U bevindt zich hier: Home » Blog » CiEP de connectie!

Lees blogs van Ciep Training & Coaching
CiEP de connectie!

CiEP de connectie!

Door: Gery Groen, oprichter Impulsus/CiEP

10 aandachtspunten voor de BV-ik in een veranderingsproces.

Sinds 1 april 2011 geeft GGD Hollands Midden vorm aan de nieuwe structuur voor jeugdgezondheidszorg. Vroeger was er een ‘knip’ in de zorg op vierjarige leeftijd. Tot die leeftijd vielen kind en gezin onder het consultatiebureau, daarna onder de jeugdgezondheidszorg van de GGD. Nu wordt, binnen de regionale Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), gewerkt voor de gehele doelgroep jeugd en ouders van 0 tot 19 jaar. Daarvoor was een fusie nodig tussen thuiszorgorganisatie De Vierstroom en GGD JGZ.

Zoals bij elke fusie vraagt het tijd en inzet van iedereen om zijn plek te vinden en de beoogde integrale manier van werken vorm te geven. Hilde Marx, sectormanager Publieke Zorg voor Jeugd bij GGD Hollands Midden heeft ervoor gekozen om de CiEP-filosofie daar een bijdrage aan te laten leveren. En zo stond Gery Groen, oprichter van Impulsus, op 9 juni voor 120 CJG-medewerkers, die zich afvroegen wat CiEP met hun fusie te maken had. Die link was echter snel gelegd door te focussen op het CiEP-principe “balans tussen werk, thuis en mezelf”. In een organisatie in verandering, die grotendeels bestaat uit hulpverleners die de cliënt centraal stellen, staat die balans nogal eens onder druk. Met name de BV-ik delft vaak het onderspit, waardoor de connectie tussen eigen waarden en organisatiewaarden verloren gaat.

En dus stond dit onderwerp centraal tijdens een twee uur durende workshop. Eerst vulden de deelnemers een zelfevaluatie in om helder te krijgen hoe het staat met hun persoonlijke balans werk-thuis-privé. Vervolgens vond in kleine groepjes discussie plaats over tien verschillende CiEP-stellingen, die allen betrekking hadden op het persoonlijk managen van de balans. Elk groepje formuleerde concrete actiepunten vanuit twee invalshoeken: ‘wat kan ik daar aan doen’ en ‘wat kan het management daar aan doen’. Deze actiepunten worden binnen de organisatie verder opgepakt.

 

De tien meest genoemde punten bieden inspiratie voor elke organisatie die zich in een veranderingsproces bevindt en het belangrijk vindt dat medewerkers goed (kunnen) zorgen voor de balans tussen werk, thuis en zichzelf. Zodat ze de connectie kunnen blijven maken tussen mens zijn, professional zijn en de organisatie. We geven ze u graag mee, met dank aan GGD Hollands Midden.

Top 5 ‘Wat kan ik zelf doen’
– Mijn grenzen bepalen en ook aangeven.
– Bespreekbaar maken wat er speelt.
– Onwennigheid aan durven gaan, automatische piloot loslaten.
– Zelf voorstellen doen.
– Ruimte plannen voor onverwacht werk en inplannen.

Top 5 ‘Wat kan management doen’
– Duidelijk zijn over prioriteiten.
– Randvoorwaarden laten werken (ict, tijd, kantooromgeving).
– Luisteren en persoonlijke interesse tonen.
– Keuzes van professionals steunen.
– Helder communiceren en terugkoppelen van gezette stappen.

 

Ga terug naar blogoverzicht

Beoordelingen

CNV Jongeren

CiEP heeft me niet alleen laten inzien hoe ik efficiënter kan werken, maar ook mijn eigen waarde als werknemer laten inzien.

Projectmedewerker

CNV Jongeren

Ik heb veel praktische tips en toepasbare handvatten gekregen, die ervoor zorgen dat ik met meer rust en energie mijn werk kan doen.

Projectmedewerker

The Hague University of Applied Sciences

Thank you very much for the training. Your training equipped me with practical skills that I have already started applying in my day to day work.

Lecturer

Royal Reesink

Ik ga bewuster om met het beoordelen en inplannen van nieuwe taken. Ik plan reëel en geef ook aan wanneer iets niet kan. Ik werk minder ad hoc.

Application Specialist

Leger des Heils

Vooral meer rust en overzicht en hele concrete handvatten waar ik snel resultaat mee kon boeken. Hele praktische en reële insteek waardoor verwachtingen klopten met resultaat.

Jeugdbeschermer

Arcadis Nederland B.V.

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.

Operator GEO

PGGM N.V.

Door enthousiast te CiEPen krijg ik meer overzicht in mijn werk, wat de kwaliteit van mijn werk verhoogt en me een mate van rust geeft.

Corporate trainee

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Toen ik organisatorisch aan het verdrinken was in mijn eigen werk heeft CiEP mij handvatten gegeven om de regie terug te kunnen nemen.

Analist C

Dichterbij Gennep

Meer balans in energie tussen werk en thuis betere communicatie.

Secretaresse

Universiteit Utrecht

Ik heb meer grip op mijn taken en doelen, dat geeft rust in mijn eigen werk, maar ook in contacten met collega's.

Beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

Meer structuur en overzicht verkregen in mijn werkzaamheden en daarmee tijdwinst bereikt. Dit alles geeft een voldaan gevoel.

Casemanager BBZ/WIK

Nederlandse Publieke Omroep

Meer inzicht in je werk, minder stress.

Eerste redacteur

Dow Benelux B.V. Attn. Engineering Solutions

CiEP heeft mij geholpen om mijn werk beter georganiseerd en overzichtelijk uit te voeren.

PCE Engineer

Immigratie en Naturalisatiedienst

Bewust zijn en effectief handelen, effectieve structuur aanbrengen/ regie in het werk.

Administratief medewerker

Rabobank

Het geeft vele handvatten. Ik vind het een toffe benadering die goed bij mij aansluit.

Projectmedewerker

Hoge Raad der Nederlanden

Meer bewustwording van het uitvoeren van werkzaamheden, efficiënter werken en beter omgaan met ad-hoc situaties.

Medewerker dossierbehandeling civiel

Gemeente Utrecht

Door CiEP heb ik de puntjes op de i weten te zetten en zijn verbeterpunten zichtbaar geworden voor mij, collega's en het team.

Officemanager

Gemeente Dalfsen

De combinatie van ondersteuning in zowel een groep als persoonlijk met voldoende tijd om het geleerde ook daadwerkelijk te implementeren.

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Nuac Accountants & adviseurs

Van grote stapels en schrikken van dingen die af hadden moeten zijn naar overzicht en rust.

Directeur

N.T.R.

Structuur in en rondom de computer aangebracht. Meer een team geworden. Meer de koe bij de horens gaan vatten.

Managementassistente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

CiEP heeft me handvatten gegeven om met mijn valkuilen om te gaan. Hierdoor werk ik efficiënter en effectiever, wat leidt tot ontspannen werken.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Sint Maartenskliniek

Meer inzicht in waar ik mijn tijd aan besteed en hoe ik dat doe. Daarmee ook inzicht gekregen in waar ik iets aan kan veranderen, waar ik winst kan boeken om efficiënter met mijn tijd om te gaan.

Managementsecretaresse

Gemeente Medemblik

Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt en alleen al door het lezen van het CiEP boek werd ik weer enorm geïnspireerd en kreeg ik weer energie!

Senior medewerker Bestuurssecretariaat

Telenet

Perfect voor de 'chaos mens'!

Webmaster
web-monitoring-ok