staan, individueel en samen, om de werkrelaties te voeden met een betekenisvol gesprek. Luister naar elkaar met de intentie om te begrijpen, laat een ieder wensen en behoeftes uitspreken, bespreek waar een ieder zelf voor kan zorgen en maak vervolgens keuzes die voor een ieder van toepassing zijn: wat wel, wat niet en wanneer evalueren. De kans is groot dat het resultaat is dat je zelf en als team sneller vooruit komt.

Consensus

Verbinding (ook wel commitment) is niet hetzelfde als consensus. Maar al te vaak wordt er van commitment gesproken, echter is deze niet echt. Bij schijn-commitment wordt niet gezegd wat er wel te zeggen en te bespreken is. Teamleden knikken slechts instemmend, om daarna verder te gaan alsof er niets is afgesproken. Een grote oorzaak van het ontbreken van verbinding is de behoefte aan consensus en zekerheid, waardoor pittige discussies uit de weg worden gegaan en teamleden geen ruimte krijgen, maar ook niet nemen, om aan te geven wat ze lastig vinden aan hetgeen van hen wordt gevraagd. En dit is nodig om te kunnen kiezen zich te verbinden.

Wachten tot alle partijen het eens zijn met een beslissing en er dus consensus is, is een uitstekend recept voor middelmatigheid, vertraging en frustratie. Ironisch genoeg is commitment eerder het tegengestelde. Commitment gaat erover dat teamleden een beslissing ook kunnen accepteren als ze het daarmee in de oorsprong niet eens zijn, maar daar wel over gehoord zijn . Met andere woorden, commitment verkrijgen in een team – zorgen voor verbinding – is het vermogen van het team én van de leiders om de behoefte aan consensus te overwinnen. Van de leiders vraagt dit moed!

Verbinden is kiezen

In echte verbinding zit vrijheid. Vrijheid bestaat echter bij de gratie van duidelijkheid over waar vrijheid stopt. Waar grenzen liggen. Is het niet in de communicatie dan wel in wat we doen of laten. Echte verbinding gaat niet over dat het goed moet voelen, dat je het goed moet doen of dat je het ermee eens bent.  Echte verbinding gaat over kiezen en vervolgens bereid zijn om waar je je écht mee verbindt om te zetten in gerichte acties. Wanneer je je echt met iets verbindt, dan kun je er ook voor staan. In dat geval is er stevigheid in de keuze die je hebt gemaakt. Niet vanuit gelijk hebben, maar vanuit een zeker weten. Niet om allerlei redenen, maar simpelweg omdat je kiest.

Wat ons in het NU veelal weerhoudt om ons te verbinden, zijn herinneringen aan eerdere momenten in ons leven en aan levens- en werkervaringen die we niet prettig hebben gevonden, die pijnlijk of teleurstellend waren, waar we in onze beleving faalden of waar zichtbaar werd dat we niet met succes verbindingen zijn aangegaan. De vraag is echter hoe we die verbindingen ooit zijn aangegaan, of we er ooit echt voor hebben gekozen. Of onze ja een echte ja was, of eigenlijk een aarzelende, terughoudende ja of misschien wel een onuitgesproken nee. Verbinden doen we niet alleen met onze handen en voeten of met ons hoofd, maar vooral ook met hart en ziel. Een bezielde verbinding is inspirerend, geeft energie en houdt meestal ook langdurig stand. Voor een bezielde verbinding, een echte verbinding,  zijn we bereid om alles te doen. We stoppen niet als het niet meteen lukt, maar we gaan door, simpelweg omdat het doel wat ons voor ons ogen staat ons aantrekt. We willen ons er echt voor inzetten. De voorwaardelijkheid verdwijnt.

Hoe zit het in jouw team of bij jezelf?

Het lijkt zo simpel. Je bent wel of niet gecommitteerd aan iets of iemand. De vraag is, waar ben je écht aan gecommitteerd en waaraan bij nader inzien toch niet of niet meer? Wie CiEPT, kiest!

Laat je ons weten wat je bevindingen zijn? Wil je een gesprek met één van onze coaches?  Óf wil je ondersteuning bij het bespreekbaar maken van verbinding in je team? Laat het ons hier weten.

 

 

Ga terug naar blogoverzicht

Beoordelingen

CNV Jongeren

CiEP heeft me niet alleen laten inzien hoe ik efficiënter kan werken, maar ook mijn eigen waarde als werknemer laten inzien.

Projectmedewerker

CNV Jongeren

Ik heb veel praktische tips en toepasbare handvatten gekregen, die ervoor zorgen dat ik met meer rust en energie mijn werk kan doen.

Projectmedewerker

The Hague University of Applied Sciences

Thank you very much for the training. Your training equipped me with practical skills that I have already started applying in my day to day work.

Lecturer

Royal Reesink

Ik ga bewuster om met het beoordelen en inplannen van nieuwe taken. Ik plan reëel en geef ook aan wanneer iets niet kan. Ik werk minder ad hoc.

Application Specialist

Leger des Heils

Vooral meer rust en overzicht en hele concrete handvatten waar ik snel resultaat mee kon boeken. Hele praktische en reële insteek waardoor verwachtingen klopten met resultaat.

Jeugdbeschermer

Arcadis Nederland B.V.

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.

Operator GEO

PGGM N.V.

Door enthousiast te CiEPen krijg ik meer overzicht in mijn werk, wat de kwaliteit van mijn werk verhoogt en me een mate van rust geeft.

Corporate trainee

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Toen ik organisatorisch aan het verdrinken was in mijn eigen werk heeft CiEP mij handvatten gegeven om de regie terug te kunnen nemen.

Analist C

Dichterbij Gennep

Meer balans in energie tussen werk en thuis betere communicatie.

Secretaresse

Universiteit Utrecht

Ik heb meer grip op mijn taken en doelen, dat geeft rust in mijn eigen werk, maar ook in contacten met collega's.

Beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

Meer structuur en overzicht verkregen in mijn werkzaamheden en daarmee tijdwinst bereikt. Dit alles geeft een voldaan gevoel.

Casemanager BBZ/WIK

Nederlandse Publieke Omroep

Meer inzicht in je werk, minder stress.

Eerste redacteur

Dow Benelux B.V. Attn. Engineering Solutions

CiEP heeft mij geholpen om mijn werk beter georganiseerd en overzichtelijk uit te voeren.

PCE Engineer

Immigratie en Naturalisatiedienst

Bewust zijn en effectief handelen, effectieve structuur aanbrengen/ regie in het werk.

Administratief medewerker

Rabobank

Het geeft vele handvatten. Ik vind het een toffe benadering die goed bij mij aansluit.

Projectmedewerker

Hoge Raad der Nederlanden

Meer bewustwording van het uitvoeren van werkzaamheden, efficiënter werken en beter omgaan met ad-hoc situaties.

Medewerker dossierbehandeling civiel

Gemeente Utrecht

Door CiEP heb ik de puntjes op de i weten te zetten en zijn verbeterpunten zichtbaar geworden voor mij, collega's en het team.

Officemanager

Gemeente Dalfsen

De combinatie van ondersteuning in zowel een groep als persoonlijk met voldoende tijd om het geleerde ook daadwerkelijk te implementeren.

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Nuac Accountants & adviseurs

Van grote stapels en schrikken van dingen die af hadden moeten zijn naar overzicht en rust.

Directeur

N.T.R.

Structuur in en rondom de computer aangebracht. Meer een team geworden. Meer de koe bij de horens gaan vatten.

Managementassistente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

CiEP heeft me handvatten gegeven om met mijn valkuilen om te gaan. Hierdoor werk ik efficiënter en effectiever, wat leidt tot ontspannen werken.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Sint Maartenskliniek

Meer inzicht in waar ik mijn tijd aan besteed en hoe ik dat doe. Daarmee ook inzicht gekregen in waar ik iets aan kan veranderen, waar ik winst kan boeken om efficiënter met mijn tijd om te gaan.

Managementsecretaresse

Gemeente Medemblik

Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt en alleen al door het lezen van het CiEP boek werd ik weer enorm geïnspireerd en kreeg ik weer energie!

Senior medewerker Bestuurssecretariaat

Telenet

Perfect voor de 'chaos mens'!

Webmaster
web-monitoring-ok