U bevindt zich hier: Home » Blog » Zelfsturing, oftewel scheiden van je leidinggevende

Lees blogs van Ciep Training & Coaching
Zelfsturing, oftewel scheiden van je leidinggevende

Zelfsturing, oftewel scheiden van je leidinggevende

Lief kind, we gaan uit elkaar …

De schok die een scheiding teweegbrengt. Zo’n schok kun je je voorstellen bij het bericht dat ‘we voortaan gaan werken met zelfsturende teams’. Natuurlijk, we zijn volwassen en dus uiten we onze gevoelens vaak niet via ons gedrag. We blijven meedoen, worden niet boos en gaan niet ineens meer fouten maken. Of toch wel?

Als een organisatie met zelfsturende teams gaat werken, ontstaan er vaak problemen. Er is meer ziekteverzuim, medewerkers ervaren een hogere werkdruk en hebben het idee dat de rotklussen onevenredig vaak bij henzelf terecht komen.

 

Waar gaat het mis?

Misschien kom je zelf uit een gebroken of samengesteld gezin, of ben je niet meer samen met de vader of moeder van je kinderen. Dan weet je dat uit elkaar gaan meer vraagt dan ‘het schrappen van een managementlaag’, omdat dat nu eenmaal voordelen met zich meebrengt. Net zoals een kind de tijd en ruimte nodig heeft om te wennen aan de nieuwe situatie, om vragen te stellen, om zich opnieuw thuis te kunnen gaan voelen, om zich veilig en geliefd te weten, zo werkt het ook op het werk.

 

Wat gebeurt er?

Waar zelfsturing niet meer is dan een verkapte bezuinigingsmaatregel, zul je te maken krijgen met agressie, externalisatie en parentificatie. Agressie – of haar minder opvallende broertje ‘vermijding’ – is een reactie op de organisatie als agressor. Die legt iets op waar geen invloed op is, en dat zorgt voor woede of weglopen. Ook door de ‘schuld’ van alles wat misgaat buiten jezelf te leggen, d.w.z. te externaliseren, blijf je de eigen invloed stelselmatig ontkennen. Parentificatie is juist het tegenovergestelde. Hierbij voelen medewerkers zich zo verantwoordelijk voor hun team, dat ze ver over hun grenzen heengaan om de gaten te dichten.

 

Wat kun je doen?

Zelfsturing is niet iets wat je als organisatie kunt doen. Waar je op organisatieniveau voor kunt zorgen, is dat medewerkers het vermogen ontwikkelen om zelfsturend te zijn. Dat kan wel twee of drie jaar voorbereiding vragen. Die tijd is nodig om ‘het nieuwe huis’ op orde te krijgen, om in gesprek te zijn over de veranderende kaders, om een plan te maken waarin ieder zijn aandeel heeft en om competenties te ontwikkelen waar voorheen minder beroep op werd gedaan.

 

Timing is everything

Te snel praktisch worden, werkt averechts. Dat klinkt als ‘je kunt je boeken op school in je kluisje leggen’ in antwoord op de angst en het verdriet die gepaard gaan met het verliezen van vanzelfsprekende zekerheden.

De tijd die het kost om vertrouwd te raken met veranderingen wordt vaak onderschat. Mensen hebben wen-tijd nodig om een andere manier van werken en samenwerken te kunnen omarmen. Om er zelf in deel te kunnen nemen. In plaats van het te voelen als iets onoverkomelijks wat over je afgeroepen wordt. Om eigenaarschap te kunnen gaan voelen. Om ondersteuning te vragen op de onderdelen waar men nog minder sterk in is. Omdat het eerder nog te vroeg was om volwassen te zijn.

En waar dat nog steeds zo is, precies daar, begint de verantwoordelijkheid van de organisatie om goed ‘ouderschap’ te blijven vertonen. Dan ontstaat er geen onomkeerbare schade als de leidinggevende steeds meer uit het zicht verdwijnt.

 

Ga terug naar blogoverzicht

Beoordelingen

CNV Jongeren

CiEP heeft me niet alleen laten inzien hoe ik efficiënter kan werken, maar ook mijn eigen waarde als werknemer laten inzien.

Projectmedewerker

CNV Jongeren

Ik heb veel praktische tips en toepasbare handvatten gekregen, die ervoor zorgen dat ik met meer rust en energie mijn werk kan doen.

Projectmedewerker

The Hague University of Applied Sciences

Thank you very much for the training. Your training equipped me with practical skills that I have already started applying in my day to day work.

Lecturer

Royal Reesink

Ik ga bewuster om met het beoordelen en inplannen van nieuwe taken. Ik plan reëel en geef ook aan wanneer iets niet kan. Ik werk minder ad hoc.

Application Specialist

Leger des Heils

Vooral meer rust en overzicht en hele concrete handvatten waar ik snel resultaat mee kon boeken. Hele praktische en reële insteek waardoor verwachtingen klopten met resultaat.

Jeugdbeschermer

Arcadis Nederland B.V.

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.

Operator GEO

PGGM N.V.

Door enthousiast te CiEPen krijg ik meer overzicht in mijn werk, wat de kwaliteit van mijn werk verhoogt en me een mate van rust geeft.

Corporate trainee

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Toen ik organisatorisch aan het verdrinken was in mijn eigen werk heeft CiEP mij handvatten gegeven om de regie terug te kunnen nemen.

Analist C

Dichterbij Gennep

Meer balans in energie tussen werk en thuis betere communicatie.

Secretaresse

Universiteit Utrecht

Ik heb meer grip op mijn taken en doelen, dat geeft rust in mijn eigen werk, maar ook in contacten met collega's.

Beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

Meer structuur en overzicht verkregen in mijn werkzaamheden en daarmee tijdwinst bereikt. Dit alles geeft een voldaan gevoel.

Casemanager BBZ/WIK

Nederlandse Publieke Omroep

Meer inzicht in je werk, minder stress.

Eerste redacteur

Dow Benelux B.V. Attn. Engineering Solutions

CiEP heeft mij geholpen om mijn werk beter georganiseerd en overzichtelijk uit te voeren.

PCE Engineer

Immigratie en Naturalisatiedienst

Bewust zijn en effectief handelen, effectieve structuur aanbrengen/ regie in het werk.

Administratief medewerker

Rabobank

Het geeft vele handvatten. Ik vind het een toffe benadering die goed bij mij aansluit.

Projectmedewerker

Hoge Raad der Nederlanden

Meer bewustwording van het uitvoeren van werkzaamheden, efficiënter werken en beter omgaan met ad-hoc situaties.

Medewerker dossierbehandeling civiel

Gemeente Utrecht

Door CiEP heb ik de puntjes op de i weten te zetten en zijn verbeterpunten zichtbaar geworden voor mij, collega's en het team.

Officemanager

Gemeente Dalfsen

De combinatie van ondersteuning in zowel een groep als persoonlijk met voldoende tijd om het geleerde ook daadwerkelijk te implementeren.

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Nuac Accountants & adviseurs

Van grote stapels en schrikken van dingen die af hadden moeten zijn naar overzicht en rust.

Directeur

N.T.R.

Structuur in en rondom de computer aangebracht. Meer een team geworden. Meer de koe bij de horens gaan vatten.

Managementassistente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

CiEP heeft me handvatten gegeven om met mijn valkuilen om te gaan. Hierdoor werk ik efficiënter en effectiever, wat leidt tot ontspannen werken.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Sint Maartenskliniek

Meer inzicht in waar ik mijn tijd aan besteed en hoe ik dat doe. Daarmee ook inzicht gekregen in waar ik iets aan kan veranderen, waar ik winst kan boeken om efficiënter met mijn tijd om te gaan.

Managementsecretaresse

Gemeente Medemblik

Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt en alleen al door het lezen van het CiEP boek werd ik weer enorm geïnspireerd en kreeg ik weer energie!

Senior medewerker Bestuurssecretariaat

Telenet

Perfect voor de 'chaos mens'!

Webmaster
web-monitoring-ok