U bevindt zich hier: Home » Blog » Werkdruk voorkomen en verhelpen

Lees blogs van Ciep Training & Coaching
Werkdruk voorkomen en verhelpen

Werkdruk voorkomen en verhelpen

“Stress is in meer of mindere mate een aanwezige factor in mijn professionele leven. Dat is van invloed op mijn werkplezier.”

Uit een eerdere poll via onze nieuwsbrief stemde 58% van de respondenten in met bovenstaande stelling. 58% erkent het belang van op het werk werkdruk te voorkomen en ook thuis de basis op orde te hebben. Wat betekent dat?

Randvoorwaarden om goed te functioneren

Iedere professional is in de eerste plaats mens en pas daarna professional. Om als professional goed te kunnen functioneren zijn er allerlei randvoorwaarden nodig, zowel in de werkomgeving als thuis. In het werk valt te denken aan overzicht, regelmogelijkheden, waardering, beschikbaarheid van ondersteuning indien nodig, functionerende ICT-applicaties, duidelijkheid over werkwijzes, doelstellingen en over wat wel en niet wenselijke omgangsvormen zijn, wat kan of mag.

Energieverlies

Alles wat onvoldoende duidelijk is of belemmerend werkt,  leidt de professional af of brengt hem ertoe ‘work-arounds’ te verzinnen, wat tot onnodig energieverlies leidt of zelfs werkdruk oplevert.

Als er daarbovenop ook nog allerlei factoren zijn die in de privésfeer spelen, dan zijn dat factoren die de professional nog extra bezig houden en afleiden. Denk aan problemen met (puberende) kinderen, met ziek of zeer van partner, kind of naaste familie of quarantaineverplichtingen, zorgen rond financiën of baanonzekerheid, relatieproblemen, gebrek aan motivatie of duidelijke doelstellingen, gebrek aan zelfbewustzijn, conflicten, gebrek aan tijd om dingen te doen of te ondernemen waar je energie van krijgt enzovoort.

mens-zijn èn professional in werk

Als mensen zorgen hebben die ze niet kunnen of durven te uiten, veroorzaakt dat druk en raken mensen in een vicieuze cirkel waar hun hoofd mee vol zit. We zien steeds beter de noodzaak om het taboe over werkdruk of grensoverschrijdend gedrag te doorbreken en bespreekbaar te maken. De volgende stap is dat er bewustzijn ontstaat over wat het vraagt om mens-zijn en professional zijn met elkaar te integreren op een manier die wérkt. Mijn ervaring is dat er zoveel speelt in het leven en in de hoofden van mensen, dat het nog een wonder is dat we met elkaar zoveel voor elkaar krijgen. Er is een enorme neiging om onkwetsbaar te blijven met als gevolg dat mensen vooral die dingen waar zij echt over tobben verbergen en niet delen, maar daar wel hun energie in verliezen. Waarom doen we dat?

Misschien wel omdat we de ervaring hebben dat, wanneer je je kwetsbaar opstelt, er altijd wel mensen zijn die daar een gevatte opmerking over maken of wat je zegt bagatelliseren met als gevolg dat je er wel voor waakt om je te laten kennen. Mogelijk is er ook een situatie geweest waarbij iemand die zich kwetsbaar opstelde vervolgens de eerste was die ontslag kreeg toen het economisch tij wat minder werd of aan wie een mooie opdracht niet werd gegund. Als we de werkomgeving niet als veilig ervaren voelen we ons eenzaam, niet serieus genomen en houden we onszelf achter in de communicatie binnen de organisatie. Met het risico op uitval, simpelweg omdat je dit niet eindeloos volhoudt.

Verschuiving in rol van leidinggevende

Het vele thuiswerken kan ertoe bijdragen dat mensen nog meer geïsoleerd raken en dat nog minder snel zichtbaar wordt wat er werkelijk aan de hand is. In hoeverre mogen niet alleen werkdruk maar ook andere belemmerende factoren die spelen, bespreekbaar worden? In hoeverre zijn we bereid om de verbanden te zien en daar ook naar te handelen? Met de nieuwe manieren van (thuis)werken en samenwerken verandert de rol van leidinggevenden. Konden zij eerder medewerkers van bovenaf aansturen op basis van regels en aanwezigheid, komt het er nu op aan dat zij medewerkers support geven in het omgaan met alle uitdagingen waar zij zich voor gesteld zien. En niet alleen in het werk, maar ook privé. Immers, als iemand privé niet goed in zijn vel zit, heeft dat direct gevolgen voor het professionele functioneren. En vanuit een wederzijds commitment aan elkaar en het doen van een goede job, zou het ‘normaal’ moeten zijn dat dit dan ook bespreekbaar is op het werk en niet op een vrijblijvende manier.

Deze verschuiving in de rol van de leidinggevende vereist een hoge mate van rolbewustzijn van de leidinggevende, maar ook dat hijzelf zijn basis op orde heeft, zich kwetsbaar opstelt, en bewust en liefdevol tijd en aandacht vrijmaakt voor de mensen aan wie hij leidinggeeft en die hij ondersteunt. Daarnaast vraagt het om bewustzijn en kennis over wat het is om zowel mens als professional te zijn. Waardoor de sturing in een organisatie wezenlijk verandert: niet alleen op meetbare aspecten, maar in gelijke mate ook op zichtbare en voelbare aspecten.

De rol van de leidinggevende wordt meer en meer om een werkomgeving tot stand te brengen waarin kwetsbaarheid mág en ervoor te zorgen dat daar ook functioneel mee wordt omgegaan. Immers, medewerkers kijken altijd naar het voorbeeldgedrag. Checken altijd of het gedrag van de leidinggevende overeenkomt met wat hij zegt belangrijk en waardevol te vinden. En als dat niet het geval is, trekt elke medewerker daar zijn eigen conclusies uit.

In de tijd waarin wij nu leven en werken, waarin de scheidingslijn tussen werk en privé steeds meer verdwijnt, moet een leidinggevende veel meer dan vroeger zijn toegerust om om te gaan met gedachten en emoties en om te beginnen met die van zichzelf. Hij moet in staat zijn om medewerkers ondersteuning te bieden met het op orde brengen van niet alleen hun werk, maar ook met het op orde brengen van de sturing op hun leven. Zodat zowel thuis als in het werk de basis op orde is en mensen zich fysiek, mentaal én emotioneel volop kunnen inzetten voor hun werk.

Ga terug naar blogoverzicht

Beoordelingen

CNV Jongeren

CiEP heeft me niet alleen laten inzien hoe ik efficiënter kan werken, maar ook mijn eigen waarde als werknemer laten inzien.

Projectmedewerker

CNV Jongeren

Ik heb veel praktische tips en toepasbare handvatten gekregen, die ervoor zorgen dat ik met meer rust en energie mijn werk kan doen.

Projectmedewerker

The Hague University of Applied Sciences

Thank you very much for the training. Your training equipped me with practical skills that I have already started applying in my day to day work.

Lecturer

Royal Reesink

Ik ga bewuster om met het beoordelen en inplannen van nieuwe taken. Ik plan reëel en geef ook aan wanneer iets niet kan. Ik werk minder ad hoc.

Application Specialist

Leger des Heils

Vooral meer rust en overzicht en hele concrete handvatten waar ik snel resultaat mee kon boeken. Hele praktische en reële insteek waardoor verwachtingen klopten met resultaat.

Jeugdbeschermer

Arcadis Nederland B.V.

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.

Operator GEO

PGGM N.V.

Door enthousiast te CiEPen krijg ik meer overzicht in mijn werk, wat de kwaliteit van mijn werk verhoogt en me een mate van rust geeft.

Corporate trainee

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Toen ik organisatorisch aan het verdrinken was in mijn eigen werk heeft CiEP mij handvatten gegeven om de regie terug te kunnen nemen.

Analist C

Dichterbij Gennep

Meer balans in energie tussen werk en thuis betere communicatie.

Secretaresse

Universiteit Utrecht

Ik heb meer grip op mijn taken en doelen, dat geeft rust in mijn eigen werk, maar ook in contacten met collega's.

Beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

Meer structuur en overzicht verkregen in mijn werkzaamheden en daarmee tijdwinst bereikt. Dit alles geeft een voldaan gevoel.

Casemanager BBZ/WIK

Nederlandse Publieke Omroep

Meer inzicht in je werk, minder stress.

Eerste redacteur

Dow Benelux B.V. Attn. Engineering Solutions

CiEP heeft mij geholpen om mijn werk beter georganiseerd en overzichtelijk uit te voeren.

PCE Engineer

Immigratie en Naturalisatiedienst

Bewust zijn en effectief handelen, effectieve structuur aanbrengen/ regie in het werk.

Administratief medewerker

Rabobank

Het geeft vele handvatten. Ik vind het een toffe benadering die goed bij mij aansluit.

Projectmedewerker

Hoge Raad der Nederlanden

Meer bewustwording van het uitvoeren van werkzaamheden, efficiënter werken en beter omgaan met ad-hoc situaties.

Medewerker dossierbehandeling civiel

Gemeente Utrecht

Door CiEP heb ik de puntjes op de i weten te zetten en zijn verbeterpunten zichtbaar geworden voor mij, collega's en het team.

Officemanager

Gemeente Dalfsen

De combinatie van ondersteuning in zowel een groep als persoonlijk met voldoende tijd om het geleerde ook daadwerkelijk te implementeren.

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Nuac Accountants & adviseurs

Van grote stapels en schrikken van dingen die af hadden moeten zijn naar overzicht en rust.

Directeur

N.T.R.

Structuur in en rondom de computer aangebracht. Meer een team geworden. Meer de koe bij de horens gaan vatten.

Managementassistente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

CiEP heeft me handvatten gegeven om met mijn valkuilen om te gaan. Hierdoor werk ik efficiënter en effectiever, wat leidt tot ontspannen werken.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Sint Maartenskliniek

Meer inzicht in waar ik mijn tijd aan besteed en hoe ik dat doe. Daarmee ook inzicht gekregen in waar ik iets aan kan veranderen, waar ik winst kan boeken om efficiënter met mijn tijd om te gaan.

Managementsecretaresse

Gemeente Medemblik

Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt en alleen al door het lezen van het CiEP boek werd ik weer enorm geïnspireerd en kreeg ik weer energie!

Senior medewerker Bestuurssecretariaat

Telenet

Perfect voor de 'chaos mens'!

Webmaster
web-monitoring-ok