U bevindt zich hier: Home » Blog » De beperkende factor

Lees blogs van Irma de Vree
De beperkende factor

De beperkende factor

Door: Irma de Vree, CiEP-coach

Tijdens een coachingsgesprek met een van mijn deelnemers kwam het gesprek, zoals zo vaak, op persoonlijke groei en ontwikkeling van mensen en wat daarvoor nodig is. Mijn deelnemer gaf aan de beschikking te hebben over een breed opleidingsprogramma waaruit gekozen kon worden, ruim voldoende budget om van alles en nog wat te kunnen volgen, genoeg eigen inzet, een doortimmerd POP et cetera. En toch ontbrak er iets voor haar, waardoor zij het gevoel had niet tot optimaal resultaat te komen.

Haar verhaal deed mij denken aan een simpele wetmatigheid uit een geheel ander vakgebied, namelijk de plantfysiologie. Wat heeft dat nu te maken met groei en ontwikkeling van mensen zul je zeggen. Wij zijn toch geen planten! Inderdaad, maar de wet waarover ik het heb, geldt volgens mij ook voor groei en ontwikkeling van mensen. Een poging om je duidelijk te maken wat ik bedoel:

Voor de groei van een plant zijn verschillende factoren nodig, zoals water, voedingsstoffen, licht, een bepaalde temperatuur en CO2. De plant groeit optimaal als al deze factoren in voldoende mate aanwezig zijn. Per gewas verschillen deze factoren uiteraard. In de natuur regelt dit zichzelf doordat een plant die niet van kou houdt gewoonweg niet zal voorkomen op het noordelijk halfrond en omgekeerd. Een plant die niet tegen zon kan, zal niet op plekken te vinden zijn waar geen schaduw is… In de teelt van gewassen heeft de mens zijn invloed aangewend om de verschillende factoren zodanig te manipuleren dat de plant optimaal groeit en daarmee een zo hoog mogelijke productie levert. Het moge duidelijk zijn dat in de kas onze mogelijkheden om de diverse groeifactoren te manipuleren groter is dan in de buitenlucht en de glastuinbouw is dan ook sterk ontwikkelt op dit vlak. Er is veel onderzoek verricht naar de optimale groeiomstandigheden voor de verschillende gewassen.

En nu mijn vergelijking met de groei en ontwikkeling van mensen: deze schuilt naar mijn mening in de “Wet van de beperkende factor”.  Deze houdt in dat indien één van de factoren die nodig zijn voor de groei van een plant in onvoldoende mate aanwezig is, dit niet gecompenseerd kan worden door meer te geven van een van de andere factoren. De component die in de minste hoeveelheid aanwezig is, bepaalt dus de groei en ontwikkeling van de plant en kan deze dus ook beperken ondanks dat van alle overige factoren voldoende aanwezig zijn. Als bijvoorbeeld de hoeveelheid licht die de plant nodig heeft in onvoldoende mate aanwezig is kan dit niet gecompenseerd worden door extra water, voedingsstoffen, een hogere temperatuur of meer CO2. De plant heeft voor zijn groei nu eenmaal al deze componenten in de juiste verhouding nodig, zoals je bij een kind het gebrek aan aandacht ook niet kunt compenseren door meer speelgoed, extra eten of een grotere fiets te geven.

Terwijl ik dit zo besprak met mijn deelnemer kwamen wij samen tot het inzicht dat er in haar groei- en ontwikkeltraject ook een essentieel onderdeel miste of in elk geval in onvoldoende mate vertegenwoordigd was. Zij probeerde dit te compenseren door meer van iets anders te doen, hetgeen uiteraard niet werkte. Door te kijken naar de ondervertegenwoordigde factor en hieraan meer invulling te geven kon zij optimaal gebruik maken van al het andere dat haar op het gebied van opleiding en ontwikkeling ter beschikking stond.

Een mooi voorbeeld van hoe wetmatigheden in de natuur toepasbaar zijn op alledaagse zaken, ongeacht welk vakgebied. Plantfysiologie blijft een mooi vak en als we de natuur bestuderen, groeien wij elke dag.

Ga terug naar blogoverzicht

Beoordelingen

CNV Jongeren

CiEP heeft me niet alleen laten inzien hoe ik efficiënter kan werken, maar ook mijn eigen waarde als werknemer laten inzien.

Projectmedewerker

CNV Jongeren

Ik heb veel praktische tips en toepasbare handvatten gekregen, die ervoor zorgen dat ik met meer rust en energie mijn werk kan doen.

Projectmedewerker

The Hague University of Applied Sciences

Thank you very much for the training. Your training equipped me with practical skills that I have already started applying in my day to day work.

Lecturer

Royal Reesink

Ik ga bewuster om met het beoordelen en inplannen van nieuwe taken. Ik plan reëel en geef ook aan wanneer iets niet kan. Ik werk minder ad hoc.

Application Specialist

Leger des Heils

Vooral meer rust en overzicht en hele concrete handvatten waar ik snel resultaat mee kon boeken. Hele praktische en reële insteek waardoor verwachtingen klopten met resultaat.

Jeugdbeschermer

Arcadis Nederland B.V.

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.

Operator GEO

PGGM N.V.

Door enthousiast te CiEPen krijg ik meer overzicht in mijn werk, wat de kwaliteit van mijn werk verhoogt en me een mate van rust geeft.

Corporate trainee

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Toen ik organisatorisch aan het verdrinken was in mijn eigen werk heeft CiEP mij handvatten gegeven om de regie terug te kunnen nemen.

Analist C

Dichterbij Gennep

Meer balans in energie tussen werk en thuis betere communicatie.

Secretaresse

Universiteit Utrecht

Ik heb meer grip op mijn taken en doelen, dat geeft rust in mijn eigen werk, maar ook in contacten met collega's.

Beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

Meer structuur en overzicht verkregen in mijn werkzaamheden en daarmee tijdwinst bereikt. Dit alles geeft een voldaan gevoel.

Casemanager BBZ/WIK

Nederlandse Publieke Omroep

Meer inzicht in je werk, minder stress.

Eerste redacteur

Dow Benelux B.V. Attn. Engineering Solutions

CiEP heeft mij geholpen om mijn werk beter georganiseerd en overzichtelijk uit te voeren.

PCE Engineer

Immigratie en Naturalisatiedienst

Bewust zijn en effectief handelen, effectieve structuur aanbrengen/ regie in het werk.

Administratief medewerker

Rabobank

Het geeft vele handvatten. Ik vind het een toffe benadering die goed bij mij aansluit.

Projectmedewerker

Hoge Raad der Nederlanden

Meer bewustwording van het uitvoeren van werkzaamheden, efficiënter werken en beter omgaan met ad-hoc situaties.

Medewerker dossierbehandeling civiel

Gemeente Utrecht

Door CiEP heb ik de puntjes op de i weten te zetten en zijn verbeterpunten zichtbaar geworden voor mij, collega's en het team.

Officemanager

Gemeente Dalfsen

De combinatie van ondersteuning in zowel een groep als persoonlijk met voldoende tijd om het geleerde ook daadwerkelijk te implementeren.

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Nuac Accountants & adviseurs

Van grote stapels en schrikken van dingen die af hadden moeten zijn naar overzicht en rust.

Directeur

N.T.R.

Structuur in en rondom de computer aangebracht. Meer een team geworden. Meer de koe bij de horens gaan vatten.

Managementassistente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

CiEP heeft me handvatten gegeven om met mijn valkuilen om te gaan. Hierdoor werk ik efficiënter en effectiever, wat leidt tot ontspannen werken.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Sint Maartenskliniek

Meer inzicht in waar ik mijn tijd aan besteed en hoe ik dat doe. Daarmee ook inzicht gekregen in waar ik iets aan kan veranderen, waar ik winst kan boeken om efficiënter met mijn tijd om te gaan.

Managementsecretaresse

Gemeente Medemblik

Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt en alleen al door het lezen van het CiEP boek werd ik weer enorm geïnspireerd en kreeg ik weer energie!

Senior medewerker Bestuurssecretariaat

Telenet

Perfect voor de 'chaos mens'!

Webmaster
web-monitoring-ok