U bevindt zich hier: Home » Blog » CiEP en het maken van afspraken over hybride werken bij de Gemeente Katwijk

Lees meer interviews
CiEP en het maken van afspraken over hybride werken bij de Gemeente Katwijk

CiEP en het maken van afspraken over hybride werken bij de Gemeente Katwijk

Interview met Annette van Beelen – senior HRM adviseur – van Gemeente Katwijk

Thuiswerken. Vóór corona had zo’n 80% van de medewerkers van Gemeente Katwijk nog nooit thuis gewerkt. Er was wel een flexibel werk-concept uitgewerkt. Hierbij zouden mensen niet langer hun eigen bureau hebben, maar wel hun eigen corner waar ze werkzaam zijn. Annette van Beelen – senior HRM adviseur van Gemeente Katwijk – deelt met ons hoe haar organisatie invulling geeft aan het hybride werken. In dit artikel lees je hoe de CiEP-coaches Anita van Hooijdonk en Marnix Ruys daar met CiEP-teamsessies aan hebben bijgedragen. 

Toen door de coronacrisis – en het daarbij horende thuiswerkadvies – de medewerkers van Gemeente Katwijk moesten thuiswerken, ontdekten zij de voordelen van thuiswerken. Daarnaast ervaarden de leidinggevenden ook dat het thuiswerken niets doet met productiviteit in negatieve zin, eerder in positieve zin. Door deze ervaring is het flexibel werk-concept vervangen door de hybride werkvorm. Uitgangspunt hierbij is dat de activiteit die je doet, bepaalt waar je werkt. Met hulp van het boek “leidinggeven in de hybride organisatie” van Jeroen Busscher is er toen op papier gezet welke activiteiten zich lenen voor thuiswerk en voor welke activiteiten ontmoeting op kantoor noodzakelijk is. De praktijk is echter niet zo zwartwit en dat zorgt voor een extra uitdaging.

“Thuiswerken doet niets met productiviteit in negatieve zin, eerder in positieve zin”.

 

De samenwerking met CiEP

Toen de kaders eenmaal op papier stonden, lag de weg vrij voor medewerkers om zich de hybride werkvorm eigen te maken. Met de vraag hoe de implementatie gefaciliteerd zou kunnen worden en hoe de gesprekken met de medewerkers vorm te geven, heeft Gemeente Katwijk besloten CiEP te benaderen. “We kenden CiEP al, want in het verleden hebben meerdere medewerkers van de Gemeente Katwijk een training bij CiEP gevolgd en dus wisten we dat het goed zou passen”, aldus Annette van Beelen.

De reden dat de organisatie een externe partij wilde betrekken bij dit proces, was vooral omdat de trainers van CiEP veel meer ervaring hebben in het begeleiden van groepsgesprekken dan zijzelf. De groepen die begeleid moesten worden waren vrij groot en er zijn allemaal verschillende gedachten en sentimenten waar rekening mee gehouden moest worden. Om te zorgen dat alles op tafel komt, om een veilige en vertrouwde sfeer neer te zetten én om te zorgen dat iedereen zich gehoord voelt, was het voor Gemeente Katwijk snel duidelijk dat dit door een externe partij begeleid moest worden.

“Als ik het CiEP- specifiek maak, gaat het over afspraken maken over werk. Hoe organiseren wij ons werk en hoe is het voor iedereen prettig. Daarnaast is belangrijk: bereiken we daarmee als team het gewenste resultaat, dus onze doelstellingen?”, zo vertaalt Annette van Beelen de vraag naar een CiEP-doelstelling.

 

Afspraken maken

Er moesten dus goede afspraken gemaakt worden. De hoofdthema’s waar afspraken over gemaakt dienden te worden, waren: bereikbaarheid en onbereikbaarheid, de vorm en frequentie van werkoverleg, hoe en hoe vaak er afgesproken zou worden op kantoor en hoe er verbondenheid zou blijven. Om de verbondenheid te blijven voelen, zijn er diverse afspraken gemaakt per team. Er zijn teams die hebben afgesproken om een vaste dag op kantoor te werken of één keer per twee weken fysiek werkoverleg te hebben met voor- of achteraf samen te lunchen. Andere teams hebben weer afgesproken de verjaardagen per kwartaal samen te vieren. Hierin schuilt de uitdaging om ruimte te laten voor medewerkers die daar minder behoefte aan hebben.

“Hybride werken is het beste van twee werelden”.

 

Voor- en nadelen thuiswerken

Na de eerste fase van het thuiswerken is er gevraagd aan de medewerkers welke voor- en nadelen zij ervaren van het thuiswerken. De voordelen die heel duidelijk naar voren kwamen waren: de mogelijkheid om arbeid en zorg te combineren, geen reistijd en het gefocust en geconcentreerd kunnen werken. Er was wel de wens om een betere balans tussen ‘alleen thuiswerken’ en ‘samenwerken op kantoor’ te hebben. De nadelen van het – verplicht – thuiswerken waren namelijk het gemis van sociale contacten, de verbondenheid voelen met de organisatie en het team en het snel kunnen afhandelen van zaken door samen te werken. Als organisatie wil je blije medewerkers, dus een goede score op werkgeluk. Met het hybride werken hebben medewerkers de keuzevrijheid om te bepalen waar zij willen werken. “Hybride werken is het beste van twee werelden, want de balans kan zelf bepaald worden. Je hebt te maken met een stukje gefocust thuiswerken en het stukje samenwerken, verbonden zijn en sociale contacten op kantoor.”

 

Persoonlijk leiderschap

Een voordeel van het hybride werken voor werkgevers is dat er weer meer focus op persoonlijk leiderschap is gekomen. Sinds 2020 is één van de belangrijkste thema’s binnen Gemeente Katwijk persoonlijk leiderschap, zelfsturing en regie over je eigen werk. Medewerkers worden beoordeeld op hun resultaat. Resultaten moeten van een bepaalde kwaliteit en binnen een bepaalde tijd behaald zijn. Hoe je dat resultaat behaalt is verder aan de medewerkers zelf, dat valt onder het onderdeel persoonlijk leiderschap. Dat is niet iets wat je zomaar van de grond krijgt of dat mensen van nature kunnen. Ook is persoonlijk leiderschap extra lastig in een organisatie met loyale medewerkers die aansturing prettig vinden. De coronacrisis – het voornamelijk thuiswerken – was dus als een katalysator voor persoonlijk leiderschap.  

Bij CiEP wordt er ook gewerkt vanuit deze visie, dus in de CiEP teamsessies bij Gemeente Katwijk is daar ook nadruk op gelegd en zijn de medewerkers bewust gemaakt van hun persoonlijke leiderschap. Een mooie invulling over persoonlijk leiderschap van een medewerker/deelnemer tijdens één van deze sessies was “persoonlijk leiderschap betekent niet: “ik doe gewoon wat ik wil, bemoei je niet met mij. Maar wel verantwoordelijkheid nemen en afstemmen met anderen”.

“Met blije medewerkers behaal je betere resultaten”.

 

Advies

Het advies dat Annette van Beelen – senior HRM adviseur van Gemeente Katwijk – kan meegeven aan elk bedrijf dat nu het hybride werken wil gaan omarmen, is: “Zorg dat je het gesprek aangaat met elkaar. Praat binnen teams over verwachtingen, behoeften vanuit de werkgever, behoeften in het team en vergeet het individu niet. De gesprekken in de CiEP-teamsessies hebben een goed fundament gelegd. In die gesprekken zijn er afspraken gemaakt over het hybride werken, iets dat toen nog niet (compleet) ingevoerd was. Er moeten duidelijke kaders worden afgesproken en er kan bepaald worden welke activiteiten zich lenen voor thuiswerk en op kantoor. Dit gesprek moet je in sessies en met regelmaat voeren, om te blijven evalueren.

Daarnaast is het inschakelen van een externe partij (in ons geval de trainers van CiEP) de belangrijkste stap bij de implementatie. Je kan namelijk alles op papier zetten en rondsturen, maar de tijd en de rust nemen om daarover in gesprek te gaan en iedereen bij zo’n stap te betrekken is het beste vertrekpunt.

Tot slot zou ik ook willen adviseren om ruimte en vertrouwen te geven aan je medewerkers, dus sturen op dat persoonlijk leiderschap. Ik heb de overtuiging dat wanneer je medewerkers goed vertrouwen geeft, zij dat dan niet beschamen”. 

 

Ga terug naar blogoverzicht

Beoordelingen

CNV Jongeren

CiEP heeft me niet alleen laten inzien hoe ik efficiënter kan werken, maar ook mijn eigen waarde als werknemer laten inzien.

Projectmedewerker

CNV Jongeren

Ik heb veel praktische tips en toepasbare handvatten gekregen, die ervoor zorgen dat ik met meer rust en energie mijn werk kan doen.

Projectmedewerker

The Hague University of Applied Sciences

Thank you very much for the training. Your training equipped me with practical skills that I have already started applying in my day to day work.

Lecturer

Royal Reesink

Ik ga bewuster om met het beoordelen en inplannen van nieuwe taken. Ik plan reëel en geef ook aan wanneer iets niet kan. Ik werk minder ad hoc.

Application Specialist

Leger des Heils

Vooral meer rust en overzicht en hele concrete handvatten waar ik snel resultaat mee kon boeken. Hele praktische en reële insteek waardoor verwachtingen klopten met resultaat.

Jeugdbeschermer

Arcadis Nederland B.V.

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.

Operator GEO

PGGM N.V.

Door enthousiast te CiEPen krijg ik meer overzicht in mijn werk, wat de kwaliteit van mijn werk verhoogt en me een mate van rust geeft.

Corporate trainee

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Toen ik organisatorisch aan het verdrinken was in mijn eigen werk heeft CiEP mij handvatten gegeven om de regie terug te kunnen nemen.

Analist C

Dichterbij Gennep

Meer balans in energie tussen werk en thuis betere communicatie.

Secretaresse

Universiteit Utrecht

Ik heb meer grip op mijn taken en doelen, dat geeft rust in mijn eigen werk, maar ook in contacten met collega's.

Beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

Meer structuur en overzicht verkregen in mijn werkzaamheden en daarmee tijdwinst bereikt. Dit alles geeft een voldaan gevoel.

Casemanager BBZ/WIK

Nederlandse Publieke Omroep

Meer inzicht in je werk, minder stress.

Eerste redacteur

Dow Benelux B.V. Attn. Engineering Solutions

CiEP heeft mij geholpen om mijn werk beter georganiseerd en overzichtelijk uit te voeren.

PCE Engineer

Immigratie en Naturalisatiedienst

Bewust zijn en effectief handelen, effectieve structuur aanbrengen/ regie in het werk.

Administratief medewerker

Rabobank

Het geeft vele handvatten. Ik vind het een toffe benadering die goed bij mij aansluit.

Projectmedewerker

Hoge Raad der Nederlanden

Meer bewustwording van het uitvoeren van werkzaamheden, efficiënter werken en beter omgaan met ad-hoc situaties.

Medewerker dossierbehandeling civiel

Gemeente Utrecht

Door CiEP heb ik de puntjes op de i weten te zetten en zijn verbeterpunten zichtbaar geworden voor mij, collega's en het team.

Officemanager

Gemeente Dalfsen

De combinatie van ondersteuning in zowel een groep als persoonlijk met voldoende tijd om het geleerde ook daadwerkelijk te implementeren.

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Nuac Accountants & adviseurs

Van grote stapels en schrikken van dingen die af hadden moeten zijn naar overzicht en rust.

Directeur

N.T.R.

Structuur in en rondom de computer aangebracht. Meer een team geworden. Meer de koe bij de horens gaan vatten.

Managementassistente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

CiEP heeft me handvatten gegeven om met mijn valkuilen om te gaan. Hierdoor werk ik efficiënter en effectiever, wat leidt tot ontspannen werken.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Sint Maartenskliniek

Meer inzicht in waar ik mijn tijd aan besteed en hoe ik dat doe. Daarmee ook inzicht gekregen in waar ik iets aan kan veranderen, waar ik winst kan boeken om efficiënter met mijn tijd om te gaan.

Managementsecretaresse

Gemeente Medemblik

Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt en alleen al door het lezen van het CiEP boek werd ik weer enorm geïnspireerd en kreeg ik weer energie!

Senior medewerker Bestuurssecretariaat

Telenet

Perfect voor de 'chaos mens'!

Webmaster
web-monitoring-ok