U bevindt zich hier: Home » Blog » Meningen of feiten?

Lees blogs van Ciep Training & Coaching
Meningen of feiten?

Meningen of feiten?

Welke uitdagingen zijn er in deze wereld? Een wereld waarin de mogelijkheden en keuzes eindeloos lijken? En leveren al deze mogelijkheden voldoening of dragen ze juist bij tot een verwijdering van waar het echt om gaat? ‘Onze wereld uitgedaagd’, was het thema van de Bilderbergconferentie waar ook ik werd uitgedaagd om na te denken over mijn bijdrage aan onze wereld.

Als centrale boodschap kwam naar voren dat we kennelijk in een tijdsframe beland zijn waarin aan meningen veel meer waarde wordt toegekend dan aan de feiten. Interactie lijkt gebaseerd op wat mensen van dingen ‘vinden’. Zo is er steeds minder acceptatie van autoriteit, de wetenschap wordt in twijfel getrokken en de dialoog is bezig ondermijnd te worden door discussie en de subjectiviteit van meningen.

Terwijl ik luisterde vroeg ik me af hoe dit zich vertaalt in mijn werkpraktijk. In de gesprekken die ik voer lijkt het een vanzelfsprekendheid voor mijn gesprekspartners te zijn dat de taken en verantwoordelijkheden gekaderd en helder zijn. Echter bij het checken van de feiten in hun persoonlijke werksystemen, blijkt het vaak anders te zijn dan gedacht. Dus ja, zelfs de kijk op feiten is veelal nog subjectief en blijkt in de praktijk nog wel eens af te wijken van de feitelijke situatie.

Met deze centrale waarnemingen kan ik mij door mijn praktijkervaringen identificeren. Zeker in de boodschap die volgde, dat verandering tot stand kan komen door communicatie tussen partijen die elkaar VAN TE VOREN als gelijkwaardig beschouwen. Dát geeft een bedding voor dialoog. Hoe mooi zou het zijn als dit een gangbaar uitgangspunt wordt?

Want ontstaat er discussie tussen mensen over meningen, dan wil er meestal iemand gelijk krijgen. In een discussie gaat het veelal over goed- en-fout denken en om het gelijk te willen behalen, communiceren mensen vaak op een wijze die disrespectvol is. Zeker als dit publiekelijk gebeurt tussen bestuurders, politici of andere publiek-private functionarissen, voel ik me plaatsvervangend ongemakkelijk en is mijn neiging de publieke opinie en discussie te ontwijken. Trouw aan mijn persoonlijke en professionele waarden, distantieer ik mij van het gebrek aan waarde dat wordt gedemonstreerd. Met als gevolg dat ik zowel mijn zelfexpressie als mijn vertrouwen verlies en stilletjes wel ga denken dat ik het beter zou kunnen of beter weet dan de mensen waar ik iets van vind. Een gedachtenpatroon wat ik niet wil, maar bij zo nu en dan wel heb. En waar ik wel degelijk iets aan kan doen.

Dit is aan de orde van de dag. Niet alleen bij mij, maar ook bij anderen. Met als gevolg een groot publiekelijk gebrek aan vertrouwen in onze bestuurders, harde kritiek en ondermijning van elke vorm van autoriteit in het publieke domein.

Hetzelfde fenomeen doet zich vervolgens ook voor in organisaties, waar bestuurders hun geloofwaardigheid verliezen door gedrag te vertonen wat niet overeenkomt met intenties en gemaakte afspraken. Of waar professionals vakinhoudelijk hun werk verrichten en niet meer echt aanspreekbaar zijn op hun houding of gedrag. Op individueel niveau komt het ook voor, bijvoorbeeld in gezinnen waar ouders tegenstrijdig handelen en hiermee een niet gewenst voorbeeld meegeven aan hun opgroeiende kinderen.

Dus uitgedaagd? Zeker! En ik wil iedereen vragen om zich ook te laten uitdagen, in welke rol dan ook. Want het gaat uiteindelijk altijd over houding en gedrag. Over de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor de wijze waarop wij met elkaar communiceren, voor hoe we ons gedragen en wat we doen, maar ook voor wat we nalaten.

En hoe kunnen werkgevers, bestuurders, leiders een bijdrage leveren aan herstel van geloofwaardigheid? Aan herstel van vertrouwen? Aan het voorleven van waarden en het voeden van onze medemens met inspiratie, met feiten die er toe doen, met focus op resultaten die energie geven, met voorbeeldgedrag dat doet volgen?

Volgens mij begint dat met de moed van al degenen die misschien tot dusverre wel zwijgen. Waaronder ikzelf ook. Die hun zaakjes op orde hebben, die vanuit waarden hun steentje bijdragen aan de maatschappij, die passie hebben voor hun werk, voor de zin van hun bestaan, voor vernieuwing, voor het vertalen van mogelijkheden in inspirerende resultaten.

Die hart hebben voor hun medemens. Die bereid zijn om de waarde van onze verworvenheden te blijven herhalen. Te communiceren over wat (aantoonbaar) werkt in hun organisatie, te delen wat er wordt bereikt met innovatieve (misschien wel hele kleine) stappen die worden gezet. Die perspectief kunnen creëren voor de toekomst. Zodat de mensen die zich onzeker voelen in hun bestaan, die onrustig zijn vanwege de ontwikkelingen in de wereld, die bang zijn hun baan, hun huis, hun salaris kwijt te raken door de komst van vluchtelingen of door reorganisaties, zodat ook die mensen perspectief blijven zien. Zodat ook die mensen zich gehoord blijven voelen en zich serieus genomen voelen in hun behoeften. Ook al levert dat niet direct materieel gewin op. Gericht op herstel van gemoedsrust en herstel van vertrouwen.

Kortom, laten we ons richten op resultaten die energie geven en die richting geven.

Laten we ‘by heart’ luisteren naar zorgen en emoties die mensen in onze directe omgeving hebben waar zij hun energie aan verliezen. Maar laten we vervolgens ook de moed hebben om de regie te (her)nemen, voorop te gaan en op basis van feiten te handelen en te communiceren. Zaken niet mooier voor te stellen dan ze zijn, maar mensen wel te houden aan het leveren van hun aandeel in de oplossing, aan doen wat in hun eigen vermogen ligt. Zodat de energie weer gaat stromen, de rust wordt hersteld en er een lonkend toekomstperspectief is.

Ga terug naar blogoverzicht

Beoordelingen

CNV Jongeren

CiEP heeft me niet alleen laten inzien hoe ik efficiënter kan werken, maar ook mijn eigen waarde als werknemer laten inzien.

Projectmedewerker

CNV Jongeren

Ik heb veel praktische tips en toepasbare handvatten gekregen, die ervoor zorgen dat ik met meer rust en energie mijn werk kan doen.

Projectmedewerker

The Hague University of Applied Sciences

Thank you very much for the training. Your training equipped me with practical skills that I have already started applying in my day to day work.

Lecturer

Royal Reesink

Ik ga bewuster om met het beoordelen en inplannen van nieuwe taken. Ik plan reëel en geef ook aan wanneer iets niet kan. Ik werk minder ad hoc.

Application Specialist

Leger des Heils

Vooral meer rust en overzicht en hele concrete handvatten waar ik snel resultaat mee kon boeken. Hele praktische en reële insteek waardoor verwachtingen klopten met resultaat.

Jeugdbeschermer

Arcadis Nederland B.V.

CiEP heeft me geleerd om in mijn werkzaamheden meer in het NU te staan en daar ook naar te handelen.

Operator GEO

PGGM N.V.

Door enthousiast te CiEPen krijg ik meer overzicht in mijn werk, wat de kwaliteit van mijn werk verhoogt en me een mate van rust geeft.

Corporate trainee

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Toen ik organisatorisch aan het verdrinken was in mijn eigen werk heeft CiEP mij handvatten gegeven om de regie terug te kunnen nemen.

Analist C

Dichterbij Gennep

Meer balans in energie tussen werk en thuis betere communicatie.

Secretaresse

Universiteit Utrecht

Ik heb meer grip op mijn taken en doelen, dat geeft rust in mijn eigen werk, maar ook in contacten met collega's.

Beleidsmedewerker

Gemeente Leeuwarden

Meer structuur en overzicht verkregen in mijn werkzaamheden en daarmee tijdwinst bereikt. Dit alles geeft een voldaan gevoel.

Casemanager BBZ/WIK

Nederlandse Publieke Omroep

Meer inzicht in je werk, minder stress.

Eerste redacteur

Dow Benelux B.V. Attn. Engineering Solutions

CiEP heeft mij geholpen om mijn werk beter georganiseerd en overzichtelijk uit te voeren.

PCE Engineer

Immigratie en Naturalisatiedienst

Bewust zijn en effectief handelen, effectieve structuur aanbrengen/ regie in het werk.

Administratief medewerker

Rabobank

Het geeft vele handvatten. Ik vind het een toffe benadering die goed bij mij aansluit.

Projectmedewerker

Hoge Raad der Nederlanden

Meer bewustwording van het uitvoeren van werkzaamheden, efficiënter werken en beter omgaan met ad-hoc situaties.

Medewerker dossierbehandeling civiel

Gemeente Utrecht

Door CiEP heb ik de puntjes op de i weten te zetten en zijn verbeterpunten zichtbaar geworden voor mij, collega's en het team.

Officemanager

Gemeente Dalfsen

De combinatie van ondersteuning in zowel een groep als persoonlijk met voldoende tijd om het geleerde ook daadwerkelijk te implementeren.

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning

Nuac Accountants & adviseurs

Van grote stapels en schrikken van dingen die af hadden moeten zijn naar overzicht en rust.

Directeur

N.T.R.

Structuur in en rondom de computer aangebracht. Meer een team geworden. Meer de koe bij de horens gaan vatten.

Managementassistente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

CiEP heeft me handvatten gegeven om met mijn valkuilen om te gaan. Hierdoor werk ik efficiënter en effectiever, wat leidt tot ontspannen werken.

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Sint Maartenskliniek

Meer inzicht in waar ik mijn tijd aan besteed en hoe ik dat doe. Daarmee ook inzicht gekregen in waar ik iets aan kan veranderen, waar ik winst kan boeken om efficiënter met mijn tijd om te gaan.

Managementsecretaresse

Gemeente Medemblik

Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt en alleen al door het lezen van het CiEP boek werd ik weer enorm geïnspireerd en kreeg ik weer energie!

Senior medewerker Bestuurssecretariaat

Telenet

Perfect voor de 'chaos mens'!

Webmaster
web-monitoring-ok