U bevindt zich hier: Home » Blog » Hoe keren we de burn-out trend?

Lees blogs van Ciep Training & Coaching
Hoe keren we de burn-out trend?

Hoe keren we de burn-out trend?

Voorafgaand aan de Week van de werkstress berichtte Binnenlands Bestuur een verontrustend record: 23% van de jonge ambtenaren bevindt zich in de gevarenzone. Ter vergelijking: de rest van de arbeidsmarkt zit nu al een aantal jaren rond 15%. Maar sinds 2012 groeit onder jonge ambtenaren de groep van stress-bedreigden met 1 à 2 procentpunt. Mogelijk stopt de groei, mogelijk zet hij door. In beide gevallen is er 100% reden om serieus werk te maken van oplossingen.

Serieus is niet tegen de betrokkenen te roepen dat het hun eigen schuld is (verwende generatie, kan nergens tegen, zit de hele dag op zijn mobiel te koekeloeren). Serieus is niet wijzen op veronderstelde schuld bij anderen of de maatschappij (oudere ingedutte collega’s, oudere generatie met veel vakantiedagen, de huizenmarkt met zijn hoge prijzen). Bij de meeste problemen is de aandacht voor schuld net zo min nuttig als de focus op jeuk bij een muggenbult. Jonge professionals zijn gebaat bij het faciliteren van zelfonderzoek, bij bewustwording van waarom en hoe zij doen wat ze doen, bij het stellen van de vraag: waar kan ik zelf voor zorgen, zodat ik voortaan na een nacht slapen wel weer uitgerust ben? Dit is een cruciale vraag en helaas ook een lastige. Want hij leidt al snel tot het besef dat én-én vaak niet gaat. En zeker niet zonder expliciete randvoorwaarden, iets waar jonge professionals vaak nog niet aan willen. Het zijn net mensen: ze houden niet van ongemakkelijke keuzen. 

Keuzedrempels leren nemen

Bijvoorbeeld gaan slapen als de rest van hun sociale netwerk nog online is, werkmail niet beantwoorden na het avondeten of gedurende het weekend het huis opruimen in plaats van shoppen en uitgaan. De gevoelsdrempels bij deze keuzen zullen blijven. Dus de vaardigheid om bewuste keuzes te maken gebaseerd op bewust gekozen waarden en gevoelsreflexen te kunnen verduren zonder ze te volgen, moet omhoog worden gebracht. De professional moet zich permanent en sterk bewust worden van de vraag wat hij of zij belangrijk (≠leuk, ≠makkelijk) vindt. Vervolgvragen gaan over welk gewenst resultaat daarbij hoort en welk handelen of nalaten geboden is. Aldus ga je leven en werken naar de waarden die je belangrijk vindt. Zo makkelijk als het hier staat, is dat niet. Want gedrag laat zich doorgaans niet veranderen met een logisch besluit. De meeste mensen hebben een structuur nodig, bijvoorbeeld door training en coaching, om hun persoonlijke waarden te onderzoeken en voor zichzelf de leidende principes te internaliseren, waar ze zowel in als buiten het werk, op terug kunnen vallen. Bij het maken van keuzes, het overwinnen van belemmerende factoren en het realiseren van wat écht belangrijk is.  

Verankering door certificering

Het onderbouwen van gedrag met een structuur is ook belangrijk, omdat structuur het individu overstijgt, objectief waarneembaar is en uitbreidbaar is op team- en organisatieniveau. Het maakt nogal uit of collega’s, leidinggevenden en de directie zich structureel hebben verbonden aan gedeelde werkwaarden en de bijbehorende gedragsprincipes en criteria; of ze zichzelf als oorzaak zien in de omstandigheden, transparant zijn over hun intenties en aanspreekbaar op hun communicatie en op hun handelen. Binnen een structuur waarmee iedereen zich verbonden heeft, wordt werk niet zo gauw meer over de schutting gegooid maar ook niet meer als vanzelfsprekend aangenomen. Ook zal men alvorens een opdracht te geven, zich eerder afvragen wat de toegevoegde waarde is en of deze taak iemands energie wel waard is. En van de andere kant heeft een waardenbewust werkende professional geleerd zuiniger en vooral bewuster om te gaan met zijn eigen energie. Wat de werking van een gedeelde structuur zeker helpt, is de verankering ervan. Door het certificeren van deelnemers. Jonge professionals zijn omringd door onbeperkte online mogelijkheden voor overwerk, afleiding en tijdsverspilling. Dat vraagt om een duurzame, aantoonbare structuur van bevestiging –zwart op wit– dat je als jonge professional bewust en effectief stuurt op resultaten die waardevol zijn voor al je belanghebbenden, inclusief jijzelf. In een gezonde balans tussen werk, jezelf en thuis.

Ga terug naar blogoverzicht

Beoordelingen

CNV Jongeren

CiEP heeft me niet alleen laten inzien hoe ik efficiënter kan werken, maar ook mijn eigen waarde als werknemer laten inzien.

Projectmedewerker

CNV Jongeren

Ik heb veel praktische tips en toepasbare handvatten gekregen, die ervoor zorgen dat ik met meer rust en energie mijn werk kan doen.

Projectmedewerker

The Hague University of Applied Sciences

Thank you very much for the training. Your training equipped me with practical skills that I have already started applying in my day to day work.

Lecturer

Royal Reesink

Ik ga bewuster om met het beoordelen en inplannen van nieuwe taken. Ik plan reëel en geef ook aan wanneer iets niet kan. Ik werk minder ad hoc.

Application Specialist

Leger des Heils

Vooral meer rust en overzicht en hele concrete handvatten waar ik snel resultaat mee kon boeken. Hele praktische en reële insteek waardoor verwachtingen klopten met resultaat.

Jeugdbeschermer

Arcadis Nederland B.V.

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.

Operator GEO

PGGM N.V.

Door enthousiast te CiEPen krijg ik meer overzicht in mijn werk, wat de kwaliteit van mijn werk verhoogt en me een mate van rust geeft.

Corporate trainee

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Toen ik organisatorisch aan het verdrinken was in mijn eigen werk heeft CiEP mij handvatten gegeven om de regie terug te kunnen nemen.

Analist C

Dichterbij Gennep

Meer balans in energie tussen werk en thuis betere communicatie.

Secretaresse

Universiteit Utrecht

Ik heb meer grip op mijn taken en doelen, dat geeft rust in mijn eigen werk, maar ook in contacten met collega's.

Beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

Meer structuur en overzicht verkregen in mijn werkzaamheden en daarmee tijdwinst bereikt. Dit alles geeft een voldaan gevoel.

Casemanager BBZ/WIK

Nederlandse Publieke Omroep

Meer inzicht in je werk, minder stress.

Eerste redacteur

Dow Benelux B.V. Attn. Engineering Solutions

CiEP heeft mij geholpen om mijn werk beter georganiseerd en overzichtelijk uit te voeren.

PCE Engineer

Immigratie en Naturalisatiedienst

Bewust zijn en effectief handelen, effectieve structuur aanbrengen/ regie in het werk.

Administratief medewerker

Rabobank

Het geeft vele handvatten. Ik vind het een toffe benadering die goed bij mij aansluit.

Projectmedewerker

Hoge Raad der Nederlanden

Meer bewustwording van het uitvoeren van werkzaamheden, efficiënter werken en beter omgaan met ad-hoc situaties.

Medewerker dossierbehandeling civiel

Gemeente Utrecht

Door CiEP heb ik de puntjes op de i weten te zetten en zijn verbeterpunten zichtbaar geworden voor mij, collega's en het team.

Officemanager

Gemeente Dalfsen

De combinatie van ondersteuning in zowel een groep als persoonlijk met voldoende tijd om het geleerde ook daadwerkelijk te implementeren.

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Nuac Accountants & adviseurs

Van grote stapels en schrikken van dingen die af hadden moeten zijn naar overzicht en rust.

Directeur

N.T.R.

Structuur in en rondom de computer aangebracht. Meer een team geworden. Meer de koe bij de horens gaan vatten.

Managementassistente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

CiEP heeft me handvatten gegeven om met mijn valkuilen om te gaan. Hierdoor werk ik efficiënter en effectiever, wat leidt tot ontspannen werken.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Sint Maartenskliniek

Meer inzicht in waar ik mijn tijd aan besteed en hoe ik dat doe. Daarmee ook inzicht gekregen in waar ik iets aan kan veranderen, waar ik winst kan boeken om efficiënter met mijn tijd om te gaan.

Managementsecretaresse

Gemeente Medemblik

Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt en alleen al door het lezen van het CiEP boek werd ik weer enorm geïnspireerd en kreeg ik weer energie!

Senior medewerker Bestuurssecretariaat

Telenet

Perfect voor de 'chaos mens'!

Webmaster
web-monitoring-ok